LURDY 1858-2018 A FATIMA
Novinka
LURDY 1858-2018 A FATIMA

LURDY 1858-2018 A FATIMA

Fatima - La Salette - Oviedo - S.D.Compostela

Lux bus-lietadlo Termín: 29. 4. 2018 - 6. 5. 2018 Cena: 445 EUR Číslo zájazdu: 1210/073

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

Program zájazdu:

1.deň:

Odchod z Bratislavy okolo obeda, transfer cez územie  Rakúska a Taliansko do Francúzska.

2.deň:

Príchod do La Salette, jedného z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. Ubytovanie, krátky oddych, náboženský program – návšteva Baziliky Panny Márie, svätá omša, možnosť súkromnej modlitby. Osobné voľno, eventuálne výstup na horu Gargas. Ubytovanie.

3.deň:

Ráno odchod do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod.

4.deň:

Po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X.  Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská Krížová cesta, osobné modlitby, voľný program. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

5.deň:

Skoro ráno odchod do kultúrnej a obchodnej metropoly Astúrie Oviedo. Stojí tu katedrála v štýle vrcholnej gotiky s hrobmi astúrskych kráľov a zlatý retábulum zo 16. storočia. Najväčším pokladom katedrály je Camara Santa, kaplnka z 9. stor. V Katedrále Najsvätejšieho Spasiteľa sa uchováva vzácna relikvia, ktorá vykazuje množstvo podstatných zhôd s Turínskym plátnom. Jedno zo stredovekých svedectiev o pútnikoch do Compostely hovorí o prítomnosti šatky v Oviede: „A cestou do mesta Compostela sa zastavovali v Oviede, aby vzdali úctu Páno­vi. Lebo tam sa nachádzajú relikvie, ktoré skutočne patria k staro­bylej tradícii, a ich spojitosť s umučením  Krista sa nikdy nespochybňovala.“ Šatku nazývali Sudarium Domini alebo Ježišova posmrtná šatka, svätá omša. Pokračovanie do Santiago de Compostela.  Po starobylých pútnických cestách peši prichádzajú pútnici z celej Európy, ubytovanie, večera.

6.deň:

Po raňajkách prehliadka historického centra Santiago de Compostela a návšteva  Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola. Odchod do  Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Ubytovanie, po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení s milostivou sochou Panny Márie a sviečková procesia.

7.deň:

Po raňajkách náboženský program vo Fatime. Prehliadka areálu, Bazilika s hrobmi sv. Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, moderný chrám Najsvätejšej trojice, krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Večer odchod na letisko  v Lisabone

8. deň:

krátko po polnoci odlet do Budapešti, po prílete transfer do Bratislavy s príchodom asi o 9 hod.

LURDY 1858-2018 A FATIMA 29. 4. 2018 - 6. 5. 2018 je už po termíne.