LURDY 1858-2018 letecky z Bratislavy
Novinka
LURDY 1858-2018 letecky z Bratislavy

LURDY 1858-2018 letecky z Bratislavy

Lietadlo Termín: 22. 10. 2018 - 24. 10. 2018 Cena: 390 EUR Číslo zájazdu: 1316/171
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Príplatok za jednolôžkovú izbu je 70,- €

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

Letecky z Bratislavy

LETECKÁ PÚŤ K  LURDSKEJ PANNE MÁRII  
Posolstvá Panny Márie nás motivujú k posilneniu našej viery, láske k Bohu a k svojim blížnym. V Lurdoch sa 11.2.1858 zjavila v jaskyni Massbielle “Krásna Pani“ školáčke Bernadette Soubirousovej. Od tých čias putuje ročne tisíce veriacich za Lurdskou Pannou Máriou, ktorí sem prichádzajú s vďakou, prosbami, s pokorou v srdci i s nádejou na uzdravenie tela a pozdvihnutie ducha.

Program zájazdu:

1.deň:

v ranných hodinách odlet z Bratislavy, prílet do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie podľa možnosti. Spoločný náboženský program, prehliadka areálu. O 15.15 hod. premietanie filmu o živote sv. Bernadetty, ktorá sa narodila v Lurdoch v roku 1844. O 16.00 hod. slovenská svätá omša v Bazilike Nepoškvrneného počatia a následne o 17.00 eucharistická procesia. O 19.00 hod. večera, o 21.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.

2.deň:

slovenská svätá omša pri Jaskyni Zjavenia, po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. O 9.30 hod. pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená.  O 12.00 hod. slovenská krížová cesta. Popoludní individuálna možnosť bazénov s lurdskou vodou, osobné modlitby. O 17.00 eucharistická procesia. O 19.00 hod. večera, o 21.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.

3. deň:

raňajky. Check out /Uvoľnenie izieb/, o 9.30 hod. medzinárodná sv. omša v podzemnej Bazilike
Pia X.  Obed o 13.00 hod., voľný program. Pristavenie autobusu k hotelu o 15.00 hod., odchod  na letisko a následne odlet na Slovensko.

LURDY 1858-2018 letecky z Bratislavy 22. 10. 2018 - 24. 10. 2018 je už po termíne.