ADVENTNÉ MAĎARSKO
Novinka
ADVENTNÉ MAĎARSKO

ADVENTNÉ MAĎARSKO

Budapešť-Lebény-Ostrihom-Szombathely-Jak-Miškovec

Lux bus Termín: 2. 12. 2021 - 5. 12. 2021 Cena: 139 EUR Číslo zájazdu: 1896/175
Odoslať záväznú prihlášku

odchod Košice

 


V cene je zahrnuté
:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

Odchod skupiny z Košíc – Hlavnej železničnej stanice o 07.00 hod., presun do Maďarska. Zamierime do historického centra Budapešti, svätá omša v Bazilike sv. Štefana, postavenej  v rokoch 1851-1905. Pomenovaná bola na počesť prvého uhorského kráľa a neskôr aj svätca Štefana. V Bazilike sa nachádza aj jeho mumifikovaná ruka, uložená v relikviári. Chrám sa  považuje za najvýznamnejšiu duchovnú stavbu Maďarska, zmestí sa tu až  8500 veriacich. Monumentálna kupola je vysoká 96 metrov,  interiér zdobia mnohé sochy, maľby na skle ale aj 6 zvonov.  Autokarová prehliadka -  Széchenyiho most, Gellértova hora s Citadelou, Námestie hrdinov, Parlament, Opera.  Pešia prehliadka hradného vrchu s  kráľovským palácom, ktorý slúžil ako sídlo uhorských kráľov v Budapešti. Rybárska bašta a Matejov chrám – dominanta mesta na budínskej strane Dunaja. Pôvodný chrám bol postavený v 13.storočí, počas tureckej okupácie bol pomaľovaný výjavmi z Koránu a prestavaný na mešitu. V 18.storočí pri oslobodzovacích bojoch bol chrám vážne poškodený, následne bol prestavaný a opäť sa stal rímskokatolíckym chrámom. Rok 1867 je známy korunováciou Františka Jozefa I., ktorý sa práve v Matejovom chráme stal uhorským kráľom. V interiéri chrámu sa nachádza krásna Loretánska kaplnka so sochou Panny Márie z červeného mramoru a mnoho ďalších pamiatok. Večera, ubytovanie.

2.deň:

po raňajkách navštívime ešte vianočné trhy v Budapešti, ktoré sa radia medzi tie najkrajšie a najväčšie v Európe.  Každoročne ich navštívi vyše 600-tisíc návštevníkov.   Presun do mesta Ostrihom, bol jedným z hlavných hradísk  Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy. Stal sa sídlom veľkokniežaťa Gejzu a až do konca 12. storočia bol jedným z hlavných sídiel uhorských vládcov. Sv. Štefan tu bol roku 1000 korunovaný za prvého uhorského kráľa, v roku 1000 tu bolo založené Ostrihomské arcibiskupstvo, ktorého územie zodpovedalo Nitrianskemu kniežatstvu. V 13. storočí Bela IV. preniesol svoje sídlo na Vyšehrad a tým Ostrihom prestal byť hlavným mestom Uhorska. V roku 1543 ho obsadili Turci a ostrihomský arcibiskup sa presťahoval takmer na tristo rokov do Bratislavy, hoci jeho oficiálne sídlo bolo, tak ako aj sídlo kapituly, v Trnave. 

Arcibiskup sa do Ostrihomu vrátil až začiatkom 19. stor. Keďže Ostrihom bol strediskom arcidiecézy, ktorej územie sa rozprestieralo hlavne na Slovensku, študovalo a pôsobilo tu veľa slovenských národovcov, napríklad Ján Palárik, Andrej Kmeť či F. R. Osvald. Ján Černoch, skalický rodák, bol ostrihomský arcibiskup, kardinál, knieža prímas Uhorska. 

Návšteva baziliky – katedrály Panny Márie a sv. Vojtecha, postavenej podľa vzoru Baziliky sv. Petra v Ríme na podnet slovenského arcibiskupa Alexandra Rudnaya. Odchod na hotel, večera, ubytovanie.

3.deň:

po raňajkách návšteva obce Lébény, kde na hlavnom námestí stojí jedna z najkrajších ukážok románskej architektúry - Kostol sv. Jakuba. Bol postavený na začiatku 13. storočia ako súčasť benediktínskeho kláštora. Sakrálnu stavbu tvorí až 33 m vysoká hlavná loď a dve bočné lode. V západnej fasáde sa otvára oblúk s bohatou listovou výzdobou a dvoma plastikami hláv, ktoré podľa legendy zachytávajú črty opáta - objednávateľa stavby a majstra - staviteľa. Na hlavnom oltári stojí socha sv. Jakuba pri nohe s miniatúrnym modelom kostola. Presunieme sa do mesta Szombathely /historické Savaria/, kde sa narodil okolo roku 316  sv. Martin, patrón mesta. Historickú cestu sv. Martina v meste lemujú umelecké diela Tamása Somogyiho, pripomínajúce jednotlivé epizódy z jeho života.  Prechádzka od Kalvárie cez most ponad rieku Perint ku Katedrále, semináru a Biskupskému palácu. Pokračujeme cez námestie Savaria až do Kostola sv. Martina. Nápis „HIC NATUS EST S.MARTINUS“ oznamuje: Tu sa narodil sv. Martin. Pred kostolom je súsošie, pripomínajúce udalosť, keď sv. Martin po návrate do Savaria pokrstil svoju matku. Cintorín sv. Martina je jeden z najstarších v Maďarsku, kde sa pochováva bez prerušenia viac ako 2000 rokov. Tu boli pochovaní aj prví kresťania. Svätá omša. Zastávka v Jak, kde sa nachádza najzachovalejší románsky kostol v Maďarsku. Pôvodne bol postavený ako kostol benediktínskeho kláštora, v interiéri je veľa sôch, hlavice stĺpov zdobia vytesané motívy rastlín a zvierat.  Ako farský kostol  v tom čase slúžila rotunda v blízkosti hlavného vchodu do chrámu so štyrmi apsidami a dvomi poschodiami. Návrat na hotel, večera, ubytovanie.

4.deň:

po raňajkách návšteva štvrtého najväčšieho maďarského mesta Miškovec, partnerské mesto našich Košíc. Je pomenované podľa rodu Miškovcov, ktorý tu kedysi vládol. Uhorský kráľ Ľudovít Veľký z rodu Anjou ho v roku 1365 povýšil na mesto. Ťažká rana prišla počas tureckej nadvlády v 16. stor., pokrok zaznamenalo mesto v 18. a 19. stor. Prehliadka romantického historického centra, kde  nájdeme mnohé historické budovy, ako  Národné divadlo - najstaršie murované divadlo v Maďarsku, Rákocziho dom, dnes slúžiaci ako mestská galéria, Námestie hrdinov s kostolom minoritov, gotický protestantský kostol na vrchu Avas s najstaršími časťami z 13. stor.,  drevený kostolík ktorého história siaha do roku 1637. V Miškovci zažijete čarovnú atmosféru jedného z najkrajších vianočných trhov v Maďarsku, osobné voľno, prechádzka po  Széchenyi utca, ktorá funguje aj ako hlavná nákupná trieda. Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod do Košíc vo večerných hodinách.

 

 

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

Záväzná prihláška zájazdu: ADVENTNÉ MAĎARSKO

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena139.00 EUR
Spolu139.00 EUR/osoba

O možnosti príplatku za sedadlo v prednej časti autobusu sa prosím informujte v cestovnej kancelárii.