MOLDAVSKO – svet neobjavených krás RUMUNSKO - unikátne byzantské kláštory
Novinka
MOLDAVSKO – svet neobjavených krás RUMUNSKO - unikátne byzantské kláštory

MOLDAVSKO – svet neobjavených krás RUMUNSKO - unikátne byzantské kláštory

Bukurešť - Kišinev - Tighiny – Bender - Tiraspol Saharna Orheiul Vechi - Cricova - Neamt-Slatina - Moldovita

Lietadlo -lux bus Termín: 12. 9. 2018 - 18. 9. 2018 Cena: 375 EUR Číslo zájazdu: 1208/070

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Sprievodca:

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

Moldavsko – turistami nedotknutý kraj leží medzi Rumunskom a Ukrajinou a zachováva si svoj pôvodný ráz. Priateľskí ľudia, chutné víno, malebné dedinky, do kameňa vtesané kláštory a krásna príroda! Unikátne byzantské kláštory v Rumunsku patria medzi najväčšie umelecké pamiatky Európy.

Program zájazdu:

1.deň:

Ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne, odlet do hlavného mesta Rumunska Bukurešti. Prehliadka historického centra, Triumfálny oblúk, jedinečný pravoslávny monastier Palatul Patriarhiei a najväčšia budova na zemi, Palác parlamentu, večera, ubytovanie.

2.deň:

Rímskokatolícka katedrála sv. Jozefa – svätá omša, prehliadka „Caucescovho paláca“   Palatul Parlamentului (doslova Palác parlamentu, nazývaný aj Palác ľudu) je budova v Bukurešti v Rumunsku. Je sídlom oboch komôr Rumunského parlamentu a je druhou najväčšou budovou sveta, po americkom Pentagóne a najväčšou budovou euroázijského kontinentu. Bol navrhnutý vtedy len 28-ročnou architektkou Ancou Petrescovou a takmer úplne dokončený ešte počas Ceaușescovho režimu. Budova stála kvôli istým komplikáciám počas stavby takmer dnešných 3 miliardy €, ktoré Ceaușescu získaval z úverov zo západu](na západe ho po roku 1968 považovali za protirusky orientovaného a tak sa ho snažili získať na svoju stranu). Pre výstavbu paláca ľahlo niekoľko obytných blokov a časť historického centra Bukurešti, len kvôli ulici Boulevardul Unirii, bulváru zabezpečujúcemu ničím nerušený pohľad na palác. Ceaușescu ho pôvodne pomenoval „Casa poporului“, preto je známy i ako „Palác ľudu“. Od roku 1996 je sídlom parlamentu. Od roku 2004 sa tu nachádza Múzeum totality a socialistického realizmu. ubytovanie. Presun do hlavného mesta Moldavska Kišinev. Večera, ubytovanie.   

3.deň:

Po raňajkách navštívime Tighiny –Bender , mesto s mohutnou tureckou pevnosťou na Dnestri, ďalej Tiraspol – hlavné mesto oblasti a tzv. „komunistický skanzen“ . Návrat do Kišineva, prehliadka historického centra. V minulosti tu žil a tvoril významný ruský básnik Alexander Sergejevič Puškin .  Návšteva Metropolitnej Katedrály zrodenia Pána na námestí Márii Adunari Nationale, ktorá spolu so Svätou bránou stojí pred budovou vlády, vysoká zvonica pri katedrále,  večera, ubytovanie.

4.deň:

Po raňajkách  Saharna – kláštorný komplex je jedným z najvýznamnejších pútnických miest v Moldavsku.  Kedysi dávno sem prichádzali mnísi a do mäkkej skaly vytesávali skromné izby, ktoré sa neskôr premenili na jaskynné kláštory. Najvyšším bodom je „Grimidonská skala“, kde veriaci uctievajú stopu Panny Márie. Podľa tradície raz jeden z mníchov uvidel na skale postavu obklopenú svetlom. Ponáhľal sa k nej, no keď sa dostal na miesto kde stála, našiel tam už len stopu odtlačenú v kameni. Považoval to za znamenie a dôkaz čistoty a miesto bolo vyhlásené za posvätné. Pokračovanie do Orheiul Vechi , kde sa zachovali pozostatky starobylého osídlenia v malebnej krajine meandru rieky Raut s dáckými, tatarskými aj moldavskými pamiatkami, kláštormi, ľudová architektúra, dedinské múzeum. V poobedňajších hodinách návšteva druhých najväčších moldavských vínnych pivníc Cricova, ktoré tvoria 120 kilometrový labyrint podzemných chodieb, kde sa návštevníci presúvajú dopravnými prostriedkami. „Vínne mesto“ v niektorých miestach siaha až do hĺbky 100 metrov pod zemou a uskladňuje 1,25 milióna vzácnych fliaš vína. V podzemí je udržiavaná teplota 12°C, ideálna na uskladňovanie vína. Najstaršie víno pochádza z roku 1902 a šumivé víno sa tu vyrába tradičnou metódou. Po exkurzii a ochutnávke presun späť do Kišineva, večera, ubytovanie.

5.deň:

Po raňajkách svätá omša v rímskokatolíckej katedrále Božej prozreteľnosti. Presun do  kláštora Neamt. Je  to najstarší  a najväčší  mužský kláštor  v Rumunsku a zároveň je strediskom miestnej pravoslávnej kultúry. Žije tu okolo 70 mníchov a desiatky študentov seminára. Samotný vznik kláštora mal niekoľko etáp. V rokoch 1375-1391 tu Petru I. Musat postavil pustovňu. V roku 1497 tu Štefan Veľký nechal postaviť kostol ako oslavu víťazstva nad Poliakmi. V 15.storočí nechal Alexander Dobrý kláštor opevniť pred nájazdmi Tatárov a Turkov. Kláštorný kostol sa stal inšpiráciou na stavbu ďalších kostolov v Rumunsku. V kláštore sídlila škola miniaturistov a iluminátorov, ktorá bola zásadná pri rozvoji týchto oborov. Pred kláštorom stojí zvláštna stavba, ktorá vyzerá ako kostolná kopula postavená na zemi. Stavba sa volá Aghiastmatar /požehnanie vody/, kde možno dostať svätenú vodu vo fľaškách, ktorá má pomáhať pri liečbe chorôb. Okrem toho tam dostanete aj iné vody /sladené nápoje/, knihy a cirkevné výrobky. Pokračovanie krásnou prírodou ku ženskému kláštoru Slatina. Stojí mimo ľudských obydlí . Postavený bol v rokoch 1554-1561 princom Alexandru Lapusneanu. Kláštorný kostol až do 18.storočia najväčší v Rumunsku. V roku 1828 bola časť kostola zbúraná. Kláštor má vysoké hradby a v každom rohu mohutnú vežu, ako obranu proti nájazdom nepriateľov. Nadväzuje svojím tvarom na architektúru starších moldavských stavieb, ale je jednoduchší. Vnútorné fresky sú v neo-byzantskom štýle. Kláštor vlastní veľké pozemky, mimo kláštorného opevnenia sú umiestnené sklady, prístrešky, stajne a ubytovne pre sezónnych pracovníkov. Odchod na hotel, večera, ubytovanie.

6.deň:

Po raňajkách možnosť  relaxácie  v prekrásnej prírode, prípadne pre záujemcov za poplatok 7 € odpočinok vo welness centre s bazénom, fínskou, parnou aj infra saunou a tiež jacuzzi.  Okolo obeda prehliadka kláštora  Moldovita –  bol postavený v roku 1532 vojvodom Petru Raresem. Nakoľko bol častým terčom nájazdov Tatárov a Turkov, bol opevnený a pripomína pevnosť /múry vysoké 6 m a štyri obranné veže/. Vonkajšie fresky sú najzachovalejšie zo všetkých Bukovinských kláštorov. Scény na freskách zobrazujú historické a náboženské udalosti ako posledný súd, Mojžiša a horiaci ker, obliehanie Konštantinopolu. V bývalej pokladnici kláštora je múzeum, kde vystavujú staré výšivky, drevené ikony, náboženské knihy.  Prejazd cez územie historickej Bukoviny i Transilvánie, pokračovanie cez Maďarsko.

7.deň:

Príchod na Slovensko v  ranných hodinách.

 

MOLDAVSKO – svet neobjavených krás RUMUNSKO - unikátne byzantské kláštory 12. 9. 2018 - 18. 9. 2018 je už po termíne.