LIBANON po stopách sv. Charbela,  Pána Ježiša a sv. Pavla  
Novinka
LIBANON po stopách sv. Charbela,  Pána Ježiša a sv. Pavla  

LIBANON po stopách sv. Charbela,  Pána Ježiša a sv. Pavla  

Lietadlo Termín: 19. 4. 2018 - 24. 4. 2018 Cena: 690 EUR Číslo zájazdu: 1183/048

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou! 

„A vstal odtiaľ a odišiel do okolia Týru a Sidona a voj­dúc do domu chcel, aby sa nikto nedozvedel o tom, ale sa nemohol utajiť. Lebo počujúc o ňom žena, ktorej dcéra mala nečistého ducha, prišla a pad­la k jeho nohám –  a žena bola Grékyňa, Sýrofeníčan­ka rodom – a prosila ho, aby vy­hnal démona z jej dcéry.“ Marek 7: 24-26

Program zájazdu:

1. Deň:

zraz v Bratislave ráno o 7.30 hod., transfer na letisko do Viedne a následne odlet do Atén. Batožinu Vám odbavia až do Bejrútu. Po prílete presun metrom na stanicu Syntagma (centrum mesta), pol denná prehliadka. Mesto bolo vystavané okolo Akropoly, ktorá je najväčšou dominantou mesta. Tu sa nachádza Aeropág, kde sa pred takmer 2 000 rokmi Aténčanom prihováral aj sv. Pavol. Prechádzka ku Athénskej Akadémii, Univerzite a Gréckemu parlamentu s výmenou čestnej stráže. Eventuálne príjemné posedenie v niektorej z miestnych taverien. Večer odlet do Bejrútu. Po prílete transfer na hotel, ubytovanie.

2. Deň:

Po raňajkách odchod do Jeita Grotto (Džajta), je nádherný jaskynný komplex  dlhý cez deväť kilometrov. Jaskyňu objavil v roku 1836 americký misionár William Thompson.  Priestor má unikátnu akustiku, v roku 1969 tu koncertoval Karlheinz Stockhausen. Údajne sa tu nachádza najväčší stalaktit na svete, ktorý meria osem metrov. Návšteva dôležitého pútnického miesta  Harissa, kde je  umiestnená 15 tonová bronzová socha Panny Márie, nazývaná Libanonská Madona.  V tesnej blízkosti je moderná katedrála zo skla a betónu. Toto miesto navštívil roku 1997 Sv. Otec Ján Pavol II.  Zastávka v Byblos - Fénicko-hebrejský prístav Gebal udržoval v 3. tisícročí pred Kristom obchodné styky s Egyptom. Bývalú slávu Byblu dnes pripomínajú mestské hradby s dvomi vstupnými bránami, niekoľko chrámov a kráľovské hrobky. V Byblose vznikla fénická abeceda. Pokračujete do Annaya (Lurdy Blízkeho Východu – hrob sv. Charbela). Večera, ubytovanie.

3. Deň: 

Po raňajkách návšteva údolia Bekaa Valley. Cestou budete mať panoramatický výhľad na Horu Hermon (V diskusiách o historickom mieste Premenenia sa môžeme stretnúť s názorom niektorých autorov, ktorí neumiestňujú udalosť Premenenia na horu Tábor, ale na niektorý z vrchov pohoria Hermon. Dôležité však zostáva, že dej príbehu Premenenia sa odohráva na vysokom vrchu. Ľudia všetkých kultúr a náboženstiev považovali hory za posvätné miesta Božej prítomnosti. Pri pohľade na vrchol hory si človek uvedomoval, že miesto, kde sa nebo dotýka zeme, musí byť miestom, kde Boh zostupuje k človeku). Prvá zastávka bude Baalbek s Jupiterovým, Bakchovým a Venušiným chrámom. Patria k najväčším chrámovým komplexom, aké boli na Blízkom východe vybudované. Ďalej sa vydáte ku Chateau Ksara, domovine vinárov a budete tu degustovať miestne víno. Zastávka na obed. Popoludní prehliadka Anjar, sídla ummájovskych chalifov, ktoré bolo obohnané ochranným valom a má pravouhlý pôdorys (rozdelený 2 kolonádami). Večera, ubytovanie.

4. Deň:

Po raňajkách navštívime rodisko sv. Charbela. Narodil sa ako piate dieťa nemajetných rodičov Antuna a Brigid Makhlúfových katolíkov maronitského rítu. Rodina žila v malej horskej dedine Bekaa Kafra 140 km severne od Bejrútu. Vydáme sa údolím Kadíša, zapísanom na listine UNESCO, s radom historických kláštorov, k slávnym cédrovým lesom v blízkosti mestečka Bšaré. „Božie cédre“ V nadmorskej výške okolo 2000 metrov sa týči cez 400 velikánov, vo veku od 100 do 1000 rokov. Vek siedmych z nich, tzv. biblických cédrov sa odhaduje na 1200 - 2000 rokov. Slávny kláštor der Mar Antonios Kozahjá so slávnou jaskyňou sv. Antonína a najstarším tlačiarenskými lisom na Prednom východe. Večera, ubytovanie.

5. Deň:

Raňajky v hoteli. Navštívime staré fénické prístavy. Naša prehliadka začína návštevou mesta Sidon alebo Saïdy, tretieho najväčšieho mesta v Libanone. Podľa knihy Genesis, Sidon bol syn Kanaán, vnuk Noa. Navštívime Sidonský morský hrad. Potom pokračujeme návštevou Tyru, ktorý je spojený s dôležitými fázami ľudstva. Úžasní navigátori a obchodníci, Féničania boli povestní tým, že zrodili veľké osobnosti mytológie vrátane Cadmosa, ktorému sa pripisuje  zavedenie abecedy do Grécka a jeho sestry Európy, ktorá dala  meno európskemu kontinentu. Navštívime tiež Maghdouche, kde Panna Mária čakala na Ježiša, keď kázal v Sidone. Návrat  na hotel, rozlúčková večera s hudbou.

6. Deň:

Po polnoci odchod na letisko, odlet cez Atény do Viedne (s príletom o 9.50 hod.), transfer do Bratislavy

Upozorňujeme, že Váš cestovný pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate a nesmie v ňom byť pečiatka vstupu do Izraela!

LIBANON po stopách sv. Charbela,  Pána Ježiša a sv. Pavla   19. 4. 2018 - 24. 4. 2018 je už po termíne.