MEDŽUGORIE
Novinka
MEDŽUGORIE

MEDŽUGORIE

pútnický zájazd spojený s kúpaním na Makarskej riviére

Lux bus Termín: 23. 8. 2020 - 29. 8. 2020 Cena: 215 EUR Číslo zájazdu: 1606/055

V cene je zahrnuté:

Možné príplatky:

Program zájazdu: 

1.deň:

Odchod zo Slovenska cca  o 17.00 hod. cez Maďarsko a Chorvátsko s krátkymi občerstvovacími  prestávkami.

2.deň:

V  ranných hodinách príchod na Makarskú riviéru / 9 hod. prestávka/. Svätá  omša vo významnom mariánskom pútnickom mieste Vepric, ktoré svojou scenériou pripomína Lurdy. V jaskyni je socha patrónky tohto miesta - Panny Márie Lurdskej. Na kopci Kalvarija sa týčia 3 veľké kríže.   Osobné modlitby, voľno, kúpanie v mori. Príchod do Medžugoria podvečer,  ubytovanie. 

3.deň:

Celodenný náboženský program v Medžugorí, prehliadka mariánskeho obvodu, výstup na Podbrdo – miesto zjavenia, svätá omša,  osobné modlitby, večera, ubytovanie.

4.deň:

Presun do Mostaru /UNESCO/. Je to jedno z najkrajších miest na Balkáne so starobylou architektúrou z osmanskej doby vrátane slávneho Hajrudinovho mosta, ktorého zničenie v roku 1993 Chorvátmi sa stalo symbolom barbarstva vojny a jeho obnova novým začiatkom mierového života. Tradičné obchodíky a dielne remeselníkov, kde sa priamo predávajú tepané kovové predmety, koberce, tradičné oblečenie, starožitnosti i granátové jablká. Návšteva modernej katolíckej katedrály Panny Márie. Je to jedna zo 4 katolíckych  katedrál v Bosne a Hercegovine. Svätá omša, pešia prechádzka ku františkánskemu kláštoru a kostolu sv. Petra a Pavla. Pokračovanie k vodopádom Kravica  - možnosť kúpania. Návrat do Medžugoria: Večerný náboženský program, ubytovanie.

5.deň:

Celodenný náboženský program – výstup na Križevac, svätá omša, ubytovanie.

6.deň:

Odchod v ranných hodinách na Makarskú riviéru, kúpanie v mori /9 hod./. Alternatívne návšteva unikátneho Národného parku Plitvické jazerá /UNESCO/.  Sústava 16 jazier sa rozprestiera na ploche asi 2km². Jazerá sú prepojené mnohými kaskádami a vodopádmi. Prehliadkové trasy sú vybudované chodníčkami a mostíkmi, časť prehliadky je možné absolvovať vláčikom alebo loďkou. Vstupné na osobu 250 Kn /asi 35 €/. Nočná jazda na Slovensko

7. deň:

Príchod v doobedňajších hodinách.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

MEDŽUGORIE 23. 8. 2020 - 29. 8. 2020 je už po termíne.