LURDY a FATIMA  s TV LUX
Novinka
LURDY a FATIMA  s TV LUX

LURDY a FATIMA s TV LUX

Barcelona – Santiago de Compostela

Lietadlo Kňaz za TV LUX: o. Marian Ondrejka Termín: 23. 9. 2021 - 29. 9. 2021 Cena: 650 EUR Číslo zájazdu: 1889/167

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

skoro ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne, odlet do Barcelony, centra Katalánska, v stredoveku najvýznamnejší obchodný prístav v Stredomorí, dnes moderné veľkomesto. Autokarová prehliadka centra, najslávnejšia stavba Antonia Gaudiho nádherný chrám Sagrada Família, zastávka pri pamätníku Krištofa Kolumba, pešia prechádzka po najznámejšej ulici mesta La Rambla. Odchod do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovani

2.deň:

po raňajkách náboženský program v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X.., Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní.  Popoludní eucharistická procesia. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.    

3.deň: 

po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená.  Slovenská krížová cesta. Asi o 16.00 hod. odchod z Lúrd, ubytovanie v okolí Bilbao. 

4.deň:

po raňajkách odchod do Santiaga de Compostela. Od 12. storočia až do súčasnosti sem smerujú pútnici z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta, Braga.  Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Náboženský program,  návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola,  modlitby. Večera, ubytovanie. 

5.deň:

po raňajkách odchod do Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra, svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Po príchode svätá omša, po večeri spoločná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.   

6.deň:

po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime - Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, osobné modlitby. Slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia, ubytovanie. 

7.deň:

svätá omša, raňajky, možnosť návštevy  centra Svetového apoštolátu Fatimy /WAF/. Toto medzinárodné modlitebné združenie, schválené Svätou  Stolicou, sa riadi heslom Svet zjednotený v modlitbe. Členovia šíria autentické posolstvo nádeje a pokoja fatimských zjavení. Slovensko je členom od roku 2012. Predpoludním odchod na letisko v Lisabone, odlet do Viedne cez Ženevu. Po prílete transfer do Bratislavy.

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

LURDY a FATIMA s TV LUX 23. 9. 2021 - 29. 9. 2021 je už po termíne.