LURDY 1858-2018 A FATIMA
Novinka
LURDY 1858-2018 A FATIMA

LURDY 1858-2018 A FATIMA

BALAZAR - SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO - LA SALETTE

Lietadlo -lux bus Termín: 22. 4. 2018 - 30. 4. 2018 Cena: 469 EUR Číslo zájazdu: 1190/043

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

Program zájazdu:  

1.deň:

stretnutie skupiny  v Bratislave, transfer na letisko do Budapešti, odlet do Lisabonu Po prílete pokračovanie do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“,  ubytovanie.  

2. deň:

po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime, svätá omša, osobné modlitby v Bazilike pri  hroboch sv. Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie,  prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice,  krížová cesta,  individuálny program. Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.

3.deň:

po raňajkách odchod do Balazar, rodiska bl. Alexandry de Costa. Narodila sa v roku 1904 v kresťanskej rodine. Ako 14 ročnú ju napadli 3 muži. Aby si uchránila čistotu, vyskočila z okna z výšky 4 m. Zostala  pripútaná na lôžko. Svoje utrpenia brala ako možnosť priniesť obetu za obrátenie hriešnikov. Pripodobnila sa Kristovi slovami: „Ježišu, Ty si väzňom vo svätostánku, ja som väzňom na svojom lôžku.“  Počet pútnikov k jej hrobu sa zvýšil po roku 2004, po beatifikácii pápežom Jánom Pavlom II. Návšteva rodného domu a farského kostola. Pokračovanie do Santiago de Compostela.  Po starobylých pútnických cestách peši sem prichádzajú pútnici z celej Európy, prehliadka historického centra a návšteva  Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola. Medzinárodná svätá omša o 19.30 hod., ubytovanie, večera.

4.deň:

po raňajkách presun do Ovieda. Stojí tu katedrála v štýle vrcholnej gotiky s hrobmi astúrskych kráľov a zlatý retábulum zo 16. storočia. Najväčším pokladom katedrály je Camara Santa, kaplnka z 9. stor. V Katedrále Najsvätejšieho Spasiteľa sa uchováva vzácna relikvia, ktorá vykazuje množstvo podstatných zhôd s Turínskym plátnom. Jedno zo stredovekých svedectiev o pútnikoch do Compostely hovorí o prítomnosti šatky v Oviede: „A cestou do mesta Compostela sa zastavovali v Oviede, aby vzdali úctu Pánovi. Lebo tam sa nachádzajú relikvie, ktoré skutočne patria k starobylej tradícii, a ich spojitosť s umučením  Krista sa nikdy nespochybňovala.“ Šatku nazývali Sudarium Domini alebo Ježišova posmrtná šatka, svätá omša. Presun do Lúrd, ubytovanie.

5.deň:

po raňajkách náboženský programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X..,  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby, voľný program. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.             

6.deň:

po raňajkách  pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty  – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Slovenská krížová cesta, popoludní eucharistická procesia, osobné modlitby. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod. Večera. Nočná jazda do La Salette.

7.deň:

príchod  do La Salette.  Je to jedno z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. Náboženský program – návšteva Baziliky Panny Márie,  možnosť súkromnej modlitby. Obed. Osobné voľno, Svätá omša v Bazilike Panny Márie, odchod na ubytovanie do Turína.

8.deň:

Svätá omša v areáli Valdocco, zastávka v Duomo di Torino, kde je uchované svetoznáme Turínske plátno. Odchod na Slovensko, jazda cez územie Talianska a Rakúska.

9. deň:

príchod  na Slovensko v ranných hodinách.

LURDY 1858-2018 A FATIMA 22. 4. 2018 - 30. 4. 2018 je už po termíne.