CAMINO INGLESE/Svätojakubská pešia púť
Novinka
CAMINO INGLESE/Svätojakubská pešia púť

CAMINO INGLESE/Svätojakubská pešia púť

Svätojakubská pešia púť do SANTIAGA S NÁVŠTEVOU LÚRD, BRAGY A PORTA

Lux bus – pešia púť - lietadlo Termín: 13. 7. 2019 - 23. 7. 2019 Cena: 345 EUR Číslo zájazdu: 1417/056
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté: 

 

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

odchod z Bratislavy večer, nočná jazda do Francúzska .

2. deň:

príchod podvečer na Francúzsku rivieru, tranzitne ubytovanie.

3.deň:

skoro ráno odchod do Lúrd. Po príchode náboženský program, prehliadky mariánskeho obvodu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X., modlitby, krížová cesta a po večeri medzinárodná modlitba ruženca a nezabudnuteľný sviečkový sprievod. Ubytovanie

4.deň:

ráno svätá omša pri kaplnke Zjavenia, po raňajkách odchod do oblasti Ferrol, ubytovanie.

5-8. deň:

pešia púť: ráno presun do mesta Ferrol, kde začína Camino Inglese. Strategicky významný prístav bol známy už v 9. stor. pod menom Curuxeiras. Budeme prechádzať popri atlantickom pobreží,  kláštore San Martimo de Xubio z 8. stor. mostom ponad ústie rieky Eume až do mesta Pontedeume, ktorého názov súvisí s historickým  mostom zo 14. Vystúpime na návršie s nádherným výhľadom na mestečká Betanzos a Ares, po stredovekom kamennom moste ponad riekou Baxoi, cez mestečko Mino prídeme lesnou cestou do Betanzos, kde  sa zachovalo historické jadro mesta obklopené hradbami so vstupnými bránami, mestské paláce, hodinová veža,  kostol  sv. Františka z roku 1387 /vnútri hrob grófa Fermána Peréza, zakladateľa kostola/, kostol sv. Jakuba – dal postaviť cech krajčírov, na priečelí svätcova jazdecká socha. Potom prekročíme rieku Mendo, cez dedinky Matino a Boucello popri starobylej pustovni San Paulo cez polia sa dostaneme do dedinky Bruma. Popri kaplnke za mestom sa dotaneme do zelenej oázy v okolí mesta Ordes, uvidíme kostol San Xiao a dedinku Casanova až vstúpime do Sigueiro. Ďalej po moste ponad rieku Tambre a po chodníčku pri rieke prídeme k Anglickej fontáne, cez Meixonfrio /v minulosti obľúbené miesto odpočinku pre pútnikov/. Prídeme k starej rímskej pevnosti. Legenda hovorí, že pútnici tu položia kameň.

9.deň:  

vstúpime  do Santiago de Compostela. Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Náboženský program v Santiagu de Compostela, návšteva Baziliky sv. Jakuba s jeho relikviami. Vyzdvihnutie špeciálneho dekrétu tzv. Compostela, ktorý pútnik obdrží na základe predloženia dokladu pútnika „Credencial del Peregrino“, do kterého cestou zbiera pečiatky. Voľný program, ubytovanie

10.deň:

po raňajkách odchod do Porta, zastávka vo významnom historickom a pútnickom meste Braga. Nádherné schodište Escadaria do Bom Jesus vedie ku kostolu Bom Jesus Monte, lemujú ho alegorické sochy a kaplnky s výjavmi krížovej cesty. V strede každého medziposchodia veľkolepého schodišťa je figurálny reliéf s fontánkou. Porto - pri prechádzke v centre mesta po ulici Avenida dos Aliados, kde sa oslavujú aj futbalové úspechy futbalového kluby FC Porto, môžete navštíviť radnicu Câmara Municipal, katedrálu  Terreiro da Sé a kostol Igreja da Santa Clara. V podvečerných hodinách  odchod na letisko, odlet do Prahy a následne transfér do Bratislavy.

11.deň:

príchod v ranných hodinách.

Záväzná prihláška zájazdu: CAMINO INGLESE/Svätojakubská pešia púť

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena345.00 EUR
Spolu345.00 EUR/osoba

Na tento zájazd sa vzťahuje 3% zľava zo základnej ceny zajazdu pre klientov, ktorí za posledných 5 rokov cestovali s našou CK minimálne 2 krát.
Skorý nákup + 3% zľavy zo základnej ceny zájazdu pri objednaní a zaplatení 50% zálohy do 31.1. 2019.

O možnosti príplatku za sedadlo v prednej časti autobusu sa prosím informujte v cestovnej kancelárii.


Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.