LURDY 1858-2018
Novinka
LURDY 1858-2018

LURDY 1858-2018

Nevers - Andorra - Bordeaux

Lux bus-lietadlo Termín: 4. 4. 2018 - 9. 4. 2018 Cena: 299 EUR Číslo zájazdu: 1185/040
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

odchod z Bratislavy podvečer, nočná jazda  do Francúzska.

2.deň:

príchod do Nevers v popoludňajších hodinách, ubytovanie priamo v pútnickom areáli kláštora sv. Girldarda v Nevers. Prehliadka areálu, osobné modlitby. Tu v kláštornej kaplnke je vystavené neporušené telo sv. Bernadetty Soubirousovej. Bernadeta, jednoduché dievča, sa stalo vyvolencom Panny Márie. V Lurdoch v Masabiellskej jaskyni sa jej osemnásťkrát zjavila Panna Mária a odovzdala jej svoje posolstvo.

3.deň:

Svätá omša v kláštornej kaplnke, odchod malebnou krajinou južného Francúzska do mini štátu Andorra, nachádzajúceho sa vysoko v Pyrenejách. Na čele štátu stojí francúzsky prezident spolu s biskupom zo španielskeho Seo de Urguel. Navštívime mestečko Pas de la Casa, známe prekrásnou polohou, ale tiež širokým sortimentom  značkového spotrebného tovaru, ktorý tu možno nakúpiť za mimoriadne výhodné ceny. Ubytovanie, osobné voľno.

4.deň:

svätá omša v miestnom kostole sv. Petra, odchod do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod.

5.deň:

po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X.  Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty  – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby, voľný program. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

6.deň:

sv. omša, odchod do Bordeaux /UNESCO/. Mesto je svetoznáme vďaka bohatej histórii, medzinárodnému obchodu s vínom architektonickým pamiatkam, ako je Katedrála sv., Ondreja, Pont de Pierre, Place de la Bourse a ďalšími. Prehliadka  historického centra, odchod na letisko,  odlet do Budapešti. Následne transfer do Bratislavy.

Záväzná prihláška zájazdu: LURDY 1858-2018

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena299.00 EUR
Spolu299.00 EUR/osoba

Na tento zájazd sa vzťahuje 3% zľava zo základnej ceny zajazdu pre klientov, ktorí za posledných 5 rokov cestovali s našou CK minimálne 2 krát.
Skorý nákup + 3% zľavy zo základnej ceny zájazdu pri objednaní a zaplatení 50% zálohy do 31.1. 2018.

O možnosti príplatku za sedadlo v prednej časti autobusu sa prosím informujte v cestovnej kancelárii.

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.