PÚTNICKÉ POĽSKO A LITVA - po stopách sv. Faustíny
Novinka
PÚTNICKÉ POĽSKO A LITVA - po stopách sv. Faustíny

PÚTNICKÉ POĽSKO A LITVA - po stopách sv. Faustíny

Lux bus Termín: 16. 8. 2018 - 20. 8. 2018 Cena: 295 EUR Číslo zájazdu: 1319/074
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zarátané:

V cene nie je zarátané:

Program:

1.deň:Bratislava-Glogowiec-Swinice.Wrackie-Plock

Odchod z Bratislavy o 07.00 ráno, tranzit do Poľska. Návšteva mestečka  GŁogowiec – rodisko sestry Faustiny,  zachoval sa rodný dom , v ktorom je expozícia. Farský kostol  sv. Kazimíra- Swinice Wrackie,  kde bola sv. Faustína pokrstená. Po svätej omši odchod do Plocku.  Plock - sídlo biskupa. Kláštor v Plocku   bol prvým miestom zjavenia milosrdného Ježiša. Dňa 12. apríla 1931  sama sv. Faustína slávila prvýkrát sviatok Božieho milosrdenstva v Plocku. Ďalšou pozoruhodnosťou je Katedrála Panny Márie, spomína sa už v roku 1102 a zachovalý hrad. Večera, ubytovanie.

2.deň:Šiluva

Cesta do Litvy - Šiluva, náboženský program. Po tragických udalostiach v roku 1532, keď sa pre ohrozenie kalvínmi musel obraz Božej Matky zakopať, o 76 rokov neskôr - v roku 1608 – sa Božia Matka v úplne nekatolíckom prostredí zjavila pastierikom. Panna Mária sa zjavila týmto deťom a plakala v starosti o svoje deti a obyvateľstvo reagovalo obrátením sa. Po vízii 100-ročného slepca aj obraz Božej Matky, ktorý skryl posledný katolícky farár Holubka v roku 1532, sa našiel. Čoskoro nasledovali prvé zázračné uzdravenia. Preto sa Šiluva stala miestom útechy, povzbudenia a orientácie pre jej ľud. Ubytovanie v jednom z najdôležitejších pútnických miest Litvy v Siluve. Katedrála uchováva vzácnu ikonu Panny Márie Božej Matky.

3.deň:Siauliali-Vilnius

Siauliai, kde je Hill of Crosses – Vrch Krížov. Tieto kríže ľudia postavili na počesť neúspešnej vzbury a na pamiatku obetí poľského povstania v rokoch 1831 a 1863  a následne pokračovali stavať na protest proti Sovietom. Tento vrch navštívil aj Svätý Otec Ján Pavol II. v  roku 1993. Od roku 2001 tu sídli francúzsky kláštor. Vilniusu, návšteva katolíckej Katedrály sv. Stanislava a Vladislava s kaplnkou sv. Casimira, svätá omša. Prehliadka mesta, gotický Kostol sv. Anny,. kaplnka Panny Márie v Ostrej Brame, kde bol posvätený obraz Božieho milosrdenstva a Dominikánsky kostol, kde je originálna kresba obrazu Božieho milosrdenstva. Tu pôsobila sv. Faustína, ktorú pápež sv. Ján Pavol II. 30.4.2000 vyhlásil za svätú. Ubytovanie.

4.deň:Sokółka–Bialystok

Sokółka, kde sa eucharistický zázrak stal 12. decembra 2008 vo farskom kostole sv. Antona. Farárovi, ktorý podával sväté prijímanie veriacim, vypadla z misky jedna premenená hostia a dopadla na zem. Kňaz ju úctivo zodvihol a vložil do ablučnej nádobky – misky s vodou pri dvierkach svätostánku, aby sa hostia vo vode rozpustila. Po niekoľkých dňoch prekvapený farár spozoroval, že hostia sa vo vode nerozpustila. Objavili sa však na nej červené škvrny. Prekvapený kňaz informoval o udalosti diecéznu kúriu. Neskoršie vyšetrovanie potvrdilo, že časť hostie sa nevysvetliteľným spôsobom premenila na organické tkanivo srdcového svalu človeka v kŕčovom stave, ktorý nastáva v okamihu smrti. Hostia bola neskôr v monštrancii vystavená na poklonu veriacim, ktorí do Sokółky začali prichádzať vo veľkom počte. Bialystok – Sanktuárium Božieho milosrdenstva bolo postavené v roku 1984. V roku 1988 tu boli uložené telesné pozostatky  bl. Michala Sopočka, spovedníka sv. Faustíny /zomrel v Bialystoku v r. 1975/, ktorý sa veľmi zaslúžil o rozšírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. V 70. rokoch minulého storočia tu v kaplnke Ostrobramskej Matky Božieho milosrdenstva bola uložená kópia vzácneho vilniuského originálu. Ikonu  posvätil vtedajší kardinál Karol Wojtyla. Večera, ubytovanie smerom do Lagiewnikow (Radom).

5.deň:Lagiewniki-Krivá-Bratislava

Lagiewniki - centrum apoštolátu Božieho milosrdenstva. Tu v kláštore Matky Božieho milosrdenstva žila v tridsiatych rokoch 20. storočia sv. Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom milosrdenstve. Prehliadka areálu. Pobožnosť -  Korunka Božieho milosrdenstva   v kláštornej kaplnke, kde je milostivý obraz a hrob sv. Faustíny, alebo v Bazilike Božieho milosrdenstva, svätá omša. Návšteva Sanktuária sv. Jána Pavla II. Odchod na Slovensko, zastávka v Krivej na Orave  – rodisko sestry Zdenky Schelingovej.  Od  4. 12. 2004 je vo farskom Kostole sv. Jozefa relikviár a socha  prvej blahoslavenej Slovenky. Pred  niekdajším rodným domom  Schelingovcov  je  od roku 2010 postavená kaplnka s pamätnou tabuľou. Príchod do Bratislavy v podvečerných, resp. večerných hodinách.

Záväzná prihláška zájazdu: PÚTNICKÉ POĽSKO A LITVA - po stopách sv. Faustíny

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena295.00 EUR
Spolu295.00 EUR/osoba


Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.