FATIMA-LURDY/Braga-Santiago de Compostela-Andora-Barcelona
Novinka
FATIMA-LURDY/Braga-Santiago de Compostela-Andora-Barcelona

FATIMA-LURDY/Braga-Santiago de Compostela-Andora-Barcelona

Lietadlo Termín: 25. 9. 2020 - 1. 10. 2020 Cena: 395 EUR Číslo zájazdu: 1675/124
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne, odlet cez Frankfurt  do Lisabonu. Po prílete transfer do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Prehliadka areálu, Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi sv.  Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice.  Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia, ubytovanie. 

2.deň:

po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe vo Fatime, svätá omša. Slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Hyacinty Marto. Možnosť ochutnávky portského vína  v Cave Do Vinho – A Garrafeira de Fatima. V príjemnom prostredí budete sledovať film o regióne rieky Douro, kde leží mesto Porto. Dozviete sa o technológii výroby  portského vina. Nasleduje degustácia kvalitného  stolového vína a následne 8 ročného bieleho aj červeného portského. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca  a sviečková procesia, ubytovanie. 

3.deň:

po raňajkách návšteva významného historického pútnického mesta Braga.  Nádherné schodište Escadaria do Bom Jesus vedie ku kostolu Bom Jesus Monte, lemujú ho alegorické sochy a kaplnky s výjavmi krížovej cesty. V strede každého medziposchodia veľkolepého schodišťa je figurálny reliéf s fontánkou. Pokračovanie do Santiago de Compostela. Od 12. storočia až do súčasnosti sem smerujú pútnici z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta, Braga.  Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Prehliadka historického centra, návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba, patróna Španielska, ktorý sa pričinil o jeho evanjelizáciu. Večera, ubytovanie.

4.deň:

po raňajkách odchod do najvýznamnejšieho francúzskeho pútnického miesta Lurdy. Cestou zastávka v Garabandal  – dedinka nazývaná aj španielske Lurdy  leží vysoko v horách v provincii Santander v  pohorí Cantabrian. Je unikátna tým, že sa tu v rokoch 1961 až 1965 Panna Mária zjavila 4 dievčatám viac ako 2 000 krát. Odovzdala im posolstvo, týkajúce sa modlitby, obrátenia a  pokánia.  Farský kostol sv. Sebastiána, krížová cesta. Pokračovanie do Lúrd.  Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Účasť na francúzskej sv. omši pri Jaskyni Zjavení, ubytovanie.

5.deň:

po raňajkách náboženský programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X..,   Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta.  Popoludní eucharistická procesia, osobné modlitby. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.    

6.deň:

po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená.  Osobné modlitby. Odchod malebnou horskou krajinou do mini štátu Andorra, nachádzajúceho sa vysoko v Pyrenejách. Na čele štátu stojí francúzsky prezident spolu s biskupom zo španielskeho Seo de Urguel. Navštívime mestečko Pas de la Casa, známe prekrásnou polohou, ale tiež širokým sortimentom  značkového spotrebného tovaru, ktorý tu možno nakúpiť za mimoriadne výhodné ceny. Ubytovanie, osobné voľno.

7.deň:

po raňajkách odchod do Barcelony, centra Katalánska, v stredoveku najvýznamnejší obchodný prístav v Stredomorí, dnes moderné veľkomesto. Autokarová prehliadka centra, najslávnejšia stavba Antonia Gaudiho nádherný chrám Sagrada Família, zastávka pri pamätníku Krištofa Kolumba, pešia prechádzka po najznámejšej ulici mesta La Rambla. Odchod na letisko, odlet do Viedne. Po prílete transfer do Bratislavy.  

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou

Záväzná prihláška zájazdu: FATIMA-LURDY/Braga-Santiago de Compostela-Andora-Barcelona

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena395.00 EUR
Spolu395.00 EUR/osoba

Na tento zájazd sa vzťahuje 3% zľava zo základnej ceny zajazdu pre klientov, ktorí za posledných 5 rokov cestovali s našou CK minimálne 2 krát.
Skorý nákup + 3% zľavy zo základnej ceny zájazdu pri objednaní a zaplatení 50% zálohy do 31.1. 2020.

O možnosti príplatku za sedadlo v prednej časti autobusu sa prosím informujte v cestovnej kancelárii.