PARÍŽ-TOURS-STRASBOURG   LETECKY
Novinka Možnosť zľavy
PARÍŽ-TOURS-STRASBOURG   LETECKY

PARÍŽ-TOURS-STRASBOURG LETECKY

A ZÁMKY NA LOIRE CHENONCEU -AMBOISE - CLOS LUCÉ - BLOIS

Termín: 16. 10. 2019 - 20. 10. 2019 Cena: 285 EUR Číslo zájazdu: 1561/243

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko Viedeň, odlet do Paríža s príletom o 13.00 hod. Presun do centra Paríža,  návšteva Rue du Bac – Kláštor sv. Vincenta s kaplnkou Zázračnej medaily, v ktorej je vystavené neporušené telo Kataríny Labouré. Kostol sv. Vincenta de Paul s jeho telesnými pozostatkami. Fakultatívne plavba po Seine s vyhliadkou na hlavné dominanty mesta: Eiffelova veža, Invalidovňa, Bourbonský palác, Múzeum D´Orsay, Justičný palác, Katedrála Notre Dame, Radnica, Place de la  Concorde, Louvre. Odchod na hotel, ubytovanie.

2.deň:

po raňajkách ďalší program v Paríži, kúzelná štvrť umelcov Montmartre s bielou Bazilikou Sacré Coeur. Fakultatívne možnosť návštevy paláca Louvre. Múzeum ukrýva skvosty európskeho maliarstva a sochárstva, priľahlé Tuilerijské záhrady ako ukážka dokonalej francúzskej záhradnej úpravy, Katedrála Notre Dame. Odchod do Tours, ubytovanie 

3.deň:

po raňajkách presun do mesta Blois s návštevou prekrásneho renesančného zámku, ktorý je významný aj po architektonickej stránke tým, že okolo nádvoria sú postavené štyri krídla v štyroch rôznych štýloch. Odchod do  malebného mestečka Amboise ležiaceho na rieke Loire. Má asi 12 tisíc obyvateľov a nachádzajú sa tu dva zámky. Zámok Amboise je historicky významnou budovou vo Francúzsku vôbec a zámok Clos Lucé s krásnym výhľadom na údolie rieky Loire si pamätá časy, keď tu niekoľko rokov svojho života strávil aj geniálny Leonardo da Vinci. Návrat do Tours, návšteva Baziliky sv. Martina, pôsobisko a hrob sv. Martina, ktorého nazývali tiež biskupom chudobných. Po uprázdnení biskupského stolca si ľudia žiadali, aby sa novým biskupom stal práve Martin. Napriek zdráhaniu bol v roku 371 vysvätený za biskupa. Asi 2 km za mestom dal vystavať drevený kláštor, kde žil v skromnosti a ústraní aj s asi 80 učeníkmi. Neváhal však napomenúť aj cisára Valentiana, mal zásluhu na obrátení mnohých pohanov. Zomrel 08.11.397. Jeho telo pochovali na cintoríne za mestom Tours. Na tomto mieste teraz stojí nová  Bazilika de St-Martin z 19. stor., ktorá stráži jeho pozostatky. Z pôvodného chrámu sa zachovala iba severná a západná veža s hodinami. Po sv. omši odchod na ubytovanie

4.deň:

po raňajkách presun údolím rieky Loire k romantickému vodnému zámku Chenonceau, ktorý sa klenie ponad rieku Cher. Je známy i ako zámok šiestich žien, ktoré ho postupne vlastnili. Stojí na mieste pôvodného vodného mlyna, ktorý bol neskôr nahradený zámkom a spojený mostnými oblúkmi s druhým brehom rieky. Odchod do Strasburgu - je považované za jedno z hlavných miest Európskej únie. Návšteva historického centra. Gotická katedrála Panny Márie s unikátnou architektúrou patrí medzi najvyššie chrámy na svete. Ubytovanie

5.deň:

po raňajkách odchod do Stuttgartu na letisko, odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy.

PARÍŽ-TOURS-STRASBOURG LETECKY 16. 10. 2019 - 20. 10. 2019 je už po termíne.