GRÉCKO – PO STOPÁCH SVÄTÉHO PAVLA
Novinka
GRÉCKO – PO STOPÁCH SVÄTÉHO PAVLA

GRÉCKO – PO STOPÁCH SVÄTÉHO PAVLA

Solúň-Kavala-Philipy-ostrov Thassos-Amphipolis-Appolonia-Ouranopolis-Athos-Berea-kláštory Meteora-Korynt-Atény

Lietadlo Termín: 11. 10. 2020 - 19. 10. 2020 Cena: 1015 EUR Číslo zájazdu: 1709/164

V cene je zarátané

V cene je zarátané

Možné príplatky:  

Program zájazdu: 

1.deň:

Odlet z Viedne o 12.35 hod., prílet do Thessaloník. Pokračovanie do prístavného mesta Kavala, v minulosti známe ako Neapolis. Práve tu vystúpil z lode sv. Pavol na svojej II. misijnej ceste, aby zvestoval evanjelium. Prehliadka historického centra, večera, ubytovanie. 

2.deň:

Odchod  do starobylého mesta Philipi, kde pôsobil sv. Pavol. Pavol navštívil Filipy na druhej misijnej ceste v r. 50/51 a založil tam prvú kresťanskú obec na európskej pôde. Prvou kresťankou sa stala istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry a s ňou iné ženy. Na tretej misijnej ceste Pavol navštívil Filipy ešte dvakrát. Kresťania tejto malej cirkevnej obce pochádzali zväčša z pohanstva a vyznačovali sa osobitnou oddanosťou Pavlovi a jeho učeniu.  Pokračovanie v ceste do Keramoti, trajekt na ostrov Thassos, považovaný za jeden z najzelenších gréckych ostrovov. Pobrežie lemujú nádherné pláže omývané smaragdovým morom. Thassos si uchováva prírodné bohatstvo rovnako ako vzácne historické pamiatky prevažne z obdobia antiky. Horské dediny vo vnútrozemí majú tradičnú architektúru s kamennými domčekmi a dláždenými uličkami. Večera, ubytovanie.

3.deň:

Voľný program na ostrove Thassos

4.deň:

Trajekt z ostrova Thassos na pevninu. Presun do Amphipolis, tadiaľto prechádzal po významnej obchodnej ceste Via Egnatia  sv. Pavol pri ceste z Filippi do Thessalonik. Presun do  Ouranopolis. Fakultatívne možnosť vyhliadkovej plavby okolo polostrova Athos, tzv. Svätej hory, kde sa nachádza mníšsky štát. Návšteva archeologického areálu Appolonia,  pokračovanie do Solúne /Thessaloniki/, hlavné mesto egejskej oblasti, pôsobisko sv. Pavla, prehliadka mesta a Kostola sv. Cyrila a sv. Metoda, odchod na hotel, večera, ubytovanie 

5.deň:

Návšteva Berea /Bema/, Kláštor sv. Jána, odchod na ubytovanie v oblasti  Meteora. Večera, ubytovanie.

6.deň:

Návšteva Kláštorov Meteora , ktoré sú postavené na vrcholoch skál v oblasti Tesália. Mnísi sa v oblasti týchto vtedy takmer neprístupných vrcholov usadzovali už od 11. storočia. Ako prvý bol zásluhou mnícha Athanasia založený kláštor  Metamorfosis, nazývaný aj Megalo Meteoro. Napriek veľkým ťažkostiam boli postavené aj ďalšie kláštory Varlaam, Rousanou, kláštor sv. Mikuláša, kláštor sv. Štefana a kláštor Najsvätejšej Trojice. Pokračovanie do Atén, večera, ubytovanie

7.deň:

Prehliadka starého  Korintu – v minulosti významné obchodné centrum, sídlo správy provincie Achaia. Obývali ho Rimania, Gréci a Židia, známi svojim bohatstvom, ale tiež nemorálnym životom. Sv. Pavol navštívil Korint dvakrát. Práve tu napísal Listy Rimanom a tiež Prvý a Druhý list Korintským.  Návrat do Atén, večera, ubytovanie. 

8.deň:

Celodenný program v Aténach. Mesto bolo vystavané okolo Akropoly, ktorá je najväčšou dominantou mesta. Uvidíte najzaujímavejšie archeologické pamiatky: Agora – centrum antických Atén, chrám Dia Olympského, chrám Athény Niké, Partheon, Dionýzovo divadlo a tiež Aeropág, kde sa pred takmer 2 000 rokmi Aténčanom prihováral aj sv. Pavol. Prechádzka k Athénskej Akadémii, univerzite a Gréckemu parlamentu. Večera, ubytovanie

9.deň:

Skoro ráno transfer na letisko v Aténach, odlet  o 06.40 hod. s príletom do Viedne o 07.55 hod.

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

GRÉCKO – PO STOPÁCH SVÄTÉHO PAVLA 11. 10. 2020 - 19. 10. 2020 je už po termíne.