ČESKO S TV LUX
Novinka
ČESKO S TV LUX

ČESKO S TV LUX

putovanie po stopách viery a mariánskych pútnických miest

Lux bus Sprievodca: o. Marian Bér Termín: 7. 10. 2021 - 11. 10. 2021 Cena: 235 EUR Číslo zájazdu: 1864/111
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

Odchod skupiny z Bratislavy – Hlavnej stanice o 06.00 hod., presun na Velehrad. Na Velehrade budeme mať svätú omšu, prehliadku Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda. Ďalej navštívime Svatý Hostýn, najvyššie položené pútnické miesto na Morave. Bazilika Nanebovzatia Panny Márie je dominantou okolia. Po prehliadke Baziliky si môžete urobiť súkromnú pobožnosť krížovej cesty /arch. Dušan Samuel Jurkovič/, či naobedovať sa. O 15.00 hod. spoločná modlitba Korunky v Bazilike a odchod na Svatý Kopeček pri Olomouci. Po návšteve Baziliky Návštevy Panny Márie, odchod na ubytovanie v Olomouci, večera.

2.deň:

raňajky, náboženský program začneme sv. omšou v Katedrále sv. Václava v Olomouci. Ďalším miestom, ktoré navštívime, bude Hora Matky Božej, Králíky. Čaká nás prehliadka areálu, kostol Nanebovzatia Panny Márie, obraz Panny Márie Snežnej, Sväté schody. Bude čas i na osobné modlitby, obed individuálne. Následne v Starej Boleslavy budeme mať  pobožnosť a požehnanie so vzácnym Palládiom Země České. Večera, ubytovanie už v Prahe.

3.deň:

raňajky, odchod do Prahy. Individuálne si pozrieme pražskú Loretu. Spolu sa pešo presunieme do areálu Pražského hradu, kde budeme mať svätú omšu v kaplnke Chrámu sv. Víta a prehliadku Katedrály. Spoločne prejdeme na Malostranské námestie s Kostolom sv. Mikuláša, a možnosťou obedu, individuálne. Pokračovať budeme v Kostole Panny Márie Víťaznej, pobožnosťou pred Pražským Jezuliatkom a spoločná modlitba Korunky. Po Karlovom moste prejdeme cez Vltavu a prídeme na Staromestské námestie s historickou radnicou a svetoznámym orlojom. Odchod na ubytovanie, večera.  

4.deň:

raňajky, odchod na ikonické miesto českých dejín – Vyšehrad. Navštívime cintorína s hrobmi najvýznamnejších  osobností. Zúčastníme sa na farskej sv. omši v Kapitulskom chráme sv. Petra a Pavla. Po nej sa presunieme na Svatú Horu u Příbrami. Čaká nás obrad privítania pútnikov a prehliadka celého areálu. Po organovom koncerte v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie, budeme mať možnosť uctiť si milostivú sošku, a pomodlíme sa Korunku. Potom navštívime pútny kostol na Makovej hore – ktorý je  „barokovou perlou“ stredného povltavia. Odchod na ubytovanie ku Žďáru nad Sázavou, večera.

5.deň:

raňajky, Žďár nad Sázavou - prehliadka Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a sv. Mikuláša, sv. omša. Odchod na Zelenú horu, Bazilika sv. Jána Nepomuckého /UNESCO/, vrcholné dielo unikátnej barokovej gotiky.  Posledným miestom našej púte bude Brno. Navštívime Katedrálu sv. Petra a Pavla, Kostol nájdenia sv. Kríža so zázračným obrazom Panny Márie Pasovskej a ďalšie miesta. Odchod autobusu bude o 18.00 hod. s predpokladaným príchodom do Bratislavy o 20:00 hod.

Záväzná prihláška zájazdu: ČESKO S TV LUX

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena235.00 EUR
Spolu235.00 EUR/osoba