FATIMA-LURDY-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Novinka
FATIMA-LURDY-SANTIAGO DE COMPOSTELA

FATIMA-LURDY-SANTIAGO DE COMPOSTELA

odchod z Košíc

Lietadlo Termín: 30. 9. 2021 - 6. 10. 2021 Cena: 395 EUR Číslo zájazdu: 1870/042

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

transfér na letisko do Budapešti, odlet do Lisabonu, po prílete odchod  do Fatimy - jedno z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Ubytovanie.

2.deň:

po raňajkách náboženský program vo Fatime. Prehliadka areálu, Bazilika s hrobmi sv. Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, modlitby. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečkový sprievod, návrat na ubytovanie. 

3.deň:

po raňajkách slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto.  Možnosť  návštevy  centra Svetového apoštolátu Fatimy /WAF/. Toto medzinárodné modlitebné združenie, schválené Svätou  Stolicou, sa riadi heslom Svet zjednotený v modlitbe. Členovia šíria autentické posolstvo nádeje a pokoja fatimských zjavení. Slovensko je členom od roku 2012. Tiež možnosť ochutnávky portského vína  v Cave Do Vinho – A Garrafeira de Fatima. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečkový sprievod, návrat na ubytovanie.

4.deň:

Odchod ráno do španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostela.   Náboženský program, účasť na večernej pútnickej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba, večera, ubytovanie, možnosť večernej prechádzky v historickom centre.  

5.deň:

Po raňajkách odchod pozdĺž Atlantického oceánu po severnej časti Pyrenejského polostrova, okolo Ovieda a San Sebastian do Lúrd.  Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie. 

6.deň:

po raňajkách náboženský program v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X..,  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta.  Popoludní eucharistická procesia, osobné modlitby. Pešia prechádzka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy - rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.             

7.deň:

po raňajkách transfer na letisko v Toulouse, odlet do Budapešti. Po prílete  transfer na Slovensko

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

FATIMA-LURDY-SANTIAGO DE COMPOSTELA 30. 9. 2021 - 6. 10. 2021 je už po termíne.