BIELORUSKO
Novinka
BIELORUSKO

BIELORUSKO

Krajina, ktorá sa začína otvárať svetu, ktorá má čo ponúknuť a jej tajomstvá už nezostávajú skryté...

Lietadlo Termín: 20. 8. 2019 - 27. 8. 2019 Cena: 749 EUR Číslo zájazdu: 1460/101
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

Odlet do Minska v poobedňajších hodinách. Po prílete transfer na hotel. Ako darček dostanete informačný leták a mapu Minska. Večera, ubytovanie.

2.deň:

raňajky formou bufetu. Prehliadka Minska (4 hodiny). Počas exkurzie sa dozviete o minulosti a súčasnosti mesta. O Polotskom kniežatstve, Litovskom  veľkovojvodstve, Poľsko-litovskej únii, Ruskej ríši, Bieloruskej sovietskej socialistickej republike a Bieloruskej republike - to je cesta, po ktorej prechádzal Minsk počas svojej histórie.  Uvidíte najhodnotnejšie architektonické pamiatky mesta: pravoslávna katedrála, katolícke kostoly zo XVII-XVIII. storočia; Kostol sv. Petra a Pavla z počiatku XVII. storočia a "Červený" kostol, najstaršia ulica Nemiga, ktorá začína od  hradu Minsk v malebnom Hornom meste. Historické centrum Minska - Horné mesto - priťahuje návštevníkov svojou jedinečnou historickou atmosférou, ktorou dýchajú staré budovy a úzke uličky, kde sa nachádzajú múzeá, kaviarne a reštaurácie, butiky a sochy. Pred očami sa Vám rozprestrú vynikajúce architektonické komplexy hlavných námestí a bulvárov, monumentálne konštruktivistické verejné budovy, parky a záhrady, spomeniete si na tragédiu občanov počas druhej svetovej vojny; moderný Minsk z XX-XXI storočia – aj tieto body budú  zaradené v programe. Prechádzka po predmestí Trinity, kde uvidíte rôzne múzeá, kaviarne, taverny a obchody so suvenírmi. Po obede presun do Múzea ľudových remesiel v Dudutki. Je to naozaj skvelý výlet: poučenie v kombinácii s dobrodružstvom - ochutnávka "samogonu" (domáceho alkoholického nápoja),  jazda na koňoch, jedlo a pitie v mlyne ... Skanzen "Dudutki" bol vytvorený v roku 1995 s artefaktmi ľudových remesiel a dielní 19. storočia. Je jedným z najnavštevovanejších múzeí v Bielorusku. Tu uvidíte jediný funkčný mlyn v Bielorusku, keramickú a kováčsku dielňu z 19. storočia, stolárske dielne, pekáreň a výstavu veteránov... Okrem toho je tu výbeh pre pštrosy, diviaky a iné zvieratá a vtáky.

Budete si vychutnávať jazdu v bričke, oddych na lúke, precítite atmosféru starých čias . V priebehu návštevy budete mať možnosť degustácie: .
- v blízkosti pálenice  ("samogón", chlieb, nakladanú zeleninu, med)
- v pekárni (čerstvý chlieb, syr, maslo, bylinkový čaj)
- v mlyne (farmársky chlieb so slaninkou)
Tu si môžete zakúpiť nádherné suveníry a urobiť nádherné fotografie. Návrat do Minska. Osobné voľno, ubytovanie

3.deň:

Raňajky formou bufetu. Presun do Mir a Nesvizh. Majestátny hrad MIR (www.mirzamak.by),  postavený v 16. storočí, nádherný architektonický vzhľad, mohutné steny a veže, farebné nádvoria zanechávajú trvalý dojem, ktorý doplní expozícia múzea vo vnútri zámku. Precítite atmosféru života na zámku, či už v suteréne, kde sa uchovávali potraviny, alebo v záhrade, ale najmä v interiéroch v luxusnom rokokovom štýle ... V areáli sa  nachádza aj kaplnka rodiny Svyatopolk - Mirški v štýle plamienkovej gotiky. Historická časť mesta Mir - kde Bielorusi, Poliaci, židia, cigáni  a tatari žili spolu dlhý čas, si uchováva atmosféru pôvodného mestečka ... Harmonické trhové námestie lemuje ortodoxný a katolícky chrám, synagóga, yeshiva, domy remeselníkov a obchodníkov. Obed v reštaurácii. Nasleduje cesta do Nesvizh – v minulosti sídelné miesto rodu Radziwilovcov. Na trhovisku tohto malebného mesta uvidíte radnicu, nákupné pasáže, domy remeselníkov, v blízkosti sa nachádza Slutská brána (XVII st.). Budeme mať výhľad na park a palácový komplex z XVI-XVIII storočia, ktorý navrhol taliansky architekt Giovanni Maria Bernardoni na rozkaz Nickolaya Christoph Radziwill "Sirotka". Veľkolepý hrad pozostáva z viacerých budov, obklopených vodnými priekopami. Prelínajú sa v ňom prvky renesancie, baroka a klasicizmu. Prehliadka palácového múzea s pôsobivým interiérom, mnohými pamiatkami, veľkými sálami, obývacími izbami, hospodárskymi priestormi a priľahlými  malebnými parkami. Farský kostol zo 16. stor. je prvá baroková stavba vo východnej Európe, jeden z najcennejších kostolov v Bielorusku. Má nádherné fresky. Dozviete sa tu o histórii najsilnejšej rodiny Litovského veľkovojvodstva a poľsko-litovskej únie - rodiny Radziwillovcov, ktorá ovplyvnila kultúrne dedičstvo Bieloruska a Európy. Presun do Grodna. Večera, ubytovanie .

4.deň:

raňajky formou bufetu. Prehliadka Grodna. Je to jediné mesto v Bielorusku, ktoré má štatút pomníka architektúry a urbanizmu. Vedúcu úlohu v jeho historicko-kultúrnom dedičstve zohrávajú pozoruhodné architektonické komplexy rôznych epoch a štýlov. Budovy architektonickej školy Grodno z 12. stor. sa nachádzajú vedľa budov modernizmu a konštruktivizmu 20. stor. a dopĺňa ich architektúra gotická, renesančná, baroková, klasicistická ... Dodnes sa zachovali budovy viacerých kláštorov, ako i šľachtické paláce. Návšteva Múzea dejín náboženstva. Počas prehliadky sa dozviete veľa informácii o živote a diele Antoniho Tyzenhausa, šľachtica a reformátora, ktorý dal vybudovať predmestie Grodna. Obed v reštaurácii, následne prehliadka zámku Grodno, ktorý sa nachádza na brehu rieky Neman. V blízkosti sa nachádza jeden z najstarších kostolov Bieloruska – kolozhský ortodoxný kostol sv. Borisa a sv. Gleba z 12. stor. Kráľovský gotický hrad bol postavený v Grodne počas vlády Vytautasa. Na konci 12. stor. ho kráľ Štefan Báthory prestaval na renesančný zámok, ktorý zohral významnú úlohu v dejinách štátu. V blízkosti sa nachádza nový zámok z 18. stor., kde sa konali dramatické udalosti druhého delenia Poľska tzv. "Silent sejm". Osobné voľno, ubytovanie

5.deň:

raňajky formou bufetu. Odchod do národnej rezervácie Bialowiežský prales /UNESCO/, kde uvidíte bohatý rastlinný život a úžasnú krajinu. Tu rastie najvyššia jedľa v Európe, tu žijú silné zubry a veľké množstvo iných živočíšnych druhov. S týmto miestom sa spája množstvo slávnych ľudí - bratia Tyszkiewicz a Tyzenhaus, Napoleon a Mikuláš II ... Navštívime múzeum prírody so svojimi úžasnými výstavami, ESTATE FATHER FROST s mnohými budovami, mlynom a ďalšími prekvapeniami ... Nachádza sa hlboko v lese Bialowieza, kde sú krmelce pre zubrov. Navštívite výbehy so zvieratami a potom budete mať voľný čas na fotografovanie alebo na nákup suvenírov z dreva, hliny alebo slamy. Obed počas programu, pokračovanie do Brestu, ubytovanie.

6.deň:

raňajky formou bufetu. Prehliadka starého mesta Brest, ležiaceho blízko poľských hraníc. Prvá písomná zmienka je už z roku 1019. Mesto má dlhú a bohatú históriu: Je známe tým, že tu bola v roku 1596 uzatvorená Brestská únia o zjednotení rímsko-katolíckej cirkvi a východnej pravoslávnej cirkvi; žilo tu veľa významných ľudí. V roku 1915, počas prvej svetovej vojny, bolo mesto vypálené ustupujúcimi ruskými jednotkami. Dňa 3. marca 1918 bola v meste podpísaná mierová zmluva medzi Sovietskym Ruskom a Nemeckom, známa ako brest-litovský mier. V roku 1921 bol Brest pripojený k Poľskej republike, v roku 1939 sa stal súčasťou ZSSR. Uvidíte kultúrne dedičstvo tohto mesta, jeho staré a moderné pamiatky a chrámy, prejdete sa po hlavnej ulici. Navštívime Brestskú pevnosť. Známa sa stala najmä tvrdošíjnou obranou v priebehu operácie Barbarossa, trvajúcou od 22. do  30. Júna 1941. Niektoré osamotené skupiny sovietskych vojakov odmietajúcich sa vzdať v pevnosti prebývali až do augusta. Za prejavenú odvahu a húževnatosť bol pevnosti 8. mája 1965 udelený titul hrdinská pevnosť. V súčasnosti je pevnosť pamätníkom druhej svetovej vojny. Po obede presun do Minska, osobné voľno, ubytovanie.

7.deň:

raňajky formou bufetu. Návšteva Sula Parku - interaktívne múzeum histórie. Impozantný komplex bol vybudovaný na bývalom pozemku rodiny Lensky. Očarí Vás nádherná príroda a starobylé budovy. Stanete sa priamym účastníkom udalostí. Privítajú Vás jazdci na koňoch, budete sa podieľať na stavbe hradu, navštívite zbrojnicu a slávnostnú halu, budete počúvať nádhernú hudbu, ktorú hrajú hudobníci na nástrojoch z 18. storočia a tiež sa budete učiť rôzne tance. Ochutnáte bieloruské alkoholické nápoje a kulinárske špeciality. Múzeum pozýva do sveta, v ktorom miznú hranice medzi hmotným a duchovným bohatstvom, kde máte príležitosť znova sa vrátiť do minulosti. Urobíte si fotografie na nábreží rieky Sula a vychutnáte si obed v reštaurácii. Navštívite typickú bieloruskú dedinu Rubezhevichi. Starý obchod s bylinkami je stále  otvorený, veľa miestnych obyvateľov si tu kupuje liečivé bylinky. Zachoval sa starodávny  židovský cintorín, ktorý bol rekonštruovaný aj vďaka pomoci študentov USA. Katolícky kostol  sv. Jozefa vás očarí nádhernou siluetou a tiež organovou hudbou. Návrat do hotela v Minsku

8.deň:

raňajky formou bufetu. Dopoludnia  osobné voľno, možnosť nákupov. Odchod na letisko o 13.30, odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy.

Záväzná prihláška zájazdu: BIELORUSKO

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena749.00 EUR
Spolu749.00 EUR/osoba

Na tento zájazd sa vzťahuje 3% zľava zo základnej ceny zajazdu pre klientov, ktorí za posledných 5 rokov cestovali s našou CK minimálne 2 krát.
Skorý nákup + 3% zľavy zo základnej ceny zájazdu pri objednaní a zaplatení 50% zálohy do 31.1. 2019.


Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.