LURDY-FATIMA-La Salette-Montserrat-Barcelona-Turín-Miláno
Novinka
LURDY-FATIMA-La Salette-Montserrat-Barcelona-Turín-Miláno

LURDY-FATIMA-La Salette-Montserrat-Barcelona-Turín-Miláno

Lux bus Termín: 2. 10. 2019 - 12. 10. 2019 Cena: 498 EUR Číslo zájazdu: 1566/225

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možné príplatky:

Program zájazdu:

1.deň:

odchod  v poobedňajších hodinách, nočná jazda do Mariánskeho pútnického miesta La Salette cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska.

2.deň:

príchod do La Salette, jedného z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. Náboženský program – návštěva baziliky Panny Márie, svätá omša, možnosť súkromnej modlitby. Osobné voľno, eventuálne výstup na horu Gargas v prípade časový možností. Ubytovanie.

3.deň:

ráno odchod do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Po príchode ubytovanie. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod.

4.deň:

po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex bazilík, podzemná bazilika Pia X.  Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská Krížová cesta, osobné modlitby, voľný program. Večer odchod nočnou jazdou do Fatimy.

5.deň:

príchod do Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra, presne pred 98 rokmi, svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Náboženský program – Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.   

6.deň:

po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime. Prehliadka moderného chrámu najsvätejšej trojice, osobné modlitby, individuálny program. Krížová cesta s možnosťou  návštevy rodného domu troch vizionárov Lucie Santos, Francisca Marto a Hyacinty Marto v Aljustreli. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.    

7.deň:

skoro ráno svätá omša pri kaplnke zjavení, raňajky, odchod na  Montserrat, ubytovanie.

8.deň:

po raňajkách náboženský program. Je tu svätyňa národnej hrdosti Španielska, ktorá v obrovských skalách ukrýva kláštor a La Morenetu – sochu Čiernej Madony. V poobedňajších hodinách prehliadka Barcelony. Vrch Montjuic, gotická štvrť s námestiami a katedrálou, Chrám Sagrada Familia geniálneho architekta Gaudího a napokon slávna barcelonská promenáda La Rambla. Nočná jazda do Turína.

9.deň:

Turín mesto Dona Bosca, zástavka na Valdoku miesto ktoré začal budovať Don Bosco je tu na žiadosť Panny Márie postavená krásna bazilika, taktiež je tu pochovaný sv. don Bosco a Mária Mazarelova, zakladateľka ženskej vetvy rehoľníčok Panny Marie Auxiliatrice, návšteva Dómu kde je ukryté Turínske Plátno –Sindone v ktorom bol zabalený Pán Ježiš po smrti, nocľah.

10.deň:

ráno  odchod na Slovensko,  zastávka v Miláne. Najdôležitejšie milánske pamiatky - impozantnú Katedrálu na Piazza Duomo, ktorej strecha ponúka možnosť pokochať sa pohľadom na mesto z vtáčej perspektívy, známu Galériu Viktora Emanuela, kráľovský palác, Palazzo dei Giureconsulti, Palazzo della Regione, mestskú radnicu, či najväčšie a najslávnejšie divadlo La Scala, ktoré bolo založené z vôle vládkyne Márie Terézie, následne po zbúraní vojvodského divadla v roku 1776. Súčasťou budovy je i Divadelné múzeum malieb, sôch a kostýmov, viažucich sa k histórii divadla.

11.deň:

príchod na Slovensko v sobotu ráno.

LURDY-FATIMA-La Salette-Montserrat-Barcelona-Turín-Miláno 2. 10. 2019 - 12. 10. 2019 je už po termíne.