LURDY  1858-2018 - Arcidiecézna púť Košice
Novinka
LURDY  1858-2018 - Arcidiecézna púť Košice

LURDY 1858-2018 - Arcidiecézna púť Košice

Lietadlo Termín: 8. 5. 2018 - 10. 5. 2018 Cena: 550 EUR Číslo zájazdu: 1268/123

V cene je zahrnuté:

Príplatok za jednolôžkovú izbu je 70,- €.  Pobytová taxa 2,60 €, sa platí priamo na mieste.

S otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

z príležitosti jeho 25. výročia biskupskej vysviacky

Posolstvá Panny Márie nás motivujú k posilneniu našej viery, láske k Bohu a k svojim blížnym. V Lurdoch sa 11.2.1858 zjavila v jaskyni Massbielle “Krásna Pani“ školáčke Bernadette Soubirousovej. Od tých čias putuje ročne tisíce veriacich za Lurdskou Pannou Máriou, ktorí sem prichádzajú s vďakou, prosbami, s pokorou v srdci i s nádejou na uzdravenie tela a pozdvihnutie ducha.

Program púte:

1.deň:

v skorých ranných hodinách odlet z Košíc, prílet do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie podľa možnosti. Spoločný náboženský program, o 13.00 hod. slovenská svätá omša v Bazilike Nepoškvrneného počatia a následne o 14.00 hod. premietanie filmu o živote sv. Bernadetty, ktorá sa narodila v Lurdoch v roku 1844. O 15.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca v Kaplnke zjavení a následne prehliadka areálu. O 17.00 eucharistická procesia. O 19.00 hod. večera, o 21.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.

2.deň:

po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Medzinárodná sv. omša v podzemnej Bazilike Pia X. o 09.30 hod. O 12.00 hod. slovenská krížová cesta. Popoludní individuálna možnosť bazénov s lurdskou vodou, osobné modlitby. O 17.00 eucharistická procesia. O 19.00 hod. večera, o 21.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.

3. deň:

slovenská svätá omša pri Jaskyni Zjavenia, raňajky. Check out /Uvoľnenie izieb/, o 9.00 hod. pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Obed o 13.00 hod., voľný program, možnosť návštevy hradu vypínajúceho sa nad Lurdami. Pristavenie autobusu k hotelu, odchod  na letisko a následne  odlet na Slovensko do Košíc.

LURDY 1858-2018 - Arcidiecézna púť Košice 8. 5. 2018 - 10. 5. 2018 je už po termíne.