LURDY 1858-2018
Novinka
LURDY 1858-2018

LURDY 1858-2018

BOEDEAUX - NEVERS

Lietadlo -lux bus Termín: 23. 4. 2018 - 27. 4. 2018 Cena: 299 EUR Číslo zájazdu: 1222/080

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

stretnutie skupiny v Bratislave o 00,15  hod.,transfer autobusom na letisko Budapešť. Odlet do Bordeaux  o 6.05 hod. Po prílete prehliadka mesta, ktoré je svetoznáme vďaka bohatej histórii, medzinárodnému obchodu s vínom  architektonickým pamiatkam, ako je  Katedrála sv., Ondreja, Pont de Pierre, Place de la Bourse a ďalšími. Prehliadka  historického centra, presun do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení.  Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

2.deň:

po raňajkách náboženský programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex bazilík, podzemná Bazilika Pia X..,  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby,  popoludní eucharistická procesia. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

3.deň:

po raňajkách  pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty  – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Odchod do Nevers, ubytovanie priamo v pútnickom areáli kláštora sv. Girldarda v Nevers.

4.deň:

raňajky, svätá omša v kláštornej kaplnke, prehliadka areálu, osobné modlitby. Tu v kláštornej kaplnke je vystavené neporušené telo sv. Bernadetty Soubirousovej. Bernadeta, jednoduché dievča, sa stalo vyvolencom Panny Márie. V Lurdoch v Masabiellskej jaskyni sa jej osemnásťkrát zjavila Panna Mária a odovzdala jej svoje posolstvo. Odchod  v poobedňajších hodinách

5. deň:

ráno príchod na Slovensko.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

LURDY 1858-2018 23. 4. 2018 - 27. 4. 2018 je už po termíne.