LURDY 1858-2018
Novinka
LURDY 1858-2018

LURDY 1858-2018

LOYOLA: SV. IGNÁC/ SAINT MAXIMIN: SV. MÁRIA MAGDALÉNA

Lietadlo -lux bus Termín: 17. 5. 2018 - 21. 5. 2018 Cena: 299 EUR Číslo zájazdu: 1224/082

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

Transfer  z Bratislavy pred polnocou na letisko do Budapešti.

2.deň:

Skoro ráno odlet do Santander. Po prílete presun do Loyoly, návšteva Baziliky sv. Ignáca v mestečku Azpeitia, kde sa nachádza svätcov rodný dom a duchovné centrum Jezuitov. Sv.  Ignác založil v  roku 1534  najpočetnejší rímskokatolícky rehoľný rád na svete – Spoločnosť Ježišovu alebo  Jezuiti.  Pokračovanie do najvýznamnejšieho francúzskeho pútnického mesta Lurdy.  Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej.  Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie, po večeri prehliadka areálu, spoločná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.

3.deň:

Po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X.  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby, pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená.. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

4.deň:

Po raňajkách odchod do Saint-Maximin, Bazilika sv. Márie Magdalény s nádhernou ženskou energiou, La Sainte Baume – jaskyňa, kde Mária Magdaléna strávila posledných 30 rokov života. Podľa tradícií Mária Magdaléna strávila tridsať rokov na púšti, vzdialila sa do jaskyne la Sainte-Baume neďaleko od Marseille, kde sv. Kasián neskôr založil kláštor. V 13. stor. Karol z Anjou objavil jej pozostatky a jaskyňa sa stala pútnickým miestom. Obraz kajúcej sa hriešnice a neskôr pustovníčky, i keď priamo z evanjelií nepochádza, v oficiálnej kresťanskej tradícii prevláda. Ubytovanie.

5.deň:

Skoro ráno odchod na Slovensko, príchod vo večerných hodinách.

LURDY 1858-2018 17. 5. 2018 - 21. 5. 2018 je už po termíne.