POĽSKO – 101. výročie narodenia KAROLA WOJTYLU – SV. JÁNA PAVLA II.
Novinka
POĽSKO – 101. výročie narodenia KAROLA WOJTYLU – SV. JÁNA PAVLA II.

POĽSKO – 101. výročie narodenia KAROLA WOJTYLU – SV. JÁNA PAVLA II.

WADOVICE – CZESTOCHOWA-SKAWINA-KRAKOW-LAGIEWNIKY

Lux bus Termín: 24. 9. 2021 - 26. 9. 2021 Cena: 135 EUR Číslo zájazdu: 1816/135

V cene je zahrnuté:

V cene nie  je zahrnuté:

Možný príplatok:

Program zájazdu:

1.deň:

Odchod ráno cca o 6.00 hod., tranzit do Poľska. Návšteva rodného mesta pápeža sv. Jána Pavla II. -  Wadowice.  V mestečku sa zachovalo viac objektov spätých so životom slávneho rodáka. Najvyhľadávanejší je rodný dom kde sa narodil 18.05.1920,  budova osemročného gymnázia ktoré úspešne ukončil v roku 1938, Kláštor karmelitánov, Kostol sv. Petra s kalváriou, ale najmä Bazilika Panny Márie, v ktorej bol Karol Wojtyla pokrstený a kde pôsobil ako miništrant. V júni 1999 pápež navštívil svoje rodisko posledný krát pri príležitosti korunovácie obrazu Matky Božej, pred ktorým sa ako dieťa často modlil. Na jeho pamiatku bola v mestečku v roku 2006 umiestnená socha, vedľa ktorej vyviera prameň. Veriaci mu pripisujú liečivé účinky.  Svätá omša, osobné voľno. Presun do Czestochowej. Toto miesto ročne navštívi viac ako päť miliónov pútnikov. Po Lurdoch a Fatime je to tretie najväčšie pútnické mesto v Európe. Dejiny mesta sú úzko spojené s kláštorom na Jasnej Hore, ktorý nechal v 14. storočí vybudovať knieža Wladislaw Opolczyk. Ten neskôr kláštoru venoval aj zázračný obraz Matky Božej. Predstavuje Pannu Máriu v stojacej polohe s Ježiškom v náručí. Mária je čelne obrátená k veriacim a na tvári má jazvu, ktorú jej podľa legendy spôsobili husiti, keď rabovali kláštor. Chceli ukradnúť aj obraz, ale ten tak oťažel, že ho nemohli zdvihnúť, preto aspoň mečom zaťali do obrazu. Odhaľujú ho iba v určitom dennom čase a pri rôznych náboženských slávnostiach. Pôvod ako aj presný dátum vzniku obrazu nie je známy. Podľa legendy patrí medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista svätý Lukáš. O 21.00 možnosť účasti na pobožnosti zakrývania /zastierania/ zázračnej ikony „Apel Jasnogorski“. Ubytovanie

2.deň:

O 05.30 hod. možnosť účasti  na pobožnosti Hodinka úcty k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie v kaplnke Zázračného obrazu Matky Božej, odkrytie obrazu. Svätá omša. Po raňajkách presun do  Krakowa. Uvidíte  exteriér kráľovského zámku, v ktorom sa písala história poľského národa. Z Wawelu prechádzka „Kráľovskou cestou“ na Hlavné námestie - Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým námestím strednej Európy, je lemované peknými stredovekými domami bohatých mešťanov, ktoré vznikli aj vďaka ťažbe soli z neďalekej Wieliczky. Uprostred námestia sa nachádza renesančná budova Sukienice, ktorá plnila funkciu tržnice so súknom. Dnes sa v interiéri tejto stavby hemžia farbami rozmanité stánky a obchody. Na rohu námestia sa nachádza gotický Mariánsky kostol s impozantným interiérom a jedinečným vyrezávaným dreveným oltárom od Víta Stossa. Za Sukienicou sa nachádza budova radničnej veže, o ktorej písomná zmienka bola už v 14. storočí. Po ulici Floriánska sa dostaneme k Floriánskej bráne, ktorá bola súčasťou mestských hradieb a k Barbakanu - nádhernej stredovekej pevnosti, jedinečnej stavbe vojenského inžinierstva, postavenej v arabskom štýle. Navštívime novovybudované Sanktuárium sv. Jána Pavla II. a Lagiewniki – Centrum apoštolátu Božieho milosrdenstva. V kláštore Matky Božieho milosrdenstva žila v tridsiatych rokoch 20. storočia sestra Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom milosrdenstve. Ubytovanie

3.deň:

Po raňajkách presun do mesta Skawina, návšteva Kostola Božieho milosrdenstva, ktorý dal postaviť  kard. Karol Wojtyla ešte v 70-tich rokoch a požehnal jeho oltárny obraz počas poslednej návštevy Poľska v roku 2002. V meste bol 16.10.2007 odhalený pomník sv. Jána Pavla II.  Náboženský program – účasť na miestnej slávnostnej sv. omši / Kvetná nedeľa/, osobné modlitby. Odchod na Slovensko s predpokladaným príchodom do Bratislavy asi o 20.00 hod.  Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou omšou. 

POĽSKO – 101. výročie narodenia KAROLA WOJTYLU – SV. JÁNA PAVLA II. 24. 9. 2021 - 26. 9. 2021 je už po termíne.