SVÄTÁ ZEM s bratom Antonom
Novinka
SVÄTÁ ZEM s bratom Antonom

SVÄTÁ ZEM s bratom Antonom

Lietadlo Termín: 30. 11. 2017 - 7. 12. 2017 Cena: 625 EUR Číslo zájazdu: 1148/210
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

v ranných hodinách stretnutie skupiny v Bratislave, odlet na letisko Eilat-Ovda, s príletom o 11.50 hod.,  presun do Betlehema so zastávkou v  do Deir Rafat,(národná Mariánska svätyňa, zverenie púte Panne Márii Kráľovnej), ubytovanie.

2.deň:

Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, Abu Gosh - križiacke Emaus, kostol Panny Márie Archy zmluvy, Latrun Neopolis, Emaus podľa videní sv. Miriam od Ukrižovaného, dnes v správe Komunity Blahoslavenstiev) Betlehem - Bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov.

3.deň:

Jeruzalem, Olivová hora Getsemanská záhrada a  Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota. Účasť na tradičnej latinskej liturgii Františkánov v Bazilike Božieho hrobu.

4.deň:

Galilea, hora Karmel – Muhraqa – miesto Eliášovej obety (Kniha kráľov 18), výstup na horu Tábor /taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia; Kána Galilejská -  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby. Nazaret - Bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa, účasť na sobotňajšej procesii a modlitbe sv. ruženca.

5.deň:

Galilea,  Cézarea Filipova (Banias); Genezaretské jazero: Magdala kostol Duc in altum, Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra, Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Hora Blahoslavenstiev, návrat na ubytovanie do Nazaretu.

6.deň:

Domus Galilae-centrum Neokatechumenálnej cesty, Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna  synagóga.

7. deň:

Betánia – dedina Marty, Márie a Lazára, monastier Wadi Kelt, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, výhľad na horu pokušenia návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania.

8.deň:

odchod na letisko do Eilatu , odlet do  Bratislavy.

Záväzná prihláška zájazdu: SVÄTÁ ZEM s bratom Antonom

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena625.00 EUR
Spolu625.00 EUR/osoba

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.