50. rokov od smrti Pátra Pia
Novinka
50. rokov od smrti Pátra Pia

50. rokov od smrti Pátra Pia

BOLOGNA - ASSISI – CASCIA - SAN GIOVANNI ROTONDO - LORETO - PADOVA

Lux bus Termín: 13. 5. 2018 - 19. 5. 2018 Cena: 325 EUR Číslo zájazdu: 1295/151

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté: 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

Program zájazdu:

1.deň:

odchod večer

2.deň:

Bologna návšteva námestia Mayor, San Petonio, Univerzita, staré mesto s arkádami,  Neptúnova fontána a kostol sv. Francesco. Pokračujete návštevou katedrály sv.Dominika, kde sa nachádza oblúk sv. Dominka a ktorá bola niekoľkokrát renovovaná, ruku k dielu pridal aj slávny umelec Michelangelo. Tiež navštívite kapitulu a izbu, kde zomrel sv. Dominik. Presun na ubytovanie do Assisi.

3.deň:

Assisi   návšteva kostola Santa Maria degli Angeli,  ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu. Kaplnka Porciunkula, kde zomrel 3.10.2026 sv. František. Presun do historického centra Assisi. Je to jedno z najznámejších pútnických miest v Taliansku, zapísané na zozname UNESCO. Návšteva Baziliky sv. Františka, ktorá je vybudovaná nad hrobom svätca. Kostol Santa Chiara, pod hlavným oltárom je otvorený hrob sv. Kláry. Kostol San Rufino, od ktorého možno vystúpiť k pevnosti Rocca Maggiore. Cascia  - návšteva Cascie a Baziliky sv. Rity spojená so sv. omšou, ubytovanie San Giovanni Rotondo

4.deň:

San Giovanni, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20. septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov.  Hoci sa páter Pio snažil svoje stigmy skrývať, chýr o nich sa rozniesol a do San Giovani Rotondo začali prichádzať zástupy veriacich, aby sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch čakali uňho na spoveď. Prehliadka  areálu, hrob a múzeum Pátra Pia, krížová cesta, ubytovanie. Po večeri individuálne možnosť účasti na modlitbe ruženca v starej Bazilike o 20.30 hod.

5.deň:

San Giovanni Rotondo, presun do významného pútnického miesta  Loreto. V Bazilike P. Márie Loretskej  sa nachádza dom sv. Rodiny v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete. Keď v roku 1263 Svätá zem definitívne padla do rúk islamu, dom Svätej rodiny bol zbúraný. Podľa legendy však príbytok Svätej rodiny unikol skaze a bol zázračne prenesený  anjelmi cez hory a more, najprv do Dalmácie. 10. mája 1291 postavili dom na zem v Trsatu nad Rjekou. V noci na 12. decembra dom zmizol a anjeli ho premiestnili na pobrežie Jadranského mora do oblasti Recanati. Posledné premiestnenie bolo 7. septembra 1295 do Loreta. Náboženský program, slovenská svätá omša, osobné modlitby. Ubytovanie.

6.deň:

Padova. Náboženský program -  sv. omša a prehliadka Baziliky sv. Antona so svätcovým hrobom a vzácnou relikviou – neporušeným jazykom. Návšteva Santuaria sv. Leopolda Mandiča, ktorý bol spolu s Pátrom Piom patrónom Roku milosrdenstva. Nočná jazda.

7.deň:

príchod v doobedňajších hodinách.

50. rokov od smrti Pátra Pia 13. 5. 2018 - 19. 5. 2018 je už po termíne.