FATIMA – LURDY – LA SALETTE
FATIMA – LURDY – LA SALETTE

FATIMA – LURDY – LA SALETTE

Lietadlo Termín: 4. 5. 2020 - 9. 5. 2020 Cena: 439 EUR Číslo zájazdu: 1612/046

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Zľava:

Program zájazdu:

1.deň:

stretnutie skupiny v Bratislave asi o 09.30 hod., transfer na letisko do Viedne, odlet do Milána. Po prílete presun do La Salette,  jedného z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. Návšteva Baziliky Panny Márie, svätá omša, možnosť súkromnej modlitby. Ubytovanie

2.deň:

svätá omša, po raňajkách panoramatická jazda cez územie južného Francúzska do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.             

3.deň:

po raňajkách náboženský program vLurdoch, prehliadka areálu, komplex Bazilík, medzinárodná svätá omša v podzemnej Bazilike Pia X. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou. Slovenská krížová cesta, eucharistická procesia. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.             

4.deň:

svätá omša pri Jaskyni Zjavení, po raňajkách odchod na letisko v Toulouse, odlet  do Lisabonu. Po prílete transfer do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Prehliadka areálu, Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi sv.  Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Večera, ubytovanie. 

5.deň:

po raňajkách náboženský program vo Fatime, moderný chrám Najsvätejšej trojice.  Slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Tiež možnosť ochutnávky portského vína  v Cave Do Vinho – A Garrafeira de Fatima. V príjemnom prostredí budete sledovať film o regióne rieky Douro, kde leží mesto Porto. Dozviete sa o technológii výroby  portského vina. Nasleduje degustácia kvalitného  stolového vína a následne 8 ročného bieleho aj červeného portského. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca  a sviečková procesia, ubytovanie.

6. deň:

po raňajkách možnosť  návštevy  centra Svetového apoštolátu Fatimy /WAF/. Toto medzinárodné modlitebné združenie, schválené Svätou  Stolicou, sa riadi heslom Svet zjednotený v modlitbe. Členovia šíria autentické posolstvo nádeje a pokoja fatimských zjavení. Slovensko je členom od roku 2012. Pred obedom odchod na letisko v Lisabone, odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy.

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

FATIMA – LURDY – LA SALETTE 4. 5. 2020 - 9. 5. 2020 je už po termíne.