Púť pre mladých a nezadaných s TV LUX do Santiaga de Compostela
Novinka
Púť pre mladých a nezadaných s TV LUX do Santiaga de Compostela

Púť pre mladých a nezadaných s TV LUX do Santiaga de Compostela

Lux bus Sprievodca: o. Eduard Janíček Termín: 16. 7. 2019 - 30. 7. 2019 Cena: 575 EUR Číslo zájazdu: 1511/153

V cene je zahrnuté: 

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

odchod cca o 22.00 hod. z Bratislavy

2.deň:

príchod do malebného francúzskeho mestečka Dardilly,  kde sa narodil  sv. J.M.Vianney, patrón kňazov. Svätá omša vo farskom kostole, kde bol J.M. Vianney pokrstený. Návšteva rodného domu. Osobnbé voľno, ubytovanie.

3.deň:

po raňajkách odchod do španielskeho mesta Santander, ležiaceho na pobreží Atlantického oceánu. V prípade časových možností prestávka na kúpanie, následne večera a ubytovanie.  

4 – 8. deň:

pešia púť: ráno presun do mesta Ferrol, kde začína Camino Inglese. Strategicky významný prístav bol známy už v 9. stor. pod menom Curuxeiras. Budeme prechádzať popri atlantickom pobreží,  kláštore San Martimo de Xubio z 8. stor. mostom ponad ústie rieky Eume až do mesta Pontedeume, ktorého názov súvisí s historickým  mostom zo 14. stor. vystúpime na návršie s nádherným výhľadom na mestečká Betanzos a Ares, po stredovekom kamennom moste ponad riekou Baxoi, cez mestečko Mino prídeme lesnou cestou do Betanzos, kde  sa zachovalo historické jadro mesta obklopené hradbami so vstupnými bránami, mestské paláce, hodinová veža,  kostol  sv. Františka z roku 1387 /vnútri hrob grófa Fermána Peréza, zakladateľa kostola/, kostol sv. Jakuba – dal postaviť cech krajčírov, na priečelí svätcova jazdecká socha. Potom prekročíme rieku Mendo, cez dedinky Matino a Boucello popri starobylej pustovni San Paulo cez polia sa dostaneme do dedinky Bruma. Popri kaplnke za mestom sa dotaneme do zelenej oázy v okolí mesta Ordes, uvidíme kostol San Xiao a dedinku Casanova až vstúpime do Sigueiro. Ďalej po moste ponad rieku Tambre a po chodníčku pri rieke prídeme k Anglickej fontáne, cez Meixonfrio /v minulosti obľúbené miesto odpočinku pre pútnikov/. Prídeme k starej rímskej pevnosti. Legenda hovorí, že pútnici tu položia kameň.

9.deň:

vstúpime  do Santiago de Compostela. Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Náboženský program v Santiagu de Compostela, návšteva Baziliky sv. Jakuba s jeho relikviemi. Účasť na večernej slávnostnej svätej omši na sviatok sv. Jakuba, večer veľkolepý ohňostroj

10.deň:

pokračovanie v náboženskom programe v Santiago de Compostela. Vyzdvihnutie špeciálneho dekrétu tzv. Compostela, ktorý pútnik obdrží na základe predloženia dokladu pútnika „Credencial del Peregrino“, do kterého cestou zbiera pečiatky. Účasť na poludňajšej slávnostnej pútnickej svätej omši. Popoludní odchod do Finisterre, západného výbežku Galície pri Atlantickom oceáne, najnavštevovanejšieho miesta Galície po Santiagu de Compostela, s pútnickým kostolom S. María das Areas z 12. stor. Sto kilometrov od Santiaga, na pobreží Atlantiku, sa nachádza táto dedinka, je to najzápadnejší bod Španielska. Zo strmého skaliska mysu Finisterre už naozaj niet kam ísť peši – najbližších pár tisíc kilometrov na západ je už len a len oceán. Nie div, že starí Rimania miesto pomenovali Finis Terrae – koniec Zeme. Možnosť kúpania v Atlantickom oceáne, nádherný západ slnka. Ubytovanie.

11.deň:

transfer do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení s milostivou sochou Panny Márie a sviečková procesia, ubytovanie.

12.deň:

po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime,  svätá omša, osobné modlitby v Bazilike pri  hroboch sv. Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie,  prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, krížová cesta s možnosťou návštevy rodného domu troch vizionárov v Aljustreli,   individuálny program. Večer medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia. Cca o 23 hod. odchod nočnou jazdou do jedného z najatraktívnejších miest Španielska - prímorského mesta San Sebastian.

13.deň:

oddych na nádhernej piesčitej pláži v San Sebastian cca 5 hod., osobné voľno.  Nad mestom sa týči vrch Urgull, známa je baroková katedrála Sv. Sebastiána, kostol Panny Márie, kongresové centrum Kursaal. Následne presun do  Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej.  Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod. Večerná sv. omša pri jaskyni zjavení, ubytovanie

14.deň:

po raňajkách sv. omša v Lurdoch, presun  na Francúzsku rivieru, kúpanie, oddych, ubytovanie.

15.deň:

skoro ráno odchod na Slovensko s príchodom asi o 23 hod.

Púť pre mladých a nezadaných s TV LUX do Santiaga de Compostela 16. 7. 2019 - 30. 7. 2019 je už po termíne.