Ďakovná púť Slovákov do RÍMA s TV / LUX DELUXE
Novinka
Ďakovná púť Slovákov do RÍMA s TV / LUX DELUXE

Ďakovná púť Slovákov do RÍMA s TV / LUX DELUXE

Lietadlo Sprievodca: o. Peter Sýkora Termín: 28. 4. 2022 - 2. 5. 2022 Cena: 775 EUR Číslo zájazdu: 1972/074

Odlet Košice Deluxe iba 20 osôb

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté: 

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

stretnutie skupiny v Košiciach na letisku, odlet do Ríma o 15.05 hod. /cez Viedeň/.  Po prílete transfer na hotel, ubytovanie. 

2.deň:

po raňajkách prehliadka Baziliky svätého kríža v Jeruzaleme, ktorá uchováva cenné relikvie kríža z Palestíny. Následne Bazilika sv. Petra v okovách so svetoznámou sochou Mojžiša od Michelangela. Návšteva Baziliky Saint Praxedes. Bola vybudovaná pri starobylom rímskom kláštore, v ktorom bývali v cyrilo-metodských časoch grécki mnísi. Podľa všeobecne prijatej tradície sv. Cyril a sv. Metod  prebývali počas svojho pobytu v Ríme práve v tomto kláštornom komplexe.  Bazilika stojí na základoch staršej stavby z 5. storočia a je známa nádhernými ranostredovekými mozaikami. V kaplnke sv. Zenóna veriaci uctievajú časť stĺpa, pri ktorom podľa tradície bol bičovaný Pán Ježiš. Prehliadka kostola Saint Alfonso Liguori, v ktorom sa nachádza originál ikony Matky Ustavičnej pomoci. Vzácna ikona pochádza z Kréty a v 15. storočí ju taliansky obchodník priniesol do Ríma. V roku 1866 ju redemptoristi preniesli do svojho nového kostola, kde je vystavená k verejnej úcte. Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore, jeden z najstarších  a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovienčinu ako liturgický jazyk. Možnosť účasti na spoločnej slovenskej svätej omši, prehliadka baziliky, osobné modlitby. Návrat na hotel,  ubytovanie.

3.deň:

prehliadka Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Bazilika je exteritoriálna súčasť štátu Vatikán, jednou zo štyroch tzv. patriarchálnych bazilík a biskupským kostolom – katedrálou (sídelným kostolom pápeža ako rímskeho biskupa). Napriek tomu, že všeobecne sa za duchovné centrum rímskokatolíckej cirkvi považuje Bazilika svätého Petra, je Lateránska bazilika hierarchicky najvyššie postaveným chrámom katolíkov. Možnosť modlitby na Svätých  schodoch, ktoré dala  previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Presun do Vatikánu, o 12.00 hod. slovenská audiencia s pápežom Františkom, jeden z najvýznamnejších momentov ďakovnej slovenskej púte do Ríma. Následne návšteva Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXII., o 14.00 hod. slávenie eucharistie so slovenskými biskupmi,  prehliadka baziliky, osobné modlitby, možnosť výstupu na kupolu. Pešo antický Rím, Piazza Navona, Pantheon, najznámejšie rímske fontány vrátane Fontana di Trevi. Odchod na hotel, ubytovanie.

4.deň:

Návšteva opátstva Tre Fontane – miesto popravy sv. Pavla. Kostol Santa Maria Scala Coeli - údajná posledná noc sv. Pavla. Následne Bazilika San Paolo Fuori le Mura (Sv. Pavol za hradbami) – potom, čo bol sv. Pavol sťatý, učeníci preniesli jeho telo na Via Ostiense, kde bol pochovaný. Dnes sa nad jeho hrobom týči bazilika. Pôvodná stavba, svojho času väčšia ako Bazilika sv. Petra, bola  postavená v 4. storočí. V roku 1823  bola zničená požiarom a následne postavená znovu, so snahou držať sa pôvodnej podoby. Presun do Vatikánu, na poludnie modlitba Anjel Pána, ktorú sa z Apoštolského paláca modlí Svätý otec v nedele a slávnosti. Slávenie eucharistie so slovenskými biskupmi. Ďalšie antické pamiatky – Koloseum, kde mučeníckou smrťou zomreli v čase prenasledovania mnohí kresťania, Kapitol, Piazza Venezia,  osobné voľno, ubytovanie.

5.deň:

skoro ráno transfer na letisko, odlet do Košíc o 09.00 hod. /cez Viedeň/. 

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou a duchovným slovom.

Ďakovná púť Slovákov do RÍMA s TV / LUX DELUXE 28. 4. 2022 - 2. 5. 2022 je už po termíne.