50. rokov od smrti Pátra Pia
Novinka
50. rokov od smrti Pátra Pia

50. rokov od smrti Pátra Pia

LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO – PIETRELCINA - RÍM

Lux bus Termín: 10. 2. 2018 - 15. 2. 2018 Cena: 165 EUR Číslo zájazdu: 1232/055

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté: 

Navštívime miesta, kde sa Páter Pio narodil aj kde pôsobil a zomrel
Počas môjho života som uprednostnil San Giovanni Rotondo. Po mojej smrti bude mať moju priazeň Pietrelcina“
Púť zakončíme audienciou u pápeža Františka v Ríme                        

Program zájazdu:

1.deň:

podvečer odchod zo Slovenska.  Nočná jazda cez  Rakúsko a severné Taliansko.   

2.deň:

príchod do významného pútnického miesta  Loreto. V Bazilike P. Márie Loretskej  sa nachádza dom sv. Rodiny v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete. Keď v roku 1263 Svätá zem definitívne padla do rúk islamu, dom Svätej rodiny bol zbúraný. Podľa legendy však príbytok Svätej rodiny unikol skaze a bol zázračne prenesený  anjelmi cez hory a more, najprv do Dalmácie. 10. mája 1291 postavili dom na zem v Trsatu nad Rjekou. V noci na 12. decembra dom zmizol a anjeli ho premiestnili na pobrežie Jadranského mora do oblasti Recanati. Posledné premiestnenie bolo 7. septembra 1295 do Loreta. Náboženský program, slovenská svätá omša, osobné modlitby. Večera, ubytovanie

3.deň:

po raňajkách odchod do  San Giovanni Rotondo, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov.  Hoci sa páter Pio snažil svoje stigmy  skrývať,  chýr o nich sa rozniesol  a do San Giovani Rotondo začali prichádzať zástupy  veriacich, aby sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch čakali uňho na spoveď. Prehliadka  areálu, hrob a múzeum Pátra Pia, krížová cesta, ubytovanie. Po večeri individuálne možnosť účasti na modlitbe ruženca v starej Bazilike o 20.30 hod.

4.deň:

po raňajkách presun do rodiska Pátra Pia -  mestečka Pietrelcina. Návšteva múzea a kostola  vo Františkánskom konvente, farský kostol. Prehliadka  rodného domu a  kostola sv. Anny, kde bol 26 mája 1887 pokrstený, 27 septembra 1899 tu  pristúpil k prvému sv. prijímaniu a neskôr birmovaný.  Tu mal viaceré mystické zážitky, tiež zjavenie Panny Márie a Anjelov strážnych.  Popoludní presun do Ríma, ubytovanie. Po večeri fakultatívne prehliadka večerného Ríma, prípadne osobné voľno.  

5.deň:

po raňajkách  program vo Vatikáne – všeobecná audiencia so Svätým Otcom na námestí sv. Petra. Popoludní návšteva Baziliky sv. Petra. Apoštolov hrob sa nachádza priamo pod hlavným oltárom. Pôvodný kostol tu stál už v 4. storočí. Osobné modlitby pri hrobe  sv. Jána Pavla II. Fakultatívne možnosť výstupu na kupolu, prípadne prechádzka známymi rímskymi námestiami. Následne  odchod  nočnou jazdou na Slovensko.

6. deň:

príchod v doobedňajších  hodinách.

50. rokov od smrti Pátra Pia 10. 2. 2018 - 15. 2. 2018 je už po termíne.