MACEDÓNSKO - PO STOPÁCH APOŠTOLA NÁRODOV A  APOŠTOLOV NÁRODA
Novinka
MACEDÓNSKO - PO STOPÁCH APOŠTOLA NÁRODOV A  APOŠTOLOV NÁRODA

MACEDÓNSKO - PO STOPÁCH APOŠTOLA NÁRODOV A APOŠTOLOV NÁRODA

Lux bus Termín: 21. 7. 2018 - 2. 8. 2018 Cena: 595 EUR Číslo zájazdu: 1335/186

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

gejská fáza činnosti sv. Pavla mapuje časť druhej a tretej misijnej cesty apoštola národov na európsky kontinent. Pokrýva časový úsek 49 – 60  po Kristovi. V tejto dobe napísal väčšinu svojich listov, ktoré poskytujú obrázok neúnavného bojovníka za šírenie kresťanstva v pohanských krajoch. Návštevník sa zoznámi nielen s osobnosťou sv. Pavla, ale aj so širokým kultúrnohistorickým spektrom navštívenej oblasti.

Program zájazdu:

1.Deň:

odchod v ranných hodinách zo Spišskej Novej Vsi  cez Maďarsko, Rumunsko - do hl. mesta Sofie. Cestou zastávka v Oradea.

2.Deň:

9 – hodinová bezpečnostná prestávka, prehliadka Sofie, v popoludňajších hodinách odchod na ubytovanie. Ubytovanie: 22.-23 Júl 2018 Hotel Rodopi, Haskovo, ul. Bulgaria 39, Bulgaria

3.Deň:

po raňajkách presun do Istanbulu. Najznámejšie pamiatky mesta ako je námestie Hippodrome s podzemnými cisternami, ktoré slúžili ako zásobáreň vody, Modrá mešita sultána Ahmeda v starom meste, ďalej jeden z najväčších skvostov celého Turecka – Topkapipalác s mnohými pokladmi Osmanskej ríše. Ubytovanie: 23.- 24. Júl 2018 Istanbul- Laleli, Koska Cd. Hotel Sahinler No:8, 34130 Fatih/İstanbul, Turkey

4.Deň:

Chrám Božej Múdrosti – Aya Sofia, Veľký Bazár, kde si v centre tureckých obchodníkov  vychutnáte čaro obchodovania a zjednávania cien. Pokračovanie do prístavného mesta Kavaly. Ubytovanie: 24.-25. Júl 2018  Hotel Esperia Kavala, Erithrou Stavrou 44, Kavala 654 03, Greece

5.Deň:

prehliadka Kavaly, výlet do Filip, v popoludňajších hodinách návrat do Kavaly, individuálny program, možnosť kúpania v mori. Ubytovanie: 25.-26. Júl 2018  Hotel Esperia Kavala, Erithrou Stavrou 44, Kavala 654 03, Greece.

6.Deň:

v ranných hodinách odchod do Thessalonik, hlavné mesto egejskej oblasti, pôsobisko sv. Pavla, prehliadka mesta, odchod na ubytovanie. Ubytovanie: 26.- 27. Júl 2018 Camping Stolos , Variko Βαρικό Variko, 602 00, Greece

Fotografie: http://www.camping-stolos.com/indexeng.html#/home225

7.Deň:

v ranných hodinách odchod do údolia Thembi, Meteory – prehliadka kláštorov Metamorfosis a Varlány, návrat na ubytovanie. Ubytovanie: 27.- 28. Júl 2018 Camping Stolos, Variko Βαρικό Variko, 602 00, Greece

8.Deň:

v ranných hodinách odchod do Delf – najslávnejšia svätyňa v Grécku,  pokračovanie do Osios Lukas – ortodoxný kláštor, je najvýznamnejšou pamiatkou mozaikového umenia z 11.storočia. Večer príchod do Atén. Ubytovanie: 28.- 29. Júl 2018  Odeon Hotel, Pireos 42, Athens 104 37, Greece

9.Deň:

prehliadka mesta, v popoludňajších hodinách návšteva kláštora Dafny, návrat do Atén, voľný program. Ubytovanie: 29. -30. Júl 2018 Odeon Hotel, Pireos 42, Athens 104 37, Greece.

10.Deň:

v ranných hodinách presun ponad Korintský prieplav – zastávka, prehliadka starého Korintu – tu sa na svojich cestách zastavil sv. Pavol, presun do Patras, prehliadka Baziliky sv. Ondreja – miesto umučenia a hrobu sv. Ondreja, prehliadka prístavu, odchod nočnou jazdou do Ohridu. 30.- 31. Júl 2018 nočná jazda

11.Deň:

ubytovanie po dohode s o. Oliverom, správcom farnosti. Ohrid v Macedónsku, starobylé mesto leží na hraniciach s Albánskom a Gréckom. Jeho história je  úzko spätá so zakladateľmi slovanskej kultúry sv. Klimentom a sv. Naumom – nasledovníkmi solúnskych bratov Prehliadka  mesta, Chrám sv. Sofie, návšteva hrobu sv. Klimenta, kostol sv. Teológa. Plaošnik – archeologické nálezy z ranokresťanskej baziliky zo 4. storočia, kostoly sv. Klimenta a sv. Pantalejmona. Kúpanie a relax - Ohridské jazero nie je len obľúbeným výletným cieľom, ale pre svoju jedinečnosť sa dostalo do zoznamu UNESCO a hovorí sa o ňom ako o jednom z najstarších a najhlbších jazier Európy. Dnes je prirodzenou hranicou medzi Macedónskom a Albánskom, avšak macedónska strana je obľúbenejšia a najväčšiu zásluhu na tom má práve mesto Ohrid. Večera.

Ubytovanie: 31. Júl -1. August 2018 Ohrid-  Pútnický dom v Ohride (jednoduché, viaclôžkové izby)

12.Deň:

pokračovanie v náboženskom programe, odchod okolo obeda na Slovensko.

13.Deň:

príchod v doobedňajších hodinách

MACEDÓNSKO - PO STOPÁCH APOŠTOLA NÁRODOV A APOŠTOLOV NÁRODA 21. 7. 2018 - 2. 8. 2018 je už po termíne.