SVÄTÁ ZEM  Košická arcidiecézna púť
Novinka
SVÄTÁ ZEM  Košická arcidiecézna púť

SVÄTÁ ZEM Košická arcidiecézna púť

Lietadlo Termín: 15. 10. 2018 - 22. 10. 2018 Cena: 650 EUR Číslo zájazdu: 1267/117

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Sotcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

z príležitosti jeho 25. výročia biskupskej vysviacky

Program púte:

1.deň:

V podvečerných  hodinách  stretnutie skupiny v Košiciach na letisku s následným odletom do Tel Avivu cez Istanbul, resp. zraz vo farnosti, transfér do Rzesowa na letisko, odlet do Tel Avivu.  

2.deň: 

Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety; presun do Jeruzalema- Západný múr (múr nárekov); hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.

3.deň:

Presun do Galilee – Jericho, hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej; výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia; Nazaret - bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa; Kána Galilejská -  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.

4.deň:

Hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna  synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.

5.deň:

Jeruzalem - prehliadka mesta: návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.

6.deň:

Getsemanská záhrada a  bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/; kostol hrobu Panny Márie; prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa); bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota.

7.deň:

prehliadka Betánie - Lazárov hrob; návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho; hora pokušenia; návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny výlet  Massady a  Qumránu.

8.deň:

Betlehem - bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov. V doobedňajších hodinách odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Košíc, resp. do Rzesowa.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

SVÄTÁ ZEM Košická arcidiecézna púť 15. 10. 2018 - 22. 10. 2018 je už po termíne.