LURDY 1858-2018
Novinka Možnosť zľavy
LURDY 1858-2018

LURDY 1858-2018

BORDEAUX

Lietadlo Termín: 18. 10. 2018 - 22. 10. 2018 Cena: 299 EUR Číslo zájazdu: 1302/140

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

stretnutie skupiny v Bratislave o 23.55 hod., transfer autobusom na letisko Budapešť.

2.deň:

odlet do Bordeaux  o 6.05 hod. Po prílete prehliadka mesta, ktoré je svetoznáme vďaka bohatej histórii, medzinárodnému obchodu s vínom  architektonickým pamiatkam, ako je Katedrála sv.Ondreja, Pont de Pierre, Place de la Bourse a ďalšími. Prehliadka  historického centra, presun do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení.  Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

3.deň:

po raňajkách náboženský programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex bazilík, podzemná Bazilika Pia X..,  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby, Eucharistická procesia. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

4.deň:

po raňajkách  pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty  – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Slovenská krížová cesta, popoludní medzinárodná svätá omša o 16.00 hod., osobné modlitby. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

5.deň:

skoro ráno odchod na letisko do Bordeaux,  odlet do Budapešti. Následne transfer do Bratislavy

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

LURDY 1858-2018 18. 10. 2018 - 22. 10. 2018 je už po termíne.