ARMÉNSKO -GRUZÍNSKO
Novinka
ARMÉNSKO -GRUZÍNSKO

ARMÉNSKO -GRUZÍNSKO

Lietadlo Termín: 10. 6. 2023 - 21. 6. 2023 Cena: 1295 EUR Číslo zájazdu: 2126/076
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:Cesta do krajín kláštorov a po stopách prvých apoštolov

Tieto dve krajiny sa nachádzajú v oblasti Zakaukazu a majú veľa spoločných čŕt. ARMÉNSKO – prvá kresťanská krajina, kde pramenia biblické rieky Eufrat a Tygris a nad ktorou sa týči mýtami opradená hora Ararat, na ktorej sa podľa Biblie zachytil Noemov koráb... Vďaka misií apoštolov Bartolomeja a Tadeáša, ktorí tu zomreli mučeníckou smrťou, prichádza kresťanstvo do tejto krajiny už 35 – 60 po Kr.  Istý čas tu pôsobili i apoštoli Tomáš, Šimon, Matúš a Ján. Pôsobil tu i sv. Gregor, vďaka ktorému  v roku 301 povýšil kráľ Trdat III. kresťanstvo na štátne náboženstvo. GRUZÍNSKO je horská krajina posiata kláštormi. Kresťanstvo prijala medzi prvými. Jej história je spätá so sv. Jurajom, od ktorého získala aj názov Georgia. Prvé kontakty s kresťanstvom sa podľa cirkevnej tradície uskutočnili cez misiu apoštola Ondreja. Istý čas tu pôsobili aj apoštoli Bartalomej, Tadeáš, Šimon Zelóta, ktorého hrob sa má nachádzať v blízkosti Sochumi a apoštol Matúš, jeho hrob by sa mal nachádzať v dedinke Gonio. Ale najväčšie zásluhy na  rozšírení kresťanstva v Gruzínsku má sv. Nina.

Program  zájazdu:

1.deň:

transfer na letisko do Viedne, odlet do Jerevanu. 

2.deň:

po prílete transfer na hotel, ubytovanie. Po raňajkách nás čaká prehliadka mesta Jerevan, alebo „ružového mesta“, ako je toto hlavné mesto Arménska nazývané. Toto synonymum dostalo pre ružovo zafarbené skaly, ktoré sa v Arménsku nachádzajú. Uvidíte Námestie republiky, Prezidentský palác, Akadémiu vied, Parlament, divadlo, operu. Ďalšia zastávka je v komplexe Cascade, postavený v roku 1970, spája Haghtanak Park -  „Victory“ Park a centrum mesta. Návšteva „Megerian Rugs“ – továreň a výstava kobercov, kde uvidíte tradičnú technológiu výroby kobercov. Návšteva továrne na výrobu brandy NOY Ararat. Múzeum Erebouni a jeho pevnosť založenej v roku 782 pred Kristom.  Večera v tradičnej arménskej reštaurácii so živou hudbou. Ubytovanie v Jerevane.  

3.deň:

po raňajkách sa zoznámite s históriou. Navštívite prekrásnu knižnicu Matenadaran, kde sa nachádza vyše 17 000 rukopisov a kníh písaných v rôznych jazykoch a výskumný inštitút. Presun do Garni, kde sa dodnes zachoval jedinečný antický chrám zasvätený bohu slnka Heliovi. S príchodom kresťanstva v 3. stor. boli všetky pohanské chrámy zničené a nahradené kresťanskými kostolmi. Tento chrám sa veľmi páčil sestre kráľa Trdata III. vďaka čomu sa zachoval dodnes.  V areáli sa zachovali aj pozostatky rímskych kúpeľov s mozaikami. Garni kaňon - strmá skala nad riečkou Azat so zvláštnym prírodným úkazom „Čadičové varhany“. Počas obeda budete mať možnosť sledovať pečenie tradičného arménskeho  chleba "lavash",  ktorý Vám budú ponúkať. Nasleduje návšteva jedného z najznámejších a najkrajších arménskych kláštorov Geghard /UNESCO/. Založený v 4. storočí, rozšírený o časti vytesané do skaly v 13. storočí. Fungoval nepretržite a dodnes sa tu vykonávajú krsty.  Akustika interiéru je nezabudnuteľná. Drevený kostol s pristavanou vstupnou halou je najstaršou časťou kláštora. V jednej z troch hál vytesaných do skaly tečie svätý prameň živej vody. Legenda hovorí, že sem bol prinesený jeden z tŕňov z Kristovej tŕňovej koruny.  V blízkom okolí sa nachádza niekoľko skalných jaskýň, v ktorých v minulosti žili mnísi.  Návrat do Jerevanu, ubytovanie.

4.deň:

po raňajkách návšteva vrchu Tsitsernakaberd a pamätníka Genocídy 1915, jedno z impozantných monumentov Jerevanu.

Etchmiadzin – predstavuje dôležité náboženské centrum Arménska, je nazývané aj  „Vatikán Arménska“, je sídlom najvyšších predstaviteľov Arménskej Apoštolskej cirkvi. Katedrála zo 4. storočia patrí medzi najstaršie kresťanské budovy na svete. Pokračujeme návštevou  kostola sv.  Hripsime a kostola sv. Gayane zo 7. stor. so zaujímavou históriou. Tieto  nasledovníčky Ježiša Krista boli spolu s mnohými ďalšími kresťanmi umučené za svoju vieru. V kostoloch uchovávajú ich relikvie. Obed v kultúrnom centre mesta Etchmiadzin, následne návšteva archeologického areálu  Zvartnots /UNESCO/ zo 7.storočia. Návrat do Jerevanu,  návšteva expozície ručne robených výrobkov.

5.deň:

po raňajkách jazda cez úrodnú planinu Araratu. Prehliadka Kláštora Khor Virab, kde sa začala písať história kresťanstva v Arménsku, sídliaceho oproti majestátnej Biblickej hore – Ararat. V tomto kláštore bol Sv. Gregor Iluminátor väznený. Toto miesto má veľký význam pre každého pútnika. Sv. Gregor Iluminátor je patrónom kostola, ktorý sa tu  nachádza a zároveň predstavuje svätca, ktorý má dôležité miesto v šírení kresťanstva v Arménsku. Návšteva vinárskej oblasti - „Areni Winery“ spojená s degustáciou tých najlepších vín z tejto oblasti. Prejazd cez úzku roklinu až ku kláštoru Noravank, prehliadka, obed v blízkosti kláštora. Návrat do Jerevanu, ubytovanie. 

6.deň:

dnes sa vydáte na severozápad Arménska smerom k Mt. Aragats – najvyšší vrch Arménska. Oblasť Aragatsotn je známa ako „Arménsky abecedný park“, nachádzajúci sa vedľa bazéna a kríža, v pozadí pamätníka je vytesaných 39 obrovských arménskych písmen. Park je zasvätený tvorcovi arménskeho jazyka Saint Mesropovi Mashtotsovi, ktorý tento jazyk vytvoril pred viac ako 1600 rokmi a používa sa dodnes. 

Kláštorný komplex Saghmosavank a Ohanavank, jedny z najbohatších a najvýznamnejších duchovných a kultúrnych centier. Budete mať opäť možnosť navštíviť jedno z ďalších vinárstiev v Arménsku. Návrat do Jerevanu, ubytovanie.  

7.deň:

po raňajkách presun k jazeru Sevan, jednému z najväčších sladkovodných jazier na svete. Zaberá až 5 % povrchu Arménska a domáci ho nazývajú aj smaragd Arménska. Nachádza sa v nadmorskej výške 1.897 m a ponúka fascinujúce scenérie. Navštívime kostoly, nachádzajúce sa v blízkosti pobrežia. V prípade časových možností návšteva areálu Noraduz - "les starých náhrobných kameňov khachkar ". Odchod do historického mestečka Dilijan.  Pre svoju architektúru a nádhernú prírodu nazývané aj „Kúsok Švajčiarska v Arménsku“. Nájdeme tu typické dielničky a tiež obchodíky s tradičnými arménskymi produktmi. Návšteva kláštora Goshavank, presun k Arménsko-Gruzínskym hraniciam. Zastávka v Alaverdy, prehliadka mesta položeného v kaňone medzi Jerevanom a Gruzínskom, je známe medenými baňami. Ubytovanie v Alaverdy. 

8.deň:

po raňajkách pokračujete návštevou majestátneho diela Arménskej architektúry - kláštory Haghpat a Sanahin,  Aghtala /UNESCO/.  Obed, Arménsko-Gruzínsky hraničný prechod Sadakhlo, pokračovanie do Tbilisi. Ubytovanie. 

9.deň:

po raňajkách prehliadka mesta Tbilisi. Pár nezabudnuteľných hodín strávených v hlavnom meste Gruzínska. Okúzľujúce mesto postavené v 5.stor. pozdĺž údolia rieky Mtkvari. Prehliadku začnete plošinou Metekhi (13.stor.), predtým sa lanovkou dostanete na pevnosť Narikala zo 4.storočia. Pokračujete prehliadkou sírnych kúpeľov zo 17.stor. – prírodné horúce minerálne vody a objavíte ukrytý vodopád. Ulica Shardeni a prechádzka cez skvostný Most Mieru s výhľadom na mesto. Bazilika Anchiskhati zo 6. stor. – najstarší chrám v meste, až do 19. stor. uchovával ikonu Krista z kláštora Anchi /dnešné Turecko/, ktorá patrí k najvzácnejším v Gruzínsku. Počas sovietskej moci tu bolo múzeum remesiel. Náboženské obrady boli obnovené po roku 1991. Večera v tradičnej reštaurácii so živou hudbou. Ubytovanie. 

10.deň:

po raňajkách sa popri hodvábnej ceste dostanete do  skalného mesta Uplistsikhe, jedného z prvých miest v Gruzínsku vytesaných do skaly. Jaskyne slúžili pohanským účelom, predtým ako sa stalo Gruzínsko kresťanskou krajinou. Pokračujete do Mtskheta, staroveké hlavné mesto Gruzínska, dôležité náboženské centrum (UNESCO). Obed. Po ceste zastávka na vrchole hory, pri sútoku dvoch riek – Mtkvari a Aragvi. Príchod do Mtskheta - kostol Jvari. Prechádzka po ulici so suvenírmi s možnosťou nákupov. Návšteva najväčšieho kresťanského chrámu v Gruzínsku - katedrály Svetiskhoveli z 9. stor., uchováva Kristov plášť. Svetové dedičstvo UNESCO. Návšteva kláštora Shio Mgvime  zo 6. stor. Založil ho "Shio-Mgvimeli", jeden z asýrskych otcov. V blízkosti kláštora je prameň. Podľa legendy sa objavil po Shioových slovách, keď mnísi zostali bez vody. Návrat do Tbilisi. Ubytovanie. 

11.deň:

doobeda oddych na hoteli a okolo obeda transfer do malého mestečka Sighnaghi, je to jedno z najkrajších miest v Gruzínsku. Budete obdivovať starodávnu architektúru a prírodu, pretože v blízkosti sa nachádza nekonečné množstvo kopcov a pohorí zvaných – Alazani Valley a snehom pokryté vrchy Kaukazu.   Vinárstvo Khareba a ochutnávka vína. Po obede  nasleduje návšteva kláštora St. Nino v Bodbe, ktorý je zasvätený sv. Nine, ktorá šírila kresťanstvo začiatkom 4.storočia.  Jej relikvie sú umiestnené práve v tomto kostole, ktorý bol postavený v období feudalizmu a niekoľko krát rekonštruovaný. Návrat do Tbilisi, osobné voľno a neskoršia večera, transfer na letisko. 

12.deň:

odlet do Viedne v skorých ranných hodinách. 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

Záväzná prihláška zájazdu: ARMÉNSKO -GRUZÍNSKO

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena1295.00 EUR
Spolu1295.00 EUR/osoba


Pre kontrolu či nie ste robot, prosím zadajte aktuálny rok (2022)