LURDY 1858-2018
Novinka
LURDY 1858-2018

LURDY 1858-2018

NEVERS

Lietadlo -lux bus Termín: 23. 4. 2018 - 27. 4. 2018 Cena: 299 EUR Číslo zájazdu: 1222/080
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

Stretnutie skupiny v Bratislave, transfer autobusom na letisko Budapešť, odlet do Bordeaux o 13.20 hod. Po prílete presun do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení.  Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

2.deň:

Po raňajkách náboženský programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X..,  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby,  popoludní eucharistická procesia. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

3.deň:

Po raňajkách  pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty  – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Odchod do Nevers, ubytovanie priamo v pútnickom areáli kláštora sv. Girldarda v Nevers.

4.deň:

Raňajky, svätá omša v kláštornej kaplnke, prehliadka areálu, osobné modlitby. Tu v kláštornej kaplnke je vystavené neporušené telo sv. Bernadetty Soubirousovej. Bernadeta, jednoduché dievča, sa stalo vyvolencom Panny Márie. V Lurdoch v Masabiellskej jaskyni sa jej osemnásťkrát zjavila Panna Mária a odovzdala jej svoje posolstvo. Odchod  v poobedňajších hodinách

5.deň:

Ráno príchod na Slovensko.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

Záväzná prihláška zájazdu: LURDY 1858-2018

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena299.00 EUR
Spolu299.00 EUR/osoba

Na tento zájazd sa vzťahuje 3% zľava zo základnej ceny zajazdu pre klientov, ktorí za posledných 5 rokov cestovali s našou CK minimálne 2 krát.
Skorý nákup + 3% zľavy zo základnej ceny zájazdu pri objednaní a zaplatení 50% zálohy do 31.1. 2018.

O možnosti príplatku za sedadlo v prednej časti autobusu sa prosím informujte v cestovnej kancelárii.

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.