PÚTNICKÉ  POĽSKO A LITVA - Silvester vo Vilniuse
Novinka
PÚTNICKÉ  POĽSKO A LITVA - Silvester vo Vilniuse

PÚTNICKÉ POĽSKO A LITVA - Silvester vo Vilniuse

LICHEŇ– WARSZAWA -ŠILUVA – HORA KRÍŽOV - VILNIUS - CZESTOCHOVA

Lux bus Termín: 28. 12. 2017 - 2. 1. 2018 Cena: 295 EUR Číslo zájazdu: 1154/229

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

Program zájazdu:

1.deň :

Odchod z Bratislavy o 07.00 ráno, tranzit do Poľska: Ppríchod do  svetoznámeho mariánskeho Sanktuaria Licheň,  ktoré v roku 1999 navštívil aj sv. Ján Pavol II. Nachádza sa tu maličký obraz s podobizňou Matky Božej, často nazývanej Bolestná Kráľovná Poľska. Kult obrazu i úcta preukazovaná Božej Matke má svoju históriu, siahajúcu do XIX. storočia, kedy sa Panna Mária zjavila na bojovom poli ranenému vojakovi. Po dlhých rokoch tento legionár našiel obraz Panny Márie. Zázračnosť obrazu sa preslávila najmä v čase epidémie cholery. Sanktuarium Matky Božej Lichenskej, kde je obraz v súčasnosti uctievaný, je najväčšie v Poľsku. Prehliadka Baziliky, svätá omša, náboženský program. Večera, ubytovanie.

2. deň:

V skorých ranných hodinách možnosť účasti na pobožnosti odkrývania obrazu Matky Božej, raňajky,  svätá omša, neďaleká Golgota s krížovou cestou, osobné modlitby. Odchod do  Warszawy, hlavného mesta Poľska.  Staré mesto je zapísané na zozname UNESCO. Stredovekú atmosféru mesta vytvárajú úzke ulice s domami z 15.-18. storočia, zvyšky obranných hradieb aj  pôvabné námestia plné rôznofarebných fasád. Varšavský kráľovský zámok sa stal symbolom poľskej nezávislosti. Katedrála sv. Jána Krstiteľa patrí medzi najstaršie chrámy v meste a jedno z najdôležitejších kultúrnych miest v Poľsku.  Konali sa tu korunovácie, svadby aj pohreby panovníkov. Od roku 1994 sa tu každoročne koná medzinárodný festivalval vážnej hudby. Odchod do mesta Lomža, večera, ubytovanie.

3. deň:

Po raňajkách presun do jedného z najdôležitejších pútnických miest Litvy v Siluva. Katedrála uchováva vzácnu ikonu Panny Márie Božej Matky. Po tragických udalostiach v roku 1532, keď sa pre ohrozenie kalvínmi musel obraz Božej Matky zakopať, o 76 rokov neskôr - v roku 1608 – sa Božia Matka v úplne nekatolíckom prostredí zjavila pastierikom. Panna Mária sa zjavila týmto deťom a plakala v starosti o svoje deti a obyvateľstvo reagovalo obrátením sa. Po vízii 100-ročného slepca aj obraz Božej Matky, ktorý skryl posledný katolícky farár Holubka v roku 1532, sa našiel. Čoskoro nasledovali prvé zázračné uzdravenia. Preto sa Šiluva stala miestom útechy, povzbudenia a orientácie pre jej ľud. Náboženský program, večera, ubytovanie.

4.deň:

po raňajkách návšteva Siauliai, kde je Hill of Crosses – Vrch Krížov. Tieto kríže ľudia postavili na počesť neúspešnej vzbury a na pamiatku obetí poľského povstania v rokoch 1831 a 1863  a následne pokračovali  stavať na protest proti Sovietom. Tento vrch navštívil aj Svätý Otec Ján Pavol II. v roku 1993. Od roku 2001 tu sídli francúzsky kláštor. Odchod do hlavného msta Litvy  Vilnius, návšteva katolíckej Katedrály sv. Stanislava a Vladislava s kaplnkou sv. Casimira. Prehliadka mesta, gotický Kostol sv. Anny,. kaplnka Panny Márie v Ostrej Brame, kde bol posvätený obraz Božieho milosrdenstva a Dominikánsky kostol, kde je originálna kresba obrazu Božieho milosrdenstva. Tu pôsobila sv. Faustína, ktorú pápež sv. Ján Pavol II. 30.4.2000 vyhlásil za svätú. Ubytovanie, večera. Autobusom možnosť presunu do centra Vilniusu, kde zažijete Silvestrovskú atmosféru. Návrat späť do hotela  asi o 01.00 peši . Možnosť objednať si vopred taxi.

5.deň:

raňajky, asi o 8 hod. odchod do jedného z najväčších  mariánskych pútnických  miest -  Czestochowej,  večera, prehliadka areálu. O 21.00 hod. možnosť účasti na pobožnosti zakrývania /zastierania/ zázračnej ikony „Apel Jasnogorski“. Ubytovanie.

6.deň:

Náboženský program v Czestochowej. Toto miesto  ročne navštívi viac ako päť miliónov pútnikov. Po Lurdoch a Fatime je to tretie najväčšie pútnické mesto v Európe. Dejiny mesta sú úzko spojené s kláštorom na Jasnej Hore, ktorý nechal v 14. storočí vybudovať knieža Wladislav Opolczyk. Ten neskôr kláštoru venoval aj zázračný obraz Matky Božej. Predstavuje  Pannu Máriu v stojacej polohe s Ježiškom v náručí. Mária je čelne obrátená k veriacim a na tvári má jazvu, ktorú jej podľa legendy spôsobili husiti, keď rabovali kláštor. Chceli ukradnúť aj obraz, ale ten tak oťažel, že ho nemohli zdvihnúť,  preto aspoň mečom zaťali do obrazu. Odhaľujú ho  iba v určitom dennom čase a pri rôznych náboženských slávnostiach.  Pôvod, ako aj presný dátum vzniku obrazu nie je známy. Podľa legendy patrí medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista svätý Lukáš.  O 05.30 hod. možnosť účasti na pobožnosti Hodinka úcty k Nepoškvrnenému  počatiu Panny Márie v kaplnke Zázračného obrazu Matky Božej, odkrytie obrazu. Po raňajkách  pokračovanie v  náboženskom programe, slovenská krížová cesta,  svätá omša. Odchod na Slovensko, príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.

PÚTNICKÉ POĽSKO A LITVA - Silvester vo Vilniuse 28. 12. 2017 - 2. 1. 2018 je už po termíne.