PETROHRAD a POBALTIE s TV LUX
Novinka
PETROHRAD a POBALTIE s TV LUX

PETROHRAD a POBALTIE s TV LUX

Petrohrad a významné miesta a kostoly Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska

Lietadlo -lux bus Sprievodca: o. Jozef Kováčik Kňaz za TV LUX: don Jozef Luscoň Termín: 10. 6. 2019 - 17. 6. 2019 Cena: 1040 EUR Číslo zájazdu: 1484/044

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Program zájazdu:

1.deň:

Stretnutie skupiny  ráno v Bratislave., transfer na letisko do Prahy, odlet do Petrohradu,  po prílete autobusová prehliadka  mesta. Námestie a katedrála sv. Izáka.  Ubytovanie.

2.deň:

okružná jazda Petrohradom. Budova admirality, zapísaná v zozname UNESCO  ako jedno z najpozoruhodnejších diel architektúry, Alexandrov stĺp, Nevský prospekt a kláštor Alexandra Nevského,  Palácové námestie. Návšteva svetoznámych umeleckých pamiatok v Zimnom paláci – Ermitáž. Obed.  Individuálne krátka návšteva kostola Spas na Krovi, vybudovaného na pamiatku  cára Alexandra II. podľa tradičnej ruskej architektúry /fakultatívne/. Prehliadka Zajačieho ostrova, kde sa začali písať počiatky moderného Ruska - Petropavlovská pevnosť s mohutnými hradbami a vstupnými bránami, katedrála sv. Petra a sv. Pavla.  Fotozastávka pri krížniku Aurora

3.deň:

výlet do mesta Puškin (Cárskoje selo) – Palác Jekateriny, Jantárová komnata. Obed. Návrat v poobedňajších hodinách do Petrohradu, osobné voľno, nákupy.

4.deň:

Návšteva Petrodvorca. V tomto pozoruhodnom palácovom a parkovom celku  z 18. a 19. storočia je umiestnených vyše 170 fontán, medzi nimi najznámejšia Veľká kaskáda. Po obede odchod na ubytovanie do Estónska.

5.deň:

Presun do  hlavného mesta Estónska Tallinn (UNESCO). Návšteva Ruských a Evanjelických katedrál a Kostola Svätého Ducha.  Odchod do Lotyšska, návšteva hlavného mesta Riga (UNESCO), najväčšieho a najľudnatejšieho mesta Pobaltských štátov. Bolo založené v roku 1201 nemeckými križiakmi. Reformácia tu bola veľmi krutá, preto je interiér kostolov veľmi chudobný. Návšteva Katedrály (románska luteránska, monumentálna katedrála). Rímskokatolícka katedrála sv. Jakuba. Prašná veža, zachovalá časť opevnenia zo 14. stor. Ubytovanie.

6.deň:

Pokračovanie  do Siauliai, kde je Hill of Crosses – Vrch Krížov. Tieto kríže ľudia postavili na počesť neúspešnej vzbury v rokoch 1831 a 1863 proti Sovietom. Tento vrch navštívil aj Svätý Otec Ján Pavol II. v roku 1993. Od roku 2001 tu sídli francúzsky kláštor. Odchod do najvýznamnejšieho pútnického miesta v Pobaltí – Šiluva, náboženský program. Po tragických udalostiach v roku 1532, keď sa pre ohrozenie kalvínmi musel obraz Božej Matky zakopať, o 76 rokov neskôr - v roku 1608 – sa Božia Matka v úplne nekatolíckom prostredí zjavila pastierikom. Panna Mária sa zjavila týmto deťom a plakala v starosti o svoje deti a obyvateľstvo reagovalo obrátením sa. Po vízii 100-ročného slepca aj obraz Božej Matky, ktorý skryl posledný katolícky farár Holubka v roku 1532, sa našiel. Čoskoro nasledovali prvé zázračné uzdravenia. Preto sa Šiluva stala miestom útechy, povzbudenia a orientácie pre jej ľud. Odchod na ubytovanie vo Vilniuse

7.deň:

Prehliadka  hlavného mesta Litvy Vilnus /UNESCO. Navštívime známy gotický Kostol sv. Anny, kaplnku svätého Casimira v katolíckej Katedrále sv. Stanislava a Vladislava, kde sa konali protestné zhromaždenia v roku 1991. Kaplnka Panny Márie v Ostrej Brame, kde bol vysvätený obraz Božieho Milosrdenstva a Dominikánsky kostol, kde je originálna kresba obrazu Božieho Milosrdenstva. Tu pôsobila sestra Faustína, ktorú Svätý Otec Ján Pavol II. 30.04.2000 vyhlásil za svätú. Odchod na ubytovanie do Poľska v okolí Lomže.

8.deň:

Odchod Czestochowej. Kláštor na Jasnej Hore nechal v 14. storočí vybudovať knieža Wladislav Opolczyk. Ten neskôr kláštoru venoval aj zázračný obraz Matky Božej. Predstavuje  Pannu Máriu v stojacej polohe s Ježiškom v náručí. Mária je čelne obrátená k veriacim a na tvári má jazvu, ktorú jej podľa legendy spôsobili husiti, keď rabovali kláštor. Chceli ukradnúť aj obraz, ale ten tak oťažel, že ho nemohli zdvihnúť,  preto aspoň mečom zaťali do obrazu. Odhaľujú ho iba v určitom dennom čase a pri rôznych náboženských slávnostiach. Pôvod, ako aj presný dátum vzniku obrazu nie je známy. Podľa legendy patrí medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista svätý Lukáš. Návšteva kaplnky s Milostivým obrazom Matky Božej – Kráľovnej Poľska, prehliadka chrámu, svätá omša. Odchod na Slovensko, s príchodom v neskorších večerných hodinách.

 

Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou !

PETROHRAD a POBALTIE s TV LUX 10. 6. 2019 - 17. 6. 2019 je už po termíne.