MEDŽUGORIE duchovná obnova s TV LUX
Novinka
MEDŽUGORIE duchovná obnova s TV LUX

MEDŽUGORIE duchovná obnova s TV LUX

pútnický zájazd spojený s kúpaním na Makarskej riviére

Lux bus Sprievodca: Fr. Bruno Donoval OP sac. Termín: 18. 7. 2021 - 24. 7. 2021 Cena: 289 EUR Číslo zájazdu: 1877/138
Odoslať záväznú prihlášku

V cene je zahrnuté:

Možné príplatky:

Program :

1.deň:

odchod  z Bratislavy podvečer. Nočná jazda cez Maďarsko a Chorvátsko.

2.deň:

ráno príchod na Makarskú riviéru (Baška Voda), (katolícky kostol hneď pri pláži, možnosť odslúžiť svätú omšu), následne celodenné kúpanie v mori.   V podvečer príchod do Medžugoria, ubytovanie. Účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca, účasť na svätej omši.

3.-5.deň:

pobyt na pútnickom mieste, duchovná obnova, návšteva prvého miesta zjavenia Podbrdo, spoločná krížová cesta na Križevac, návšteva Cenacola – komunity závislých a iné. Večer účasť na svätej omši, sv. ruženci a spoločných modlitbách, fakultatívny výlet Kravice.

6.deň:

ráno účasť na svätej omši, odchod na Makarskú riviéru, kúpanie v mori. V podvečerných hodinách odchod domov. Nočná jazda.

7.deň:

príchod domov v ranných hodinách.

Súčasťou a podstatou Medžugoria je každodenný večerný program, ktorý v letnom období začína o 18:00 modlitbou dvoch ružencov a následne svätou omšou. Svätá omša je prekladaná do slovenského jazyka. Preklad si môžete naladiť v okolí kostola na frekvencii 102.6 MHz. Príspevok na preklad je 2 eurá za pobyt a odovzdáva sa na informáciách pri kostole. Po svätej omši sa modlí tretí ruženec okrem štvrtka a piatka, kedy nasleduje hodinová adorácia a klaňanie sa krížu. Adorácia sa pravidelne koná aj v utorok a sobotu o 22:00.
V zimnom období sa všetko posúva o hodinu skôr, teda začiatok programu je o 17:00 a adorácie o 21:00 hodine.

Záväzná prihláška zájazdu: MEDŽUGORIE duchovná obnova s TV LUX

Prihláška:

Číslo pasu: v prípade cesty do Izraela a do štátov s vízovou povinnosťou je nutne aby Váš cestovný pas bol platný minimálne 6 mesiacov po návrate.
Áno Nie

Pridať

OBSTARÁVATEĽ:

CK AWERTRAVEL, s.r.o.

Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/6513896, 6512995
fax: 034/6512995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

Základná cena289.00 EUR
Spolu289.00 EUR/osoba