IZRAEL A MŔTVE MORE - za zdravím, poznaním i oddychom
Novinka
IZRAEL A MŔTVE MORE - za zdravím, poznaním i oddychom

IZRAEL A MŔTVE MORE - za zdravím, poznaním i oddychom

Lietadlo Termín: 22. 6. 2018 - 3. 7. 2018 Cena: 665 EUR Číslo zájazdu: 1254/106

Cena:

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Sprievodca púte:

Program zájazdu:

1.deň:

ráno  zraz v Košiciach na letisku, odlet do Tel Avivu s príletom o 15.35 hod..  Po prílete transfer do Betlehem, večera ubytovanie.

2.deň:

Raňajky, prehliadka Betlehema. V popoludňajších hodinách odchod autokarom k Mŕtvemu moru - kúpanie. Vo večerných hodinách návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.

3.deň:

Raňajky, prehliadka Poľa pastierov. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a ubytovanie v Betleheme.

4.deň:

Raňajky, prehliadka Jeruzalema - Olivová hora. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori, večera a ubytovanie  v Betleheme.

5.deň:

Raňajky, prehliadka Haify, Cézarea prímorská. Popoludní kúpanie v Stredozemnom mori, večera a ubytovanie v Galilei.

6.deň:

Po raňajkách celodenný výlet na sever do Galilei. Výstup na horu Tábor, prehliadka Nazaretu a Kány Galilejskej. Večera a ubytovanie.

7.deň:

Raňajky, prehliadka Betánie, Jericha. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori, večera a ubytovanie v Betleheme.

8.deň:

Raňajky, prehliadka Jeruzalema Krížová cesta, Boží hrob. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a ubytovanie  v Betleheme.

9.deň:

Raňajky, kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a ubytovanie v Betleheme.

10.deň:

Raňajky, fakultatívna prehliadka Qumranu a Masady, kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a ubytovanie v Betleheme.

11.deň:

Po raňajkách  Aim Karem, miesto narodenia Jána Krstiteľa a navštívenia Panny Márie u Alžbety.  Joppe – Jaffa, historická lokalita, štvrť Tel Avivu. Podľa Starého Zákona mesto patrilo izraelskému kmeňu Dan (Joz 19, 46-47), ktorý oň zvádzal boj s Filištíncami. Kláštor a Kostol svätého Petra, Šimonov dom... Odchod na letisko, neskoro večer odlet.

12 deň:

prílet do Košíc ráno o 8.05 hod.

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

IZRAEL A MŔTVE MORE - za zdravím, poznaním i oddychom 22. 6. 2018 - 3. 7. 2018 je už po termíne.