FATIMA NA VÝROČIE 1. ZJAVENIA
Novinka
FATIMA NA VÝROČIE 1. ZJAVENIA

FATIMA NA VÝROČIE 1. ZJAVENIA

Santiago de Compostela

Lietadlo Termín: 11. 5. 2018 - 15. 5. 2018 Cena: 435 EUR Číslo zájazdu: 1223/081

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

Stretnutie skupiny  v Bratislave o 23.45 hod., transfer na letisko do Budapešti.

2.deň:

Odlet do Lisabonu o 5.50. Po prílete transfer do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra 1917 svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“.  Zastávka v  dedinke Aljustrel, možnosť navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Ubytovanie a  následne prehliadka areálu, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. O 16.30 portugalská sv. omša pri Kaplnke Zjavení, následne od 17.30 eucharistická procesia.  Po večeri o 21.30 medzinárodná  modlitba ruženca  a sviečková procesia.

3.deň:

Po raňajkách slávnostný náboženský program v deň výročia 1. zjavenia Panny Márie 13 mája 2017. O 09.00 modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, o 10.00 svätá omša pri vonkajšom oltári pred Bazilikou. Popoludní prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, modlitby. Tiež možnosť  návštevy  centra Svetového apoštolátu Fatimy /WAF/. Toto medzinárodné modlitebné združenie, schválené Svätou  Stolicou, sa riadi heslom Svet zjednotený v modlitbe. Členovia šíria autentické posolstvo nádeje a pokoja fatimských zjavení. Slovensko je členom od roku 2012. Možnosť ochutnávky portského vína  v Cave Do Vinho – A Garrafeira de Fatima. V príjemnom prostredí budete sledovať film o regióne rieky Douro, kde leží mesto Porto. Dozviete sa o technológii výroby  portského vina. Nasleduje degustácia kvalitného  stolového vína a následne 8 ročného bieleho aj červeného portského. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca  a sviečková procesia, ubytovanie.

4.deň:

Po raňajkách odchod do Santiago de Compostela, prehliadka historického centra . Po starobylých pútnických cestách peši sem prichádzajú pútnici z celého sveta. Táto cesta je ako proces, ako zrkadlo, ako znovuobjavenie ... Návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola,  modlitby. Ubytovanie. Účasť na hlavnej pútnickej svätej omši o 19.30 hod. Večera. Osobné voľno.

5.deň:

Odchod na letisko  odlet  do Budapešti, transfer do Bratislavy.  

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

FATIMA NA VÝROČIE 1. ZJAVENIA 11. 5. 2018 - 15. 5. 2018 je už po termíne.