JORDÁNSKO, SÝRIA A LIBANON
Novinka
JORDÁNSKO, SÝRIA A LIBANON

JORDÁNSKO, SÝRIA A LIBANON

Lietadlo Sprievodca: Mons. Ján Majerník Termín: 4. 5. 2023 - 14. 5. 2023 Cena: 1490 EUR Číslo zájazdu: 2144/098
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté: 

Možný príplatok:

Program zájazdu:            

1.deň:

stretnutie skupiny v Bratislave popoludní. Transfer do Viedne, odlet do Ammánu. Po prílete transfer na hotel, ubytovanie.

2.deň:

návšteva miesta krstu Pána Ježiša v rieke Jordán. Odchod do Madaby – mozaiková mapa zhotovená v byzantskom období zobrazuje vtedajší Jeruzalem s jeho významnými stavbami. Prehliadka dielne na mozaiky. Presun na  horu Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Návrat do Ammánu, večera, ubytovanie. 

3.deň:

návšteva Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Od roku 1985 zaradená na zoznam UNESCO. Z architektonického aj geologického pohľadu sa jedná o unikát. Do rozľahlého komplexu vedie kaňon, následne ohromí pohľad na esteticky dokonalú „Pokladnicu“ a tiež amfiteáter. Obed v miestnej reštaurácii počas programu. Návrat do Ammánu, večera, ubytovanie. 

4.deň:

návšteva  Jerash – prehliadka významného antického rímskeho  mesta. Odchod do Sýrie, po prekročení hranice návšteva Bosra /UNESCO/, niekdajší oporný bod Nabatejcov a rímska kolónia. Rímsky amfiteáter je dodnes mimoriadne pôsobivý. Korintské hlavice svedčia o veľkom architektonickom umení. K antickým pamiatkam patria stĺporadia a viaceré brány, ako napríklad monumentálna Nabatejská brána. Staré mesto sa nazýva aj „čierne“, keďže stavby sú postavené z bazaltu, ktorý prevláda v okolitej vulkanickej krajine. Presun  do hlavného mesta Sýrie Damascus, večera, ubytovanie

5.deň:

po raňajkách návšteva  Saidnaya – moderné mesto, najvýznamnejšia budova – Convent Panny Márie zo Saidnaya patrí gréckej ortodoxnej cirkvi. V kostole sa nachádza ikona Panny Márie, ktorú namaľoval sv. Lukáš. Návrat do Damasku. Biblické mesto – neďaleko dnešného Damasku je miesto, kde Kain zabil Ábela, v tejto časti Sýrie zbadal svetlo praotec židov aj moslimov, Abrahám. Údajný hrob Jána Krstiteľa v Umajjovej mešite. Dom Hanania, kde sa skrýval sv. Pavol. Kostol v Damaskom múre odkiaľ utiekol sv. Pavol – spustený v koši. Večera, ubytovanie.

6.deň:

po raňajkách odchod do  Maaloula – pozoruhodné miesto, kde sa dodnes hovorí biblickým jazykom Ježiša Krista – aramejsky.  Dva kresťanské kláštory – sv. Tekly a sv. Sergeja. Následne Krak des Chevaliers - najväčšia križiacka pevnosť na svete, od roku 2006 na zozname UNESCO, asi 5 km od libanonských hraníc, na ceste z Antiochie do Bejrútu a k Stredozemnému moru. Bol súčasťou siete pevností, ktorú vybudovali križiaci na obranu svojho panstva pred moslimami. Hrad strážil cestu k moru, ale z tejto základne mali obrancovia hradu pod kontrolou oblasť Homského jazera na východe, čím mohli kontrolovať rybolov a sledovať moslimské vojská prichádzajúce zo sýrskeho vnútrozemia. Pôvodná pevnosť v týchto miestach bola vystavaná emirom z Aleppa v roku 1034. Počas prvej križiackej výpravy sa jej zmocnil Raimond IV. z Toulouse, ale neskôr ju opustil, aby s ostatnými križiakmi tiahol ďalej na Jeruzalem. V roku 1144 ju Raimond II., gróf z Tripolisu, daroval rádu johanitov.  Johaniti pevnosť prestavali a rozšírili na najväčšiu križiacku pevnosť v Svätej zemi. Pridali vonkajším múrom tri metre do hrúbky a postavili sedem veží s priemerom 8 - 10 metrov, čím vytvorili koncentrický hrad. Veľmajster rádu žil v jednej z veží, ďalej bolo v hrade prítomných päťdesiat až šesťdesiat rytierov a až dvetisíc peších radových vojakov. V 12. storočí mala pevnosť vybudovanú priekopu s padacím mostom, vedúcu k postranným bránam. Medzi vnútornými a vonkajšími bránami bolo nádvorie, vedúce k vnútorným budovám, postaveným v gotickom slohu, ako je zhromažďovacia hala, kaplnka, stodvadsať metrov dlhé skladištné priestory a dve klenuté kamenné stajne, schopné pojať až tisíc koní. Ďalšie skladisko bolo vyhĺbené v skale pod hradom. Odhaduje sa, že Johaniti by boli schopní odolávať obliehanie po dobu až 5 rokov. Presun na hotel, večera, ubytovanie.

7.deň:

po raňajkách odchod do Libanonu, prechod  Al Qaa. Po prekročení hraníc návšteva archeologického areálu Baalbek s Jupiterovým, Bakchovým a Venušiným chrámom. Patria k najväčším chrámovým komplexom, aké boli na Blízkom východe vybudované. Následne  Chateau Ksara, domovina vinárov a budete tu degustovať miestne víno. Presun na hotel, večera, ubytovanie.

8.deň:

odchod do Annaya (Lurdy Blízkeho Východu – hrob sv. Charbela), náboženský program. Najviac veriacich prichádza k hrobu svätého Charbela vždy 22. dňa v mesiaci. Táto púť súvisí s príbehom jedného zázračného uzdravenia na príhovor svätého Charbela: V noci 22. januára 1993 Nuhad Chami, matka 12 detí, pocítila nutkanie modliť sa pred spaním k Panne Márii a svätému Charbelovi. Nedávno mala mozgovú príhodu, po ktorej zostala spolovice ochrnutá. Operácia bola možná, ale bola veľmi riskantná – krčné tepny mala takmer upchaté. Keď sa v tú noc prebudila, izbu naplnilo oslepujúce svetlo, z ktorého vystúpili dvaja mnísi. V jednom z nich spoznala svätého Charbela, ktorý jej povedal: „Prišiel som vykonať operáciu, ktorej sa bojíš.“ Ona si len pomyslela: „Ako môže vykonať operáciu, keď nemá ani chirurgické nástroje, ani anestetické prostriedky?“ a celá sa chvela od strachu. O chvíľu zacítila na krku rehoľníkove ruky a prenikla ju veľká bolesť, ale nemohla sa brániť ani kričať. Keď sa operácia skončila, priblížil sa druhý rehoľník, pomohol jej sadnúť si, upravil vankúš a podal pohár vody. Povedala mu,  že má ochrnutý aj jazyk a že nemôže piť bez slamky. Rehoľník ju ubezpečil, že už je zdravá a už môže sama jesť, piť, chodiť aj pracovať. Potom obaja rehoľníci zmizli v tajomnom svetle. Nuhad Chami hneď zobudila manžela i deti. Všetci žasli, lebo jej uzdravenie bolo okamžité a úplné. Na oboch stranách krku mala rany zašité chirurgickými niťami. Dodnes ostávajú tieto ranky viditeľné ako jazvy. Odvtedy chodí Nuhad Chami na púť do Annaye vždy 22. dňa v každom mesiaci. A vždy ju sprevádzajú tisíce ďalších pútnikov. Zaujímavosťou je, že jej jazvy na krku v deň púte vždy mierne krvácajú. V múzeu sv. Charbela sa nachádza fotografia, ktorú tu v 50-tych rokoch nafotili zahraniční turisti. Keď ju vyvolali, bol na nej medzi nimi aj nejaký neznámy muž. Keď sa pýtali najstarších domácich, ktorí Charbela ešte osobne poznali, potvrdili mu, že to je on sám. On v tom čase bol však už dávno mŕtvy.

Následne zastávka v jednom z najstarších miest sveta  Byblos - Fénicko-hebrejský prístav Gebal udržoval v 3. tisícročí pred Kristom obchodné styky s Egyptom. Bývalú slávu Byblu dnes pripomínajú mestské hradby s dvomi vstupnými bránami, niekoľko chrámov a kráľovské hrobky. V Byblose vznikla fénická abeceda. Návšteva dôležitého pútnického miesta  Harissa, kde je  umiestnená 15-tonová bronzová socha Panny Márie, nazývaná Libanonská Madona.  V tesnej blízkosti je moderná katedrála zo skla a betónu. Toto miesto navštívil roku 1997 Sv. Otec Ján Pavol II. Návrat na hotel, večera, ubytovanie.

9.deň:

po raňajkách presun do rodiska sv. Charbela. Narodil sa ako piate dieťa nemajetných rodičov Antuna a Brigid Makhlúfových, katolíkov maronitského rítu. Rodina žila v malej horskej dedine Bekaa Kafra, 140 km severne od Bejrútu. Vydáme sa údolím Kadíša, zapísanom na listine UNESCO, s radom historických kláštorov k slávnym cédrovým lesom v blízkosti mestečka Bšarré. „Božie cédre“ - v nadmorskej výške okolo 2000 metrov sa týči cez 400 velikánov, vo veku od 100 do 1000 rokov. Vek siedmych z nich, tzv. biblických cédrov sa odhaduje na 1200 - 2000 rokov. Možnosť prechádzky cédrovým lesom. Navštívime známy kláštor der Mar Antonios Kozhaya, najhonosnejší a najstarší z kláštorov v údolí Kadíša. Je zasvätený sv. Antonovi opátovi. Bol to egyptský mních, duchovný otec kresťanského monasticizmu (mníšstva), žil v rokoch 251 – 356. V areáli kláštora navštívime jaskyňu sv. Antona s mnohými votívnymi darmi veriacich a tiež reťazami, prikovanými k stenám, tiež múzeum s najstarším tlačiarenským lisom na Prednom východe. Osobné modlitby v chráme kláštora. Večera, ubytovanie. 

10.deň:

po raňajkách navštívime najslávnejšie fénické prístavy. Ťažili z obchodu a patrili medzi najbohatšie mestá blízkeho východu. V mestách boli zachované početné archeologické nálezy ako hradby, kúpele, nekropola, divadlo a podobne. Naša prehliadka začína v meste Sidon alebo Saïdy, tretie najväčšie mesto v Libanone. Podľa knihy Genezis, Sidon bol syn Kanaána, vnuk Noa. Dominantou pobrežia je Sidonský morský hrad. Potom pokračujeme návštevou Tyru, ktorý je spojený s dôležitými fázami ľudstva. Úžasní navigátori a obchodníci, Feničania, boli povestní tým, že zrodili veľké osobnosti mytológie vrátane Cadmosa, ktorému sa pripisuje  zavedenie abecedy do Grécka a jeho sestry Európy, ktorá dala  meno európskemu kontinentu. Navštívime tiež pútnické miesto Maghdouche. Prehliadka katedrály s monumentálnou vežou, osobné modlitby v jaskyni, v ktorej Panna Mária čakala na Pána Ježiša, keď kázal v Sidone.  Areál ponúka panoramatický pohľad na Sidon. Večera, ubytovanie.

11.deň:

po raňajkách panoramatická prehliadka Bejrútu – hlavné a najväčšie mesto Libanonu, známe je námestie Nejme, kde leží budova parlamentu i ikonická hodinová veža z r. 1930. Malebný je pohľad na dve skalné formácie v mori nazývané „holubie skaly“. Uvidíte Beiteddine – palác z 19. stor., ktorý po roku 1840 využívali Osmani ako vládnu budovu. Počas francúzskeho mandátu slúžila ako miestny administratívny úrad. V roku 1943 bol palác vyhlásený za oficiálne letné sídlo prezidenta. Počas libanonskej občianskej vojny bol ťažko poškodený. Časti paláca sú dnes prístupné verejnosti, zatiaľ čo zvyšok je stále letným sídlom prezidenta. Popoludní transfer na letisko, odlet do Viedne /cez Frankfurt/. Predpokladaný prílet do Viedne pred polnocou, následne transfer do Bratislavy.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou a duchovným slovom.

Záväzná prihláška zájazdu: JORDÁNSKO, SÝRIA A LIBANON

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena1490.00 EUR
Spolu1490.00 EUR/osoba


Pre kontrolu či nie ste robot, prosím zadajte aktuálny rok (2022)