ADVENTNÉ MAĎARSKO
Novinka
ADVENTNÉ MAĎARSKO

ADVENTNÉ MAĎARSKO

Budapešť-Lebény-Pannonhalma-Gyor-Ostrihom-Vyšehrad-Szentendere-Andocs-Szombathely-Jak

Lux bus Termín: 2. 12. 2021 - 5. 12. 2021 Cena: 139 EUR Číslo zájazdu: 1900/170
Odoslať záväznú prihlášku

odchod Bratislava

 

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

Odchod skupiny z Bratislavy – Hlavnej železničnej stanice o 07.00 hod., presun do Maďarska. Návšteva obce Lébény, kde na hlavnom námestí stojí jedna z najkrajších ukážok románskej architektúry - Kostol sv. Jakuba. Bol postavený na začiatku 13. storočia ako súčasť benediktínskeho kláštora. Sakrálnu stavbu tvorí až 33 m vysoká hlavná loď a dve bočné lode. V západnej fasáde sa otvára oblúk s bohatou listovou výzdobou a dvoma plastikami hláv, ktoré podľa legendy zachytávajú črty opáta - objednávateľa stavby a majstra - staviteľa. Na hlavnom oltári stojí socha sv. Jakuba pri nohe s miniatúrnym modelom kostola. Presun do mesta Pannonhalma a prehliadka Pannonhalmského arciopátstva /UNESCO/Kláštor benediktínskeho rádu dominujúci panónskej krajine mal hlavnú úlohu pri šírení kresťanstva v stredovekej strednej Európe. Prvá zmienka o jeho výstavbe pochádza z roku 996. Opátstvo tvorí rozsiahly komplex budov spolu s arborétom, bylinkovou záhradou a vinárstvom. Z kláštorných priestorov je najvýznamnejšou časťou bazilika sv. Martina s kryptou. Nad veľkými zdobenými vchodovými dverami je freska od Ferenca Storna znázorňujúca sv. Martina deliaceho sa so žobrákom o plášť. Najkrajšia miestnosť kláštora – knižnica,  skrýva zbierku asi 400.000 vzácnych zväzkov a historických diel. Presun do historického centra mesta Györ. Návšteva baziliky Nanebovzatia Panny Márie z 11. storočia. V severnej uličke pri oltári je možné vidieť zázračný obraz Plačúcej Madony. Do Maďarska ho priniesol z írskeho Clonfertu biskup Lynch, ktorý utiekol pred anglickými perzekúciami. Na sviatok svätého Patrika, 17. marca 1697, keď v anglickom parlamente vyhlásili dekrét o vyhostení všetkých kňazov z Írska, oči Madony na obrázku začali roniť krvavé slzy. Ľudia, ktorí prišli na sv. omšu ako aj tí, ktorí boli predvolaní, aby boli svedkami zázraku, sa striedali pri zhromažďovaní okolo portrétu, zatiaľ čo kňazi opakovane utierali tvár Madony plátnom ktoré je dodnes uchované v katedrále. V bazilike sa uchováva aj jedna z najdôležitejších historických pamiatok krajiny,  relikviárová busta kráľa svätého Ladislava. Na hlavnej pešej zóne navštívime nádherné vianočné trhy a budete si môcť pochutiť na klobáskach, na tokajskom vínku či iných maďarských špecialitách. Večera, ubytovanie.

2.deň:

po raňajkách presun do mesta Ostrihom, bol jedným z hlavných hradísk  Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy. Stal sa sídlom veľkokniežaťa Gejzu a až do konca 12. storočia bol jedným z hlavných sídiel uhorských vládcov. Sv. Štefan tu bol roku 1000 korunovaný za prvého uhorského kráľa, v roku 1000 tu bolo založené Ostrihomské arcibiskupstvo, ktorého územie zodpovedalo Nitrianskemu kniežatstvu. V 13. storočí Bela IV. preniesol svoje sídlo na Vyšehrad a tým Ostrihom prestal byť hlavným mestom Uhorska. V roku 1543 ho obsadili Turci a ostrihomský arcibiskup sa presťahoval takmer na tristo rokov do Bratislavy, hoci jeho oficiálne sídlo bolo, tak ako aj sídlo kapituly, v Trnave. Arcibiskup sa do Ostrihomu vrátil až začiatkom 19. stor. Keďže Ostrihom bol strediskom arcidiecézy, ktorej územie sa rozprestieralo hlavne na Slovensku, študovalo a pôsobilo tu veľa slovenských národovcov, napríklad Ján Palárik, Andrej Kmeť či F. R. Osvald. Ján Černoch, skalický rodák, bol ostrihomský arcibiskup, kardinál, knieža prímas Uhorska. Návšteva baziliky – katedrály Panny Márie a sv. Vojtecha, postavenej podľa vzoru Baziliky sv. Petra v Ríme na podnet slovenského arcibiskupa Alexandra Rudnaya. Presun do malebného mestečka Vyšehrad /Visegrád/ v mohutnom oblúku Dunaja. Hrad začal stavať uhorský panovník Béla IV. v 13. stor. ako obranu proti nájazdom Mongolov. Má tri časti: najvyšší horný hrad /citadela/, pod ním kráľovský palác a Šalamúnova veža. Honosný palác slúžil ako letné sídlo  kráľa Mateja Korvína,  nesie prvky renesančnej architektúry a patril medzi najhonosnejšie v Európe. Už v roku 1335 sa tu stretli uhorský, poľský a český kráľ, aby rokovali o spoločnom habsburskom nebezpečí. Symbolicky sa na rovnakom mieste v roku 1991 konala schôdzka premiérov Maďarska, Poľska a Československa, aby podpísali zmluvu o spolupráci, vznikla tzv. „Visegrádska štvorka“. Návšteva  „mesta umenia“ Szentendere, ktoré sa vďaka jedinečnej atmosfére stalo  vyhľadávanou turistickou atrakciou. Obraz mestečka je po stáročia formovaný početnou menšinou Srbov, ktorí sem utiekli pred tureckými nájazdmi  a dodnes si  zachovávajú svoje tradície, názvy ulíc sú vypísané cyrilikou  a v meste je viacero pravoslávnych kostolov. 

Počas Vianoc je toto malebné malé mestečko so svojim Vianočným trhom a prekrásnou výzdobou jednoducho nádherné! V celom historickom centre je veľa malých ľudových predajní. Kúpiť si tu môžete naozaj všetko. Od maľovaného riadu do kuchyne, cez starodávne bábiky a kroje až po rôzne druhy kávy či byliniek. Obchody sa tu striedajú s kaviarňami, z ktorých hrá balkánska hudba. Presun do Budapešti, večera, ubytovanie. 

3.deň:

po raňajkách program v Budapešti, presun do historického centra, svätá omša v Bazilike sv. Štefana, postavenej  v rokoch 1851-1905. Pomenovaná bola na počesť prvého uhorského kráľa a neskôr aj svätca Štefana. V Bazilike sa nachádza aj jeho mumifikovaná ruka, uložená v relikviári. Chrám sa  považuje za najvýznamnejšiu duchovnú stavbu Maďarska, zmestí sa tu až  8500 veriacich. Monumentálna kupola je vysoká 96 metrov,  interiér zdobia mnohé sochy, maľby na skle ale aj 6 zvonov.  Autokarová prehliadka -  Széchenyiho most, Gellértova hora s Citadelou, Námestie hrdinov, Parlament, Opera.  Pešia prehliadka hradného vrchu s  kráľovským palácom, ktorý slúžil ako sídlo uhorských kráľov v Budapešti. Rybárska bašta a Matejov chrám – dominanta mesta na budínskej strane Dunaja. Pôvodný chrám bol postavený v 13.storočí, počas tureckej okupácie bol pomaľovaný výjavmi z Koránu a prestavaný na mešitu. V 18.storočí pri oslobodzovacích bojoch bol chrám vážne poškodený, následne bol prestavaný a opäť sa stal rímskokatolíckym chrámom. Rok 1867 je známy korunováciou Františka Jozefa I., ktorý sa práve v Matejovom chráme stal uhorským kráľom. V interiéri chrámu sa nachádza krásna Loretánska kaplnka so sochou Panny Márie z červeného mramoru a mnoho ďalších pamiatok. Večera, ubytovanie.

4.deň:

po raňajkách presun do vinárskej oblasti Balatonboglár, návšteva  pútnického miesta Andocs. Už pred tatárskym vpádom tu bol vybudovaný jezuitský kostol aj kaplnka,  počas okupácie 1332 – 37 boli zničené,  zázračne sa zachovala  milostivá soška Panny Márie. Pútnici darovali soche Panny Márie takmer 300 plášťov, ktoré sú vystavené v priľahlom múzeu a tvoria jedinečnú kolekciu.  Medzi najvýznamnejšie patria tie, ktoré darovala  grófka Katalin Széchenyi z roku 1747. Následne zastávka v Jak, návšteva románskeho benediktínskeho  kostola sv. Juraja, založeného v roku 1214. Architektonický štýl je románsky, ale už sa tu  objavujú aj gotické prvky. Presun do mesta Szombathely /historické Savaria/, kde sa narodil okolo roku 316  sv. Martin, patrón mesta. Historickú cestu sv. Martina v meste lemujú umelecké diela Tamása Somogyiho, pripomínajúce jednotlivé epizódy z jeho života.  Prechádzka od Kalvárie cez most ponad rieku Perint ku Katedrále, semináru a Biskupskému palácu. Pokračujeme cez námestie Savaria až do Kostola sv. Martina. Nápis „HIC NATUS EST S.MARTINUS“ oznamuje: Tu sa narodil sv. Martin. Pred kostolom je súsošie, pripomínajúce udalosť, keď sv. Martin po návrate do Savaria pokrstil svoju matku. Cintorín sv. Martina je jeden z najstarších v Maďarsku, kde sa pochováva bez prerušenia viac ako 2000 rokov. Tu boli pochovaní aj prví kresťania. Svätá omša. Zastávka v Jak, kde sa nachádza najzachovalejší románsky kostol v Maďarsku. Pôvodne bol postavený ako kostol benediktínskeho kláštora, v interiéri je veľa sôch, hlavice stĺpov zdobia vytesané motívy rastlín a zvierat.  Ako farský kostol  v tom čase slúžila rotunda v blízkosti hlavného vchodu do chrámu so štyrmi apsidami a dvomi poschodiami.

 

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

Záväzná prihláška zájazdu: ADVENTNÉ MAĎARSKO

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena139.00 EUR
Spolu139.00 EUR/osoba

O možnosti príplatku za sedadlo v prednej časti autobusu sa prosím informujte v cestovnej kancelárii.