LURDY a FATIMA  s TV LUX
Novinka
LURDY a FATIMA  s TV LUX

LURDY a FATIMA s TV LUX

Lietadlo Kňaz za TV LUX: o. Andrej Kalamen Termín: 30. 9. 2021 - 6. 10. 2021 Cena: 650 EUR Číslo zájazdu: 1890/168

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program pútnického  zájazdu:

1.deň:

odchod ráno na letisko do Viedne, odlet do Lisabonu. Po prílete transfer do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Ubytovanie, medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia.

2.deň:

po raňajkách náboženský program vo Fatime. Prehliadka areálu, Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi sv.  Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, moderný chrám Najsvätejšej trojice, slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv.  Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia,  ubytovanie. 

3.deň:

po raňajkách náboženský program vo Fatime, účasť na pobožnosti Fatimskej soboty /prvá sobota v mesiaci/. Okolo obeda odchod do  Santiago de Compostela. Od 12. storočia až do súčasnosti sem smerujú pútnici z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta, Braga.  Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. V prípade časových možností účasť na večernej pútnickej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba, večera, ubytovanie. Individuálne  možnosť večernej prechádzky v historickom centre.  

4.deň:

Po raňajkách prehliadka historického centra, náboženský program v Santiago de Compostela,  návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola,  modlitby. Odchod na ubytovanie v oblasti Bilbao. 

5.deň:

Po raňajkách odchod pozdĺž Atlantického oceánu po severnej časti Pyrenejského polostrova, okolo  San Sebastian do Lúrd.  Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Svätá omša, prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X.  Popoludní eucharistická procesia, osobné modlitby. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.             

6.deň:

po raňajkách náboženský program v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta.  Popoludní eucharistická procesia, osobné modlitby. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.             

7.deň:

ranná sv. omša, osobné modlitby pri Jaskyni Zjavení. Po raňajkách asi o 09.00 hod. odchod do  Barcelony, centra Katalánska, v stredoveku najvýznamnejší obchodný prístav v Stredomorí, dnes moderné veľkomesto. Autokarová prehliadka centra, najslávnejšia stavba Antonia Gaudiho nádherný chrám Sagrada Família, zastávka pri pamätníku Krištofa Kolumba, pešia prechádzka po najznámejšej ulici mesta La Rambla. Odchod na letisko, odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy. 

 

           

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

LURDY a FATIMA s TV LUX 30. 9. 2021 - 6. 10. 2021 je už po termíne.