MEDŽUGORIE duchovná obnova s TV LUX
Novinka
MEDŽUGORIE duchovná obnova s TV LUX

MEDŽUGORIE duchovná obnova s TV LUX

pútnický zájazd spojený s kúpaním na Makarskej riviére

Lux bus Sprievodca: o. Jozef Kováčik Termín: 15. 8. 2021 - 21. 8. 2021 Cena: 289 EUR Číslo zájazdu: 1881/142

V cene je zahrnuté:

Možné príplatky:

Program: 

1.deň:

odchod  z Bratislavy podvečer. Nočná jazda cez Maďarsko a Chorvátsko.

2.deň:

ráno príchod na Makarskú riviéru (Baška Voda), (katolícky kostol hneď pri pláži, možnosť odslúžiť svätú omšu), následne celodenné kúpanie v mori.   V podvečer príchod do Medžugoria, ubytovanie. Účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca, účasť na svätej omši.

3.-5.deň:

pobyt na pútnickom mieste, duchovná obnova, návšteva prvého miesta zjavenia Podbrdo, spoločná krížová cesta na Križevac, návšteva Cenacola – komunity závislých a iné. Večer účasť na svätej omši, sv. ruženci a spoločných modlitbách, fakultatívny výlet Kravice.

6.deň:

ráno účasť na svätej omši, odchod na Makarskú riviéru, kúpanie v mori. V podvečerných hodinách odchod domov. Nočná jazda.

7.deň: 

príchod domov v ranných hodinách.

 

Súčasťou a podstatou Medžugoria je každodenný večerný program, ktorý v letnom období začína o 18:00 modlitbou dvoch ružencov a následne svätou omšou. Svätá omša je prekladaná do slovenského jazyka. Preklad si môžete naladiť v okolí kostola na frekvencii 102.6 MHz. Príspevok na preklad je 2 eurá za pobyt a odovzdáva sa na informáciách pri kostole. Po svätej omši sa modlí tretí ruženec okrem štvrtka a piatka, kedy nasleduje hodinová adorácia a klaňanie sa krížu. Adorácia sa pravidelne koná aj v utorok a sobotu o 22:00.
V zimnom období sa všetko posúva o hodinu skôr, teda začiatok programu je o 17:00 a adorácie o 21:00 hodine.

MEDŽUGORIE duchovná obnova s TV LUX 15. 8. 2021 - 21. 8. 2021 je už po termíne.