LURDY-FATIMA-BARCELONA-ANDORRA-GARABANDAL-SANTIAGO DE COMPOSTELA-BRAGA
Novinka
LURDY-FATIMA-BARCELONA-ANDORRA-GARABANDAL-SANTIAGO DE COMPOSTELA-BRAGA

LURDY-FATIMA-BARCELONA-ANDORRA-GARABANDAL-SANTIAGO DE COMPOSTELA-BRAGA

ÚČASŤ NA VEĽKÝCH FATIMSKÝCH SLÁVNOSTIACH 12. A 13. OKTÓBRA, KDE SI PRIPOMENIEME POSLEDNÉ ZJAVENIE PANNY MÁRIE 13.OKTÓBRA 1917

Lietadlo Termín: 7. 10. 2021 - 13. 10. 2021 Cena: 465 EUR Číslo zájazdu: 1871/088

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté: 

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

skoro ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne, odlet do Barcelony, centra Katalánska, v stredoveku najvýznamnejší obchodný prístav v Stredomorí, dnes moderné veľkomesto. Autokarová prehliadka centra, najslávnejšia stavba Antonia Gaudiho nádherný chrám Sagrada Família, zastávka pri pamätníku Krištofa Kolumba, pešia prechádzka po najznámejšej ulici mesta La Rambla. Odchod malebnou horskou krajinou do mini štátu Andorra, nachádzajúceho sa vysoko v Pyrenejách. Na čele štátu stojí francúzsky prezident spolu s biskupom zo španielskeho Seo de Urguel. Navštívime mestečko Pas de la Casa, známe prekrásnou polohou, ale tiež širokým sortimentom  značkového spotrebného tovaru, ktorý tu možno nakúpiť za mimoriadne výhodné ceny. Ubytovanie, osobné voľno.

2.deň:

po raňajkách panoramatická jazda cez horský masív Pyreneje do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X..,   Popoludní eucharistická procesia. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.    

3.deň:

po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená.  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta, popoludní eucharistická procesia.  Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.    

4.deň:

skoro ráno odchod do Garabandal – dedinka nazývaná aj španielske  Lurdy leží vysoko v horách v provincii Santander v pohorí Cantabrian. Je unikátna tým, že sa tu v rokoch 1961 až 1965 Panna Mária zjavila 4 dievčatám viac ako 2000 krát. Odovzdala im posolstvo týkajúce sa modlitby, obrátenia a pokánia. Farský kostol  sv. Sebastiána, krížová cesta ...Pokračovanie do Santiaga de Compostela. Od 12. storočia až do súčasnosti sem smerujú pútnici z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta, Bragy.  Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Večera, ubytovanie. 

5.deň:

po raňajkách Santiago de Compostela, náboženský program,  návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola,  modlitby. Presun do  významného historického a pútnického mesta Braga. Nádherné schodište Escadaria do Bom Jesus vedie ku kostolu Bom Jesus Monte, lemujú ho alegorické sochy a kaplnky s výjavmi krížovej cesty. V strede každého medziposchodia veľkolepého schodišťa je figurálny reliéf s fontánkou.  Odchod do Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra, svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Po večeri spoločná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.   

6.deň:

po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime - Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, osobné modlitby. Slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Od 16.30 hod. portugalská sv. omša pri Kaplnke Zjavení, následne od 17.30 eucharistická procesia. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia, ubytovanie. 

7.deň:

raňajky, dopoludnia slávnostný náboženský program v deň výročia zjavenia Panny Márie 13 októbra 1917. Modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, svätá omša pri vonkajšom oltári pred Bazilikou. Krátko predpoludním odchod na letisko v Lisabone, odlet do Viedne cez Ženevu. Po prílete transfer do Bratislavy.

 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

LURDY-FATIMA-BARCELONA-ANDORRA-GARABANDAL-SANTIAGO DE COMPOSTELA-BRAGA 7. 10. 2021 - 13. 10. 2021 je už po termíne.