Ďakovná púť Slovákov do RÍMA s TV LUX
Novinka
Ďakovná púť Slovákov do RÍMA s TV LUX

Ďakovná púť Slovákov do RÍMA s TV LUX

Lux bus Sprievodca: o. Juraj Drobný Termín: 27. 4. 2022 - 2. 5. 2022 Cena: 319 EUR Číslo zájazdu: 1975/077

Odchod Košice

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté: 

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

odchod z Košíc neskôr večer, nočná jazda do Talianska. 

2.deň:

Popoludní príchod do významného pútnického miesta  Loreto. V Bazilike P. Márie Loretskej  sa nachádza dom Svätej rodiny v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete. Keď v roku 1263 Svätá zem definitívne padla do rúk islamu, dom Svätej rodiny bol zbúraný. Podľa legendy však príbytok Svätej rodiny unikol skaze a bol zázračne prenesený  anjelmi do Loreta. Ubytovanie.

3.deň:

návšteva Baziliky Panny Márie Loretskej, osobné modlitby. Odchod do Ríma. Presun metrom do centra, návšteva Baziliky Saint Praxedes. Bola vybudovaná pri starobylom rímskom kláštore, v ktorom bývali v cyrilo-metodských časoch grécki mnísi. Podľa všeobecne prijatej tradície sv. Cyril a sv. Metod  prebývali počas svojho pobytu v Ríme práve v tomto kláštornom komplexe.  Bazilika stojí na základoch staršej stavby z 5. storočia a je známa nádhernými ranostredovekými mozaikami. V kaplnke sv. Zenóna veriaci uctievajú časť stĺpa, pri ktorom podľa tradície bol bičovaný Pán Ježiš. Prehliadka kostola Saint Alfonso Liguori, v ktorom sa nachádza originál ikony Matky Ustavičnej pomoci. Vzácna ikona pochádza z Kréty a v 15. storočí ju taliansky obchodník priniesol do Ríma. V roku 1866 ju redemptoristi preniesli do svojho nového kostola, kde je vystavená k verejnej úcte Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore, jeden z najstarších  a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovienčinu ako liturgický jazyk. Spoločná slovenská svätá omša, prehliadka baziliky, osobné modlitby. Presun na hotel,  ubytovanie.

4.deň:

prehliadka Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Bazilika je exteritoriálna súčasť štátu Vatikán, jednou zo štyroch tzv. patriarchálnych bazilík a biskupským kostolom – katedrálou (sídelným kostolom pápeža ako rímskeho biskupa). Napriek tomu, že všeobecne sa za duchovné centrum rímskokatolíckej cirkvi považuje Bazilika svätého Petra, je Lateránska bazilika hierarchicky najvyššie postaveným chrámom katolíkov. Možnosť modlitby na Svätých  schodoch, ktoré dala  previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Presun do Vatikánu, o 12.00 hod. slovenská audiencia s pápežom Františkom, jeden z najvýznamnejších momentov ďakovnej slovenskej púte do Ríma. Následne návšteva Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXII., o 14.00 hod. slávenie eucharistie so slovenskými biskupmi,  prehliadka baziliky, osobné modlitby, možnosť výstupu na kupolu. Pešo antický Rím, Piazza Navona, Pantheon, najznámejšie rímske fontány vrátane Fontana di Trevi. Odchod na hotel, ubytovanie.

5.deň:

Návšteva opátstva Tre Fontane – miesto popravy sv. Pavla. Kostol Santa Maria Scala Coeli - údajná posledná noc sv. Pavla. Následne Bazilika San Paolo Fuori le Mura (Sv. Pavol za hradbami) – potom, čo bol sv. Pavol sťatý, učeníci preniesli jeho telo na Via Ostiense, kde bol pochovaný. Dnes sa nad jeho hrobom týči bazilika. Pôvodná stavba, svojho času väčšia ako Bazilika sv. Petra, bola  postavená v 4. storočí. V roku 1823  bola zničená požiarom a následne postavená znovu, so snahou držať sa pôvodnej podoby. Presun do Vatikánu, na poludnie modlitba Anjel Pána, ktorú sa z Apoštolského paláca modlí Svätý otec v nedele
a slávnosti. Slávenie eucharistie so slovenskými biskupmi. Podľa časových možností ďalšie antické
a kresťanské pamiatky. Odchod z Ríma nočnou jazdou  na Slovensko.

6.deň:

okolo obeda príchod do Košíc.

Ďakovná púť Slovákov do RÍMA s TV LUX 27. 4. 2022 - 2. 5. 2022 je už po termíne.