BIELORUSKO
Novinka
BIELORUSKO

BIELORUSKO

Krajina, ktorá sa začína otvárať svetu, ktorá má čo ponúknuť a jej tajomstvá už nezostávajú skryté...

Lietadlo Termín: 13. 8. 2018 - 19. 8. 2018 Cena: 690 EUR Číslo zájazdu: 1228/076

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

V Bieloruskej republike je 619 katolíckych farností, ktoré sú zjednotené v 4 diecézach. Rímskokatolícke spoločenstvá majú 451 kostolov, 35 je vo výstavbe. V katolíckych farnostiach v Bieloruskej republike pracuje 407 kňazov, z toho 168 cudzincov (vrátane 161 kňazov z Poľskej republiky). Práve  Bieloruská gréckokatolícka cirkev sa považuje tak ako jej sesterská Ukrajinská gréckokatolícka cirkev, za priamu dedičku Brestskej únie – cirkevnej dohody, ktorou ruténska (ukrajinsko-bieloruská) hierarchia Kyjevskej metropolie v Poľsko-litovskom štáte v roku 1596 obnovila jednotu s Rímskou cirkvou. Podľa historika Anatola Tarasa v roku 1795 gréckokatolíci predstavovali 80 percent obyvateľstva na bieloruskomúzemí.

Program zájazdu:

1.deň:

Odlet do Minska. Po prílete transfer na hotel. Ako darček dostanete informačný leták a mapu Minska. Večera, ubytovanie.

2.deň:

Raňajky formou bufetu. Prehliadka Minska (4 hodiny). Počas exkurzie sa dozviete o minulosti a súčasnosti mesta. O Polotskom kniežatstve, Litovskom  veľkovojvodstve, Poľsko-litovskej únii, Ruskej ríši, Bieloruskej sovietskej socialistickej  republike a Bieloruskej republike - to je cesta, po ktorej prechádzal Minsk počas svojej histórie.  Uvidíte najhodnotnejšie architektonické pamiatky mesta: pravoslávna katedrála, katolícke kostoly zo  XVII-XVIII. storočia; Kostol sv. Petra a Pavla z počiatku XVII. storočia a "Červený" kostol, najstaršia ulica Nemiga, ktorá začína od  hradu Minsk v malebnom Hornom meste. Historické centrum Minska - Horné mesto - priťahuje návštevníkov svojou jedinečnou historickou atmosférou, ktorou dýchajú staré budovy a úzke uličky, kde sa nachádzajú múzeá, kaviarne a reštaurácie, butiky a sochy. Pred očami sa Vám rozprestrú vynikajúce architektonické komplexy hlavných námestí a bulvárov, monumentálne konštruktivistické verejné budovy, parky a záhrady, spomeniete si na tragédiu občanov počas druhej svetovej vojny; moderný Minsk z20. – 21. storočia – aj tieto body budú  zaradené v programe. Prechádzka po predmestí Trinity, kde uvidíte rôzne múzeá, kaviarne, taverny a obchody so suvenírmi. Po obede presun do Múzea ľudových remesiel v Dudutki. Je to naozaj skvelý výlet: poučenie v kombinácii s dobrodružstvom - ochutnávka "samogonu" (domáceho alkoholického nápoja),  jazda na koňoch, jedlo a pitie v mlyne ... Skanzen "Dudutki" bol vytvorený v roku 1995 s artefaktmi ľudových remesiel a dielní 19. storočia. Je jedným z najnavštevovanejších múzeí v Bielorusku. Tu uvidíte jediný funkčný mlyn v Bielorusku, keramickú a kováčsku dielňu z 19. storočia, stolárske dielne, pekáreň a výstavu veteránov... Okrem toho je tu výbeh pre pštrosy, diviaky a iné zvieratá a vtáky. Budete si vychutnávať jazdu v bričke, oddych na lúke, precítite atmosféru starých čias . V priebehu návštevy budete mať možnosť degustácie: .
- v blízkosti pálenice  ("samogón", chlieb, nakladanú zeleninu, med)
- v pekárni (čerstvý chlieb, syr, maslo, bylinkový čaj)
- v mlyne (farmársky chlieb so slaninkou)
Tu si môžete zakúpiť nádherné suveníry a urobiť  zaujímavé fotografie. Návrat do Minska. Osobné voľno, ubytovanie

3.deň:

Raňajky formou bufetu. Presun do Mir a Nesvizh. Majestátny hrad MIR (www.mirzamak.by),  postavený v 16. storočí, nádherný architektonický vzhľad, mohutné steny a veže, farebné nádvoria zanechávajú trvalý dojem, ktorý doplní expozícia múzea vo vnútri zámku. Precítite atmosféru života na zámku, či už v suteréne, kde sa uchovávali potraviny, alebo v záhrade, ale najmä v interiéroch v luxusnom rokokovom štýle ... V areáli sa  nachádza aj kaplnka rodiny Svyatopolk - Mirški v štýle plamienkovej gotiky. Historická časť mesta Mir - kde Bielorusi, Poliaci, židia, cigáni  a tatari žili spolu dlhý čas, si uchováva atmosféru pôvodného mestečka ... Harmonické trhové námestie lemuje ortodoxný a katolícky chrám, synagóga, yeshiva, domy remeselníkov a obchodníkov. Obed v reštaurácii. Nasleduje cesta do Nesvizh – v minulosti sídelné miesto rodu Radziwilovcov. Na trhovisku tohto malebného mesta uvidíte radnicu, nákupné pasáže, domy remeselníkov, v blízkosti sa nachádza Slutská bránazo 17. stor. Budeme mať výhľad na park a palácový komplex zo 16. až 18. storočia, ktorý navrhol taliansky architekt Giovanni Maria Bernardoni na rozkaz Nickolaya Christoph Radziwill "Sirotka". Veľkolepý hrad pozostáva z viacerých budov, obklopených vodnými priekopami. Prelínajú sa v ňom prvky renesancie, baroka a klasicizmu. Prehliadka palácového múzea s pôsobivým interiérom, mnohými pamiatkami, veľkými sálami, obývacími izbami, hospodárskymi priestormi a priľahlými  malebnými parkami. Farský kostol zo 16. stor. je prvá baroková stavba vo východnej Európe, jeden z najcennejších kostolov v Bielorusku. Má nádherné fresky. Dozviete sa tu o histórii najsilnejšej rodiny Litovského veľkovojvodstva a poľsko-litovskej únie - rodiny Radziwillovcov, ktorá ovplyvnila kultúrne dedičstvo Bieloruska a Európy. Presun do Grodna,  ubytovanie .

4.deň:

Raňajky formou bufetu. Prehliadka Grodna. Je to jediné mesto v Bielorusku, ktoré má štatút pomníka architektúry a urbanizmu. Vedúcu úlohu v jeho historicko-kultúrnom dedičstve zohrávajú pozoruhodné architektonické komplexy rôznych epoch a štýlov. Budovy architektonickej školy Grodno z 12. stor. sa nachádzajú vedľa budov modernizmu a konštruktivizmu 20. stor. a dopĺňa ich architektúra gotická, renesančná, baroková, klasicistická ... Dodnes sa zachovali budovy viacerých kláštorov, ako i šľachtické paláce. Návšteva Múzea dejín náboženstva. Počas prehliadky sa dozviete veľa informácii o živote a diele Antoniho Tyzenhausa, šľachtica a reformátora, ktorý dal vybudovať predmestie Grodna. Obed v reštaurácii, následne prehliadka zámku Grodno, ktorý sa nachádza na brehu rieky Neman. V blízkosti sa nachádza jeden z najstarších kostolov Bieloruska – kolozhský ortodoxný kostol sv. Borisa a sv. Gleba z 12. stor. Kráľovský gotický hrad bol postavený v Grodne počas vlády Vytautasa. Na konci 12. stor. ho kráľ Štefan Báthory prestaval na renesančný zámok, ktorý zohral významnú úlohu v dejinách štátu. V blízkosti sa nachádza nový zámok z 18. stor., kde sa konali dramatické udalosti druhého delenia Poľska tzv. "Silent sejm". Osobné voľno, ubytovanie

5.deň:

Raňajky formou bufetu. Odchod do národnej rezervácie Bialowiežský prales /UNESCO/, kde uvidíte bohatý rastlinný život a úžasnú krajinu. Tu rastie najvyššia jedľa v Európe, tu žijú silné zubry a veľké množstvo iných živočíšnych druhov. S týmto miestom sa spája množstvo slávnych ľudí - bratia Tyszkiewicz a Tyzenhaus, Napoleon a Mikuláš II ... Navštívime múzeum prírody so svojimi úžasnými výstavami, novodobú atrakciu – rezidenciu Deda Mráza  s mnohými budovami, mlynom a ďalšími prekvapeniami ... Nachádza sa hlboko v lese Bialowieza, kde sú krmelce pre zubrov. Navštívite výbehy so zvieratami a potom budete mať voľný čas na fotografovanie alebo na nákup suvenírov z dreva, hliny alebo slamy. Obed počas programu, pokračovanie do Brestu, ubytovanie.

6.deň:

Raňajky formou bufetu. Prehliadka starého mesta Brest, ležiaceho blízko poľských hraníc. Prvá písomná zmienka je už z roku 1019. Mesto má dlhú a bohatú históriu: Je známe tým, že tu bola v roku 1596 uzatvorená Brestská únia o zjednotení rímsko-katolíckej cirkvi a východnej pravoslávnej cirkvi; žilo tu veľa významných ľudí. V roku 1915, počas prvej svetovej vojny, bolo mesto vypálené ustupujúcimi ruskými jednotkami. Dňa 3. marca 1918 bola v meste podpísaná mierová zmluva medzi Sovietskym Ruskom a Nemeckom, známa ako brest-litovský mier. V roku 1921 bol Brest pripojený k Poľskej republike, v roku 1939 sa stal súčasťou ZSSR. Uvidíte kultúrne dedičstvo tohto mesta, jeho staré a moderné pamiatky a chrámy, prejdete sa po hlavnej ulici. Navštívime Brestskú pevnosť. Známa sa stala najmä tvrdošíjnou obranou v priebehu operácie Barbarossa, trvajúcou od 22. do  30. júna 1941. Niektoré osamotené skupiny sovietskych vojakov odmietajúcich sa vzdať v pevnosti prebývali až do augusta. Za prejavenú odvahu a húževnatosť bol pevnosti 8. mája 1965  udelený titul hrdinská pevnosť. V súčasnosti je pevnosť pamätníkom druhej svetovej vojny. Po obede presun do Minska, osobné voľno, ubytovanie.

7.deň:

Raňajky formou bufetu. Dopoludnia osobné voľno, možnosť nákupov. Odchod na letisko o 13.30, odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy

BIELORUSKO 13. 8. 2018 - 19. 8. 2018 je už po termíne.