LURDY 1858-2018 A FATIMA
LURDY 1858-2018 A FATIMA
Novinka
LURDY 1858-2018 A FATIMA

LURDY 1858-2018 A FATIMA

Oviedo - Santiago de Compostela - Balazar

Lietadlo Termín: 14. 4. 2018 - 20. 4. 2018 Cena: 469 EUR Číslo zájazdu: 1187/042

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

stretnutie skupiny  v Bratislave cca o 15.30 hod., transfer na letisko do Viedne, odlet do Toulouse. Po prílete transfer do najvýznamnejšieho francúzskeho pútnického miesta Lurdy. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie.

2.deň:

po raňajkách náboženský programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X,,  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby, voľný program. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.          

3.deň:

po raňajkách  pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty  – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Slovenská krížová cesta, popoludní eucharistická procesia, osobné modlitby. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

4.deň:

skoro ráno odchod do kultúrnej a obchodnej metropoly Astúrie Oviedo. Stojí tu katedrála v štýle vrcholnej gotiky s hrobmi astúrskych kráľov a zlatý retábulum zo 16. storočia. Najväčším pokladom katedrály je Camara Santa, kaplnka z 9. stor. V Katedrále Najsvätejšieho Spasiteľa sa uchováva vzácna relikvia, ktorá vykazuje množstvo podstatných zhôd s Turínskym plátnom. Jedno zo stredovekých svedectiev o pútnikoch do Compostely hovorí o prítomnosti šatky v Oviede: „A cestou do mesta Compostela sa zastavovali v Oviede, aby vzdali úctu Páno­vi. Lebo tam sa nachádzajú relikvie, ktoré skutočne patria k staro­bylej tradícii, a ich spojitosť s umučením  Krista sa nikdy nespochybňovala.“ Šatku nazývali Sudarium Domini alebo Ježišova posmrtná šatka, svätá omša. Pokračovanie do Santiago de Compostela.  Po starobylých pútnických cestách peši sem prichádzajú pútnici z celej Európy, ubytovanie, večera.

5.deň:

po raňajkách prehliadka historického centra a návšteva  Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola. Odchod do Balazar, rodiska bl. Alexandry de Costa. Narodila sa v roku 1904 v kresťanskej rodine. Ako 14 ročnú ju napadli 3 muži. Aby si uchránila čistotu, vyskočila z okna z výšky 4 m. Zostala  pripútaná na lôžko. Svoje utrpenia brala ako možnosť priniesť obetu za obrátenie hriešnikov. Pripodobnila sa Kristovi slovami: „Ježišu, Ty si väzňom vo svätostánku, ja som väzňom na svojom lôžku.“  Počet pútnikov k jej hrobu sa zvýšil po roku 2004, po beatifikácii pápežom Jánom Pavlom II. Návšteva rodného domu a farského kostola. Odchod do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Ubytovanie, po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení s milostivou sochou Panny Márie a sviečková procesia.

6.deň:

po raňajkách náboženský program vo Fatime. Prehliadka areálu, Bazilika s hrobmi sv. Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, moderný chrám Najsvätejšej trojice, krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv.Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení s milostivou sochou Panny Márie a sviečková procesia.

7.deň:

skoro ráno odchod na letisko v Lisabone, odlet do Viedne. Po prílete transfer na Slovensko. Príchod do Bratislavy v poobedňajších hodinách.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

LURDY 1858-2018 A FATIMA 14. 4. 2018 - 20. 4. 2018 je už po termíne.