100 jubileum FATIMA
Novinka
100 jubileum FATIMA

100 jubileum FATIMA

Lietadlo Sprievodca: Mons. Ján Majerník Termín: 28. 9. 2017 - 2. 10. 2017 Cena: 650 EUR Číslo zájazdu: 1120/155
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

stretnutie skupiny  v Hornej Strede, transfer na letisko do Viedne, odlet do Lisabonu. Po prílete transfer do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“, ubytovanie, neskoršia večera. Možnosť večernej, resp. nočnej adorácie pri Kaplnke zjavení s milostivou sochou Panny Márie.

2.deň:

po raňajkách náboženský program vo Fatime. Prehliadka areálu, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie,  Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, modlitby. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení a sviečková procesia,  večera, ubytovanie.

3.deň:

po raňajkách slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty Marto. Následne  odchod do španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostela. Po starobylých pútnických cestách peši sem prichádzajú pútnici z celej Európy. Večera, ubytovanie v pútnickom dome v tesnej blízkosti katedrály. Možnosť večernej prechádzky starobylým centrom mesta

4.deň:

Po raňajkách spoločná prehliadka historického centra a návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola, modlitby. Presne o 12.00 hod. účasť na svätej omši, ktorá sa koná denne za všetkých pútnikov, ktorých cesta priviedla až k hrobu svätého Jakuba. V poobedňajších hodinách presun do Fatimy. Ubytovanie,  po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení a sviečková procesia.

5.deň:

ranná sv. omša pri Kaplnke zjavení, skoršie raňajky. Asi o 06.00 odchod do Lisabonu. Autokarová prehliadka hlavného mesta Portugalska – katedrála Se, kostol sv. Antona Paduánskeho, návšteva okrajovej štvrte Belém – v minulosti významný prístav, odkiaľ do sveta vyplávali  objavitelia a dobyvatelia. Torre de Belém /veža – slúžila ako pevnosť i maják/, kláštor  a chrám sv. Hyeronýma - majstrovské dielo manuelovského slohu, pamätník moreplavcov – je venovaný zámorským objavom. Odchod na letisko. Predpokladaný odlet v poobedňajších hodinách. Po prílete do Viedne  transfer do Hornej Stredy.

Záväzná prihláška zájazdu: 100 jubileum FATIMA

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena650.00 EUR
Spolu650.00 EUR/osoba

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.