LURDY  A FATIMA, BORDEAUX  - BARCELONA   LETECKY  S TROMI PRELETMI
Novinka Možnosť zľavy
LURDY  A FATIMA, BORDEAUX  - BARCELONA   LETECKY  S TROMI PRELETMI

LURDY A FATIMA, BORDEAUX - BARCELONA LETECKY S TROMI PRELETMI

Lietadlo Termín: 18. 10. 2018 - 25. 10. 2018 Cena: 479 EUR Číslo zájazdu: 1351/227

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

stretnutie skupiny v Bratislave o 23.55 hod., transfer autobusom na letisko Budapešť.

2.deň: 

odlet do Bordeaux  o 6.05 hod. Po prílete prehliadka mesta, ktoré je svetoznáme vďaka bohatej histórii, medzinárodnému obchodu s vínom  architektonickým pamiatkam, ako je Katedrála sv.Ondreja, Pont de Pierre, Place de la Bourse a ďalšími. Prehliadka  historického centra, presun do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení.  Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

3.deň:

po raňajkách náboženský programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X..,  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby, Eucharistická procesia. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

4.deň:

po raňajkách  pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty  – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Slovenská krížová cesta, popoludní medzinárodná svätá omša o 16.00 hod., osobné modlitby. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

5.deň:

po raňajkách náboženský program v Lurdoch. Pred obedom odchod do Barcelony, centra Katalánska, v stredoveku najvýznamnejší obchodný prístav v Stredomorí, dnes moderné veľkomesto. Autokarová prehliadka centra, najslávnejšia stavba Antonia Gaudiho nádherný chrám Sagrada Família, zastávka pri pamätníku Krištofa Kolumba, pešia prechádzka po najznámejšej ulici mesta La Rambla. Večer odchod na letisko, odlet do Lisabonu

6.deň:

po prílete transfer do Fatimy, ubytovanie. Fatima patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra 1917 svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“.  Po raňajkách náboženský program - slovenská svätá omša , prehliadka areálu, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Tiež možnosť  návštevy centra Svetového apoštolátu Fatimy /WAF/. Toto medzinárodné modlitebné združenie, schválené Svätou Stolicou, sa riadi heslom Svet zjednotený v modlitbe. Členovia šíria autentické posolstvo nádeje a pokoja fatimských zjavení. Slovensko je členom od roku 2012.  Po večeri o 21.30 medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia.

7.deň:

po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime. Prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, modlitby. Slovenská krížová cesta do dedinky Aljustrel, peši možnosť navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Pre záujemcov možnosť ochutnávky portského vína v Cave Do Vinho – A Garrafeira de Fatima. V príjemnom prostredí budete sledovať film o regióne rieky Douro, kde leží mesto Porto. Dozviete sa o technológii výroby  portského vina. Nasleduje degustácia kvalitného stolového vína a následne 8 ročného bieleho aj červeného portského. Po večeri o 21.30 medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia.

8.deň:

skoro ráno odchod na letisko Lisabon, /raňajky v balíčku/, odlet do Viedne o 08.00 hod. Po prílete transfer do Bratislavy s príchodom popoludní.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

LURDY A FATIMA, BORDEAUX - BARCELONA LETECKY S TROMI PRELETMI 18. 10. 2018 - 25. 10. 2018 je už po termíne.