LIBANON a SÝRIA s Mons. Jánom Majerníkom
LIBANON a SÝRIA s Mons. Jánom Majerníkom

LIBANON a SÝRIA s Mons. Jánom Majerníkom

Sprievodca: Mons. Ján Majerník Termín: 15. 9. 2022 - 24. 9. 2022 Cena: 1050 EUR Číslo zájazdu: 2020/115
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:Program zájazdu:

1. deň:

zraz v Bratislave popoludní. Transfer do Budapešti, odlet do Bejrútu cez Atény. Po prílete transfer na hotel, ubytovanie.

2.deň:

Po raňajkách navštívime staré fénické prístavy. Naša prehliadka začína návštevou mesta Sidon alebo Saïdy, tretieho najväčšieho mesta v Libanone. Podľa knihy Genesis, Sidon bol syn Kanaán, vnuk Noa. Navštívime Sidonský morský hrad. Potom pokračujeme návštevou Tyru, ktorý je spojený s dôležitými fázami ľudstva. Úžasní navigátori a obchodníci, Feničania boli povestní tým, že zrodili veľké osobnosti mytológie vrátane Cadmosa, ktorému sa pripisuje  zavedenie abecedy do Grécka a jeho sestry Európy, ktorá dala  meno európskemu kontinentu. Navštívime tiež Maghdouche, kde Panna Mária čakala na Ježiša, keď kázal v Sidone. Zastávka v centre Bejrútu, prehliadka: námestie Nejme, kde leží budova parlamentu i ikonická hodinová veža z r. 1930. Malebný je pohľad na dve skalné formácie v mori nazývané „holubie skaly“. Uvidíte novopostavenú mešitu Mohamad Al-Amin aj Katedrálu sv. Juraja (1894), ktorej stavba je inšpirovaná rímskou Bazilikou Santa Maria Maggiore. Večera, ubytovanie

3.deň:

Po raňajkách odchod do Sýrie. Zastávka v starobylom prístavnom meste   Tripolis. Leží asi 85 km severne od Bejrútu na východnom pobreží Stredozemného mora.  Bolo centrom Fenickej ríše, jeho dejiny siahajú až do 14. storočia pr. n. l. Presun do Sýrie, návšteva Krak des Chevaliers - najväčšia križiacka pevnosť na svete, od roku 2006 na zozname UNESCO, asi 5 km od libanonských hraníc, na ceste z Antiochie do Bejrútu a k Stredozemnému moru. Bol súčasťou siete pevností, ktorú vybudovali križiaci na obranu svojho panstva pred moslimami. Hrad strážil cestu k moru, ale z tejto základne mali obrancovia hradu pod kontrolou oblasť Homského jazera na východe, čím mohli kontrolovať rybolov a sledovať moslimské vojská prichádzajúce zo sýrskeho vnútrozemia. Pôvodná pevnosť v týchto miestach bola vystavaná emirom z Aleppa v roku 1034. Počas prvej križiackej výpravy sa jej zmocnil Raimond IV. z Toulouse, ale neskôr ju opustil, aby s ostatnými križiakmi tiahol ďalej na Jeruzalem. V roku 1144 ju Raimond II., gróf z Tripolisu daroval rádu johanitov. Johaniti pevnosť prestavali a rozšírili na najväčšiu križiacku pevnosť v Svätej zemi. Pridali vonkajším múrom tri metre do hrúbky a pristavili sedem veží s priemerom 8 - 10 metrov, čím vytvorili koncentrický hrad. Veľmajster rádu žil v jednej z veží, ďalej bolo v hrade prítomných päťdesiat až šesťdesiat rytierov a až dvetisíc peších radových vojakov. V 12. storočí mala pevnosť vybudovanú priekopu s padacím mostom, vedúcu k postranným bránam. Medzi vnútornými a vonkajšími bránami bolo nádvorie, vedúce k vnútorným budovám, postaveným v gotickom slohu, ako je zhromažďovacia hala, kaplnka, stodvadsať metrov dlhé skladištné priestory a dve klenuté kamenné stajne, schopné pojať až tisíc koní. Ďalšie skladisko bolo vyhĺbené v skale pod hradom. Odhaduje sa, že Johaniti by boli schopní odolávať obliehanie po dobu až 5 rokov. Presun na hotel, večera, ubytovanie.

4.deň:

Po raňajkách návšteva  Saidnaya – moderné mesto, najvýznamnejšia budova – Convent Panny Márie zo Saidnaya patrí gréckej ortodoxnej cirkvi. V kostole sa nachádza ikona Panny Márie, ktorú namaľoval sv. Lukáš. Návšteva Malloula – pozoruhodné miesto, kde sa dodnes hovorí biblickým jazykom Ježiša Krista – aramejsky.  Dva kresťanské kláštory – sv. Tekly a sv. Sergeja. Odchod do Damasku, večera, ubytovanie.

5.deň:

Po raňajkách prehliadka hlavného mesta Sýrie Damasku. Biblické mesto – neďaleko dnešného Damasku je miesto, kde Kain zabil Ábela, v tejto časti Sýrie zbadal svetlo praotec židov aj moslimov, Abrahám. Údajný hrob Jána Krstiteľa v Umajjovej mešite. Dom Hanania, kde sa skrýval sv. Pavol. Kostol v Damaskom múre odkiaľ utiekol sv. Pavol – spustený v koši. Večera, ubytovanie

6.deň:

Po raňajkách odchod do Libanonu. Po prekročení hraníc sa vydáte ku Chateau Ksara, domovine vinárov a budete tu degustovať miestne víno. Návšteva archeologického areálu Baalbek s Jupiterovým, Bakchovým a Venušiným chrámom. Patria k najväčším chrámovým komplexom, aké boli na Blízkom východe vybudované. Cestou budete mať panoramatický výhľad na najvyšší vrch Libanonu Qurnat as Sawda /3.088 m/ a cesta povedie údolím cédrov.  Večera, ubytovanie.

7.deň:

Po raňajkách navštívime známy kláštor der Mar Antonios Kozhaya so slávnou jaskyňou sv. Antonína a najstarším tlačiarenským lisom na Prednom východe. Presun do rodiska sv. Charbela. Narodil sa ako piate dieťa nemajetných rodičov Antuna a Brigid Makhlúfových katolíkov maronitského rítu. Rodina žila v malej horskej dedine Bekaa Kafra 140 km severne od Bejrútu. Vydáme sa údolím Kadíša, zapísanom na listine UNESCO, s radom historických kláštorov k slávnym cédrovým lesom v blízkosti mestečka Bšaré. „Božie cédre“ V nadmorskej výške okolo 2000 metrov sa týči cez 400 velikánov, vo veku od 100 do 1000 rokov. Vek siedmych z nich, tzv. biblických cédrov sa odhaduje na 1200 - 2000 rokov. Večera, ubytovanie

8.deň:

Odchod do Annaya (Lurdy Blízkeho Východu – hrob sv. Charbela)

PÚTE NAJMÄ V 22. DEŇ V MESIACI  

Najviac veriacich prichádza k hrobu svätého Charbela vždy 22. dňa v mesiaci. Táto púť súvisí s príbehom jedného zázračného uzdravenia na príhovor svätého Charbela:

V noci 22. januára 1993 Nuhad Chami, matka 12 detí, pocítila nutkanie modliť sa pred spaním k Panne Márii a svätému Charbelovi. Nedávno mala mozgovú príhodu, po ktorej ostala spolovice ochrnutá. Operácia bola možná, ale bola veľmi riskantná – krčné tepny mala takmer upchané. Keď sa v tú noc prebudila, izbu naplnilo oslepujúce svetlo, z ktorého vystúpili dvaja mnísi. V jednom z nich spoznala svätého Charbela, ktorý jej povedal: „Prišiel som vykonať operáciu, ktorej sa bojíš.“ Ona si len pomyslela: „Ako môže vykonať operáciu, keď nemá ani chirurgické nástroje, ani anestetické prostriedky?“ a celá sa chvela od strachu. O chvíľu zacítila na krku rehoľníkove ruky a prenikla ju veľká bolesť, ale nemohla sa brániť ani kričať. Keď sa operácia skončila, priblížil sa druhý rehoľník, pomohol jej sadnúť si, upravil vankúš a podal pohár vody. Povedala mu,, že má ochrnutý aj jazyk a že nemôže piť bez slamky. Rehoľník ju ubezpečil, že už je zdravá a už môže sama jesť, piť, chodiť aj pracovať. Potom obaja rehoľníci zmizli v tajomnom svetle. Nuhad Chami hneď zobudila manžela i deti. Všetci žasli, lebo jej uzdravenie bolo okamžité a úplné. Na oboch stranách krku mala rany zašité chirurgickými niťami. Dodnes ostávajú tieto ranky viditeľné ako jazvy. Odvtedy chodí Nuhad Chami na púť do Annaye vždy 22. dňa v každom mesiaci. A vždy ju sprevádzajú tisíce ďalších pútnikov. Zaujímavosťou je, že jej jazvy na krku v deň púte vždy mierne krvácajú. V múzeu sv. Charbela sa nachádza fotografia, ktorú tu v 50-tych rokoch nafotili zahraniční turisti. Keď ju vyvolali, bol na nej medzi nimi aj nejaký neznámy muž, ktorého nepoznali. Keď sa pýtali najstarších domácich, ktorí Charbela ešte osobne poznali, potvrdili mu, že to je on sám. On v tom čase bol však už dávno mŕtvy. 

Následne návšteva dôležitého pútnického miesta  Harissa, kde je  umiestnená 15 tonová bronzová socha Panny Márie, nazývaná Libanonská Madona.  V tesnej blízkosti je moderná katedrála zo skla a betónu. Toto miesto navštívil roku 1997 Sv. Otec Ján Pavol II. Návrat na hotel, večera, ubytovanie.

9.deň:

Návšteva kláštorov  Rafka a Hardini; libanonská mníška svätá Rafka (Rebeka) Ar-Rayes (1832 – 1914), nazývaná Kvet Libanonu, je známa po celom svete vďaka zázrakom, ktoré sa dejú prostredníctvom zeme z jej hrobu – „zeme, ktorá uzdravuje“. Táto svätá pokojne, z lásky k Bohu čelila ťažkým skúškam, ktorými bol posiaty celý jej život. Jej čnosti sa stali povzbudením pre mnohých. Tri dni po svojej smrti sa zjavila svojej predstavenej, ktorú roky trápil nepríjemný zdravotný problém. Vyzvala ju, aby si nabrala trochu zeme z jej hrobu a potrela si ňou postihnutú časť tela. Predstavená tak urobila a v momente bola uzdravená. Bol to začiatok nepretržitého sledu zázrakov, často ohromujúcich, ktoré sa dejú na jej príhovor. Sestra Rafka bola vyhlásená za svätú v roku 2001 po tom, čo sa na jej príhovor zázračne uzdravilo dva a polročné dievčatko menom Céline Rebeiz, ktoré trpelo nevyliečiteľným nádorovým ochorením. Reholník Nimatullah Kassab sa narodil v roku 1808 v Hardin v severnom Libanone.  Jeho meno v preklade znamená Milosť Božia. Vzdelával sa v škole maronitských mníchov a v roku 1828 sa k nim pripojil už ako kandidát. Nastúpil do kláštora sv. Antona v Qozhaza v údolí Kadis, kde po dvoch rokoch začal noviciát. Počas neho sa naučil viazať knihy a voľný čas najradšej trávil pred Najsvätejšou sviatosťou. Modlitbu vždy považoval za dôležitejšiu ako odpočinok. Rehoľné sľuby zložil 14. 11. 1830 a po nich prešiel na štúdium filozofie a teológie do kláštora sv. Cypriána a Justína v Kfifanu. Tu bol spolu s 22 ďalšími mníchmi 24. 12. 1833 vysvätený za kňaza. Čoskoro na to sa stal predstaveným študentov – budúcich rehoľníkov, aj prednášajúcim morálnej teológie. Jeho študentom sa stal aj dnes veľmi uctievaný svätec Šarbel Machlúf. Zastávka v Byblos - Fénicko-hebrejský prístav Gebal udržoval v 3. tisícročí pred Kristom obchodné styky s Egyptom. Bývalú slávu Byblu dnes pripomínajú mestské hradby s dvomi vstupnými bránami, niekoľko chrámov a kráľovské hrobky. V Byblose vznikla fénická abeceda. Návšteva Jeita Grotto (Džajta), je to nádherný jaskynný komplex  dlhý cez deväť kilometrov. Jaskyňu objavil v roku 1836 americký misionár William Thompson.  Priestor má unikátnu akustiku, v roku 1969 tu koncertoval Karlheinz Stockhausen. Údajne sa tu nachádza najväčší stalaktit na svete, ktorý meria osem metrov. Odchod do Bejrutu, večera, ubytovanie

10.deň:

skoro ráno presun na letisko, odlet do Budapešti cez Atény. Batožinu Vám odbavia až do Budapešti. Vzhľadom k dlhšiemu prestupovému času v Aténach počas dňa, môžete absolvovať so sprievodcom výlet do centra mesta. Po prílete presun metrom na stanicu Syntagma (centrum mesta), pešia prehliadka. Mesto bolo vystavané okolo Akropoly, ktorá je najväčšou dominantou mesta. Tu sa nachádza Aeropág, kde sa pred takmer 2 000 rokmi Aténčanom prihováral aj sv. Pavol. Prechádzka ku Athénskej Akadémii, Univerzite a Gréckemu parlamentu s výmenou čestnej stráže. Eventuálne príjemné posedenie v niektorej z miestnych taverien. Predpokladaný odlet do Budapešti o 16.30 hod., po prílete transfér do Bratislavy.

Záväzná prihláška zájazdu: LIBANON a SÝRIA s Mons. Jánom Majerníkom

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena1050.00 EUR
Spolu1050.00 EUR/osoba