ANDORRA a LURDY 1858-2018
ANDORRA a LURDY 1858-2018
Novinka
ANDORRA a LURDY 1858-2018

ANDORRA a LURDY 1858-2018

Andorra - Lurdy

Lietadlo Termín: 9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 Cena: 310 EUR Číslo zájazdu: 1186/041

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

stretnutie skupiny v Bratislave, transfer autobusom na letisko Budapešť, okolo obeda odlet do Bordeaux. Po prílete presun do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Večera, ubytovanie. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

2.deň:

po raňajkách náboženský programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X..,  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby, voľný program. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

3.deň:

po raňajkách  pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty  – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Slovenská krížová cesta, popoludní eucharistická procesia, osobné modlitby. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

4.deň:

odchod malebnou horskou krajinou do mini štátu Andorra, nachádzajúceho sa vysoko v Pyrenejách. Na čele štátu stojí francúzsky prezident spolu s biskupom zo španielskeho Seo de Urguel. Navštívime mestečko Pas de la Casa, známe prekrásnou polohou, ale tiež širokým sortimentom  značkového spotrebného tovaru, ktorý tu možno nakúpiť za mimoriadne výhodné ceny. Ubytovanie, osobné voľno.

5. deň:

sv. omša, odchod do Bordeaux /UNESCO/. Mesto je svetoznáme vďaka bohatej histórii, medzinárodnému obchodu s vínoma architektonickými pamiatkami ako je Katedrála sv, Ondreja, Pont de Pierre, Place de la Bourse a ďalšími. Prehliadka  historického centra, odchod na letisko,  odlet do Budapešti. Následne transfer do Bratislavy.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

ANDORRA a LURDY 1858-2018 9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 je už po termíne.